NL

Ontwikkeling van een duurzaamheidsbeleid

Sustainable Transformation

Aan de basis van Antwerp Management School (AMS) ligt state-of-art managementkennis die afkomstig is uit een bedrijfs- en organisatiecontext. Het is ons doel om toekomstige managers voor te bereiden om sleutelrollen in te nemen in de globale bedrijfsgemeenschap en om verantwoordelijk management, ondernemingsgeest, duurzaamheid, leiderschap en professionaliteit te promoten. Bouwend op dit fundament, onderscheidt AMS drie centrale zuilen: zelfkennis die leidt tot een betere samenwerking met anderen, een globaal perspectief dat leidt tot bekwaamheid en een maatschappelijk bewustzijn dat helpt met de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

 

Onze uitwerking van de Principles for Responsible Management Education

PRME_logo.jpgOm onze missie verder vast te leggen, ondertekende AMS de uitgangspunten van de United Nations Principles for Responsible Management Education (PRME) en werd het lid van de United Nations Global Compact. Deze beslissingen sturen ons om duurzaamheid nog meer te integreren in onze curricula, in ons onderzoek en in andere activiteiten. Wij combineerden een verplichte en een vrijwillige benadering met betrekking tot duurzaamheid in vakken en we introduceerden een nieuw project met als doel om een verantwoordelijke managementeducatie te ontwikkelen. Lees het volledige AMS PRME Rapport 2016.

Op vlak van leiderschap en carrière nemen al onze studenten deel aan een intensieve Leadership Development and Career Track (LDCT). De focus ligt zowel op persoonlijke ontwikkeling als op ontwikkeling in groepscontext, aangezien leiderschap ook een collectief proces is. Een ander belangrijk onderdeel van het LDCT-curriculum is maatschappelijk bewustzijn en het tonen van leiderschap ter ondersteuning van een maatschappelijk project. Alle studenten en deelnemers van de masteropleidingen moeten daarom doorheen het jaar aan een maatschappelijk project werken. Studenten aan AMS leren bedrijven en organisaties te helpen met het herzien van hun huidige strategieën en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Werken aan bedrijfsuitdagingen vormt een deel van de globale opdracht van de studenten en we streven naar een stijging in de adviesprojecten met betrekking tot duurzaamheid.

Naast de studenten neemt de school zelf ook deel aan sociale projecten. Zo heeft AMS The Antwerp Management School Fund for Sustainable and Innovative Entrepreneurship opgericht. Dit fonds, dat door de Koning Boudewijn Stichting beheerd wordt, moedigt de ontwikkeling, het coachen en de educatie van studenten en jonge ondernemers uit ontwikkelingslanden aan. Een ander sociaal project dat het AMS samen met het OCMW organiseerde om kinderen in nood uit Antwerpen te ondersteunen, was het Education for Life initiatief. Op vlak van campusmanagement staan sommige dingen op het punt om te veranderen. Op dit moment huren we een gebouw van de Universiteit Antwerpen, maar we gaan verhuizen naar een ander gebouw, dat bezit is van het OCMW. Ondanks onze harde werk om duurzaamheid in ons campusmanagement te integreren, zijn we ons ervan bewust dat er nog ruimte is voor verbetering op gebied van inspanningen voor het klimaat.

Aangezien het bijna onmogelijk geworden is om als individu alle kennis te bezitten die nodig is om de uitdagingen te trotseren, zowel voor organisaties als voor de gehele samenleving, hebben we een netwerk gecreëerd met verscheidene partners. Deze actieve coöperatie leidt tot een samenwerkingsmodel waarin de totale kennis stijgt voor alle betrokken partijen. Een voorbeeld van deze coöperatieve projecten is The Future Leadership Iniative dat onderzoek doet en leiderschapsontwikkelende initiatieven ondersteunt terwijl het samenwerkt met KBC als foundation partner en met Cronos als kennispartner.

Partnerverbanden creëren en in dialoog treden met de verschillende stakeholders is van groot belang voor ons. Enkele van de kerninitiatieven die de grootste vooruitgang geboekt hebben op vlak van duurzaamheid zijn de volgende: het BASF Deloitte Elia Chair on Sustainability, wat als doel heeft om het ingebedde Corporate Responsibility beleid aan te moedigen doorheen de waardeketen in elke industrie, of de AMS-alumniorganisatie, die toegewijd is aan het in actie omzetten van de drie zuilen van het AMS.

In de toekomst is het onze ambitie om ons spectrum aan initiatieven en leidende principes te consolideren in een uitgebreide strategie en zullen we de duurzame ontwikkelingsdoelen verder gebruiken als fundamenteel onderdeel van onze core business strategy voor educatie en onderzoek.

Lees meer over onze visie en activiteiten!