NL

Alumni stories, DEEL ACHT: research betekent project management

Students & Alumni Strategy & Innovation

160930_General_Management_alumni_project_management_header.jpg

Als je weet dat ongeveer tachtig procent van de projecten een ander eindresultaat heeft dan gepland, begrijp je het belang van degelijk en efficiënt projectmanagement. Organisaties moeten namelijk wendbaarder zijn en zich snel kunnen aanpassen aan een steeds complexere wereld. De behoefte aan inzichten in het succesvol realiseren van projecten is dan ook groot.

Roeland Buckinx is doctor in de Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. In zijn functie als postdoctoraal onderzoeker begeleidt hij dagelijks verschillende doctoraatsstudenten in hun onderzoeksprojecten en is hij medeverantwoordelijk voor projectaanvragen bij verschillende onderzoeksfondsen: “Hoewel ik dus dagelijks in contact kom met aspecten van project management is mijn basisopleiding voornamelijk biomedisch gericht, niet op management. Ik ben dan ook onmiddellijk op de kar gesprongen toen de universiteit de mogelijkheid bood om een opleiding ‘Project Management’ aan Antwerp Management School te volgen binnen een proefproject voor verbredende opleidingen voor postdoctorale medewerkers.”

 

Het laboratorium als KMO

“Als postdoctoraal onderzoeker doen we eigenlijk dagelijks aan projectmanagement. We volgen onderzoeksprojecten op, en daarnaast ‘managen’ we daarbij doctoraatsstudenten en technisch personeel in de praktische uitvoering van de onderzoeksprojecten. We vormen als het ware het middenkader, waarbij het laboratorium kan gezien worden als een KMO met aan het hoofd een professor. In de wereld van de laboratoria wordt er weinig over ‘management’ gesproken, terwijl het natuurlijk wel gebruikt wordt.

Buckinx was er persoonlijk van overtuigd dat wetenschappers kunnen leren van de principes die in het projectmanagement bestaan en was daarom zeer geïnteresseerd in ons opleidingsaanbod. “Ik wilde zien hoe men in het bedrijfsleven projecten aanpakt, welke technieken daarvoor bestaan en in welke mate die toepasbaar zijn op wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Daarnaast wilde ik graag wat extra bagage krijgen in het aansturen van medewerkers tijdens die projecten, de zogenaamde “soft skills”. Bovendien is dergelijke verbredende opleiding steeds interessant om de “oogkleppen” te vermijden die je als zeer gespecialiseerd wetenschapper dreigt te kweken en is het natuurlijk zeer nuttig voor zij die hun carrière wensen verder te zetten buiten de academische wereld.”

 

Eerste indrukken

“De goede reputatie van de Antwerp Management School wordt snel duidelijk door de positieve reacties wanneer je gewoon nog maar vertelt dat je er een opleiding gaat volgen. Die waren zonder uitzondering positief. Het is natuurlijk een prachtige locatie, maar belangrijker is dat er een gemoedelijke, maar professionele sfeer heerst. De opleidingscoördinator was zeer bereikbaar, ondanks dat het in ons geval om een avondopleiding ging. De docenten zijn enthousiast over hun vak en laten echt merken dat ze je graag verder helpen en hun ervaring willen delen.”

Buckinx legt uit hoe de opleiding verloopt: “De opleiding start met een overzicht van aspecten van projectmanagement die tijdens de daaropvolgende lessen verder uitgediept zullen worden. Het is meteen duidelijk dat de verschillende ervaringen en achtergrond van de deelnemers aan de opleiding zeer verrijkend zijn. Het blijkt al snel dat we allen met dezelfde problemen geconfronteerd worden, en hoewel de specificiteit misschien anders is, zijn de oplossingen in projectmanagement universeel.”

In alle sectoren

“Al snel komt het grote belang van een gedetailleerde planning naar voren en blijkt dat de elementen die men bijvoorbeeld in een projectaanvraag van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek terugvindt sterke overeenkomsten vertoont met algemenere projectplanning. Dit patroon van algemene tools die zeker vakspecifiek toepasbaar zijn, komt herhaaldelijk terug in de lessen. De onzekere uitkomst van sommige experimenten en de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn bijvoorbeeld op analoge wijze aan te pakken als de onzekerheden in bouwprojecten, zo blijkt in de lessen ‘risico management’. De onvermijdelijke verbanden tussen tijd, middelen, scope en kwaliteit gelden overal. Natuurlijk is de invulling vakspecifiek, maar het is al snel duidelijk dat de vuistregels toepasbaar zijn voor de verschillende expertises van de deelnemers.

Wat de ‘hard skills’ betreft, was een zeer belangrijke les dat het spreekwoord “goed begonnen is half gewonnen” absoluut van toepassing is. Zonder goede planning begint je project al met een serieuze achterstand, vergroten te risico’s en nemen de kansen op succes af. Planningstijd is geen verloren maar gewonnen tijd. Dat klinkt natuurlijk logisch, en we beseffen dat wel, maar in de praktijk is er toch vaak te weinig aandacht voor deze fase. Het gaat verder dan een ruwe tijdslijn voor experimenten. Een ‘work breakdown structure’ is rechtstreeks van belang voor budgetopvolging en projectevaluatie. Eén van de grootste vragen bij project management die ik op voorhand had, was het omgaan met onzekerheden.

Ik dacht dat onzekerheden een grotere “last” waren in het wetenschappelijk onderzoek dan in andere vormen van projecten. Het is immers inherent aan wetenschappelijk onderzoek dat je de antwoorden op sommige vragen nog niet kent, wat gevolgen kan hebben voor o.m. de volgtijdelijkheid van het project. Ik heb echter geleerd dat, hoewel de academische onzekerheden misschien andere vormen aannemen dan in andere sectoren, het bestaan van onzekerheden inherent is aan project management en daarom zeker aandacht moet gaan naar risico-identificatie.”

 

Tips

Naast de verschillende tools en diepere inzichten heeft Roeland ook heel wat nuttige tips voor ‘soft skills’ gekregen: “De methodiek voor een structurele aanpak van problemen vanop een hoger dan interpersoonlijk niveau komen op de werkvloer meer dan eens van pas. Uiteraard is het aspect coaching, zeker vanuit mijn rol als begeleider van doctoraatsstudenten, zeer belangrijk. Het is ons doel de doctoraatsstudent te coachen tot een niveau van zelfstandig onderzoeker. De tips voor een meer coachende in plaats van directieve houding komen dus zeker van pas.”

“Kortom, de opleiding Project Management van AMS kan ik iedereen aanraden die projecten aanstuurt, wat je basisopleiding ook is. De methodiek van het projectmanagement is immers universeel,” besluit Roeland Buckinx.

ONTDEK DE MASTERCLASS PROJECT MANAGEMENT