NL

Blockchain: what’s in it for you?

Digital & IT Strategy & Innovation

Maka blockchaini

Vergeet artificiële intelligentie en Internet of Things. Waar overheden, bedrijven en burgers echt op zitten te wachten, is blockchain. De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos: van logistiek en vastgoed tot voeding en gezondheidszorg. Toch is het voor velen nog een onduidelijk begrip. Welke meerwaarde kan blockchain bieden? Prof. dr. Maka De Lameillieure, directeur van Expertisecentrum Business Design & Innovatie, was onlangs te gast in De Markt en geeft in deze blogpost meer achtergrond bij het succes van blockchain in Georgië en initiatieven in Vlaanderen.

Vandaag de dag maken overheden, bedrijven en burgers gebruik van gecentraliseerde diensten die persoonlijke informatie bijhouden. Denk aan de identiteitsgegevens die gebruikt worden voor rijbewijzen, pensioenen, vaccinnet, etc. Je kan het zo gek nog niet bedenken of er bestaat wel ergens een gegevensbank voor. Deze databases staan vaak op een centrale server, veilig afgesloten voor de buitenwereld en beheerd door overheidsinstanties.

 

"De huidige systemen voor de centralisatie van gegevens hebben hun nadelen."

Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol: wij vertrouwen erop dat onze gegevens in goede handen zijn en dat er zorgvuldig mee wordt omgesprongen. Maar een dergelijke centralisatie heeft ook nadelen. Zo ben je bijvoorbeeld afhankelijk van de databeheerder om toegang te krijgen tot jouw gegevens of om transacties uit te kunnen voeren. Dit kan leiden tot vervelende situaties, zoals het niet verkrijgen van bepaalde documenten of derden die (ongewild) toegang krijgen tot de data. Zo kunnen cybercriminelen inbreken in belangrijke digitale archieven en de data verkopen.

Cyber Crime Fighter

Bij blockchain worden de data opgeslagen in blokken (block) die via een keten (chain) met elkaar in verbinding staan. Naast de data bevatten deze blokken ook informatie over de transacties. Elk van de volgende blokken is gekoppeld aan het vorige blok via een complex wiskundig algoritme. De gegevens staan wereldwijd op miljoenen computers opgeslagen en elke computer moet ‘akkoord’ zijn met de transactie. Hierdoor kunnen gegevens die opgeslagen zijn in blockchain (op basis van de huidige stand van technologie) onmogelijk gestolen of veranderd worden.

"Gegevens die opgeslagen zijn in blockchain kunnen met de huidige technologie onmogelijk gestolen of veranderd worden."

Wij beslissen zelf wie en wanneer welke informatie krijgt. Als er iemand ongeoorloofd en zonder jouw toestemming je gegevens wilt krijgen dan moet hij of zij tegelijk in al die miljoenen computers inbreken. Alle computers in het netwerk blokkeren echter automatisch elke poging tot verdachte manipulatie in bepaalde gegevens. Jij krijgt als enige de unieke sleutel (hash) tot jouw gegevens en alleen jij kunt deze ter beschikking stellen aan derden. Op deze manier krijg je controle over al je data, gaande van bedrijfsgegevens en medisch dossier tot eigendomsakten.

Blockchain kan grote voordelen bieden wanneer het verstandig wordt toegepast, maar zoals elke andere technologie is de uitrol alleen zinvol wanneer er nood is aan deze specifieke technologie. Blockchain heeft weinig tot geen toegevoegde waarde wanneer de transactiesnelheid belangrijk is, wanneer je nog niet klaar bent voor hoge ontwikkelingskosten, wanneer de opgenomen gegevens onderhevig zijn aan veel en snelle wijzigingen of wanneer je niet wilt dat jouw gegevens onthouden worden.

Best practices uit Georgië

Eens de beslissing is genomen om toepassingen via Blockchain te regelen, is het van groot belang dat alle betrokken partijen zich aan de spelregels houden. Georgië is een van de eerste landen die dat goed begrepen heeft. De Georgische overheid is de Blockchain-technologie beginnen gebruiken voor de registratie van kadastrale eigendommen. Een voorwaarde om dit te laten slagen was een goed ontwikkelde IT-infrastructuur voor het Nationaal Agentschap voor Openbare Registratie (NAPR).


Het NAPR is een juridische entiteit die onder het ministerie van Justitie van Georgië valt en werd opgericht om een nieuw systeem voor de registratie van rechten van o.a. onroerend goed, ondernemingen en niet-commerciële juridische entiteiten te realiseren. Cruciaal voor het succes van de NAPR was de beslissing om de vereiste IT-ontwikkeling niet uit te besteden, maar intern op te nemen. Het IT-team van NAPR verhuisde alle documenten naar specifieke digitale indelingen en ontwikkelde zijn eigen registratiesoftware voor eigendommen, NAPReg genaamd.

"Het blockchain-gebaseerde kadaster van Georgië is sinds februari 2017 operationeel en sindsdien zijn er al meer dan 1.000.000 uittreksels en aktes in opgenomen."

De ontwikkelingen in Georgië wekten de interesse van The BitFury Group. Al snel zou de registratie van onroerende goederen via het wereldwijde Bitcoin-netwerk verlopen. Via de integratie van de registratiediensten in dit sterk beveiligde netwerk wordt de authenticiteit van aktes van onroerende goederen gecontroleerd en is het onmogelijk om gegevens te verwijderen, wijzigen of illegaal te manipuleren. Nieuwe updates worden bovendien automatisch opgeslagen.

Blockchain in Vlaanderen

Het blockchain-gebaseerde kadaster van Georgië is sinds februari 2017 operationeel en sindsdien zijn er al meer dan 1.000.000 uittreksels en aktes in opgenomen. De evoluties in Georgië zijn ook The World Bank Group niet ontgaan. In 2017 eindigde Georgië in hun ‘Doing Business’-rankings op de 9de plaats, waar België 52 werd. Deze jaarlijkse rapportage onderzoekt welke invloed de regulaties van 190 landen op de bedrijfsactiviteiten en de bescherming van eigendomsrechten in die landen heeft.

Ondanks dat België nog altijd een beetje de new kid on the blockchain is, verdiept een aantal Vlaamse bedrijven en overheden zich wel degelijk in de blockchain-technologie. Hoewel de efficiënte en de veiligheid van de technologie voor veel bedrijven en burgers erg welkom is, zien andere organisaties het als een gevaar voor hun (commerciële) activiteiten.

"Ondanks dat België nog altijd een beetje de 'new kid on the blockchain' is, verdiept een aantal Vlaamse bedrijven en overheden zich wel degelijk in de blockchain-technologie."

Zo zien banken de ontwikkeling van Blockchain veelal als een disruptieve factor. BNP Paribas is met een aantal andere grote banken lid van het R3-platform, een mondiaal collectief dat onderzoek doet naar de mogelijkheden van blockchain-technologie voor de financiële sector. Op haar beurt ontwikkelde KBC met Cegeka een blockchain-app die kmo’s in staat stelt buitenlandse transacties beter te tracken, managen en beveiligen.

"De Vlaamse Overheid en Stad Antwerpen willen de komende jaren concrete projecten realiseren met blockchain-technologie."

De Vlaamse Overheid en Stad Antwerpen willen de komende jaren concrete projecten realiseren met blockchain-technologie. Onlangs startten ze Blockchain on the Move om een “digitale kluis” voor burgers te creëren waar transacties met de overheid veilig tot stand kunnen komen. Stad Antwerpen speelt bovendien een inspirerende rol voor andere Belgische overheden. Daarnaast zijn instanties als het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos die eigen specifieke projecten uitrollen.

Antwerp Management School speelt graag haar rol in de (digitale) transformatie van bedrijven en organisaties. Ben je benieuwd naar de ontwikkeling van deze initiatieven? Wil je weten welke opportuniteiten blockchain en andere technologieën jouw organisatie kunnen bieden?

Contacteer Maka De Lameillieure