NL

De kracht van LEGO®

Strategy & Innovation

de-kracht-van-lego®.png

[Afbeelding: zo ziet een stakeholderanalyse met Lego® Serious Play® eruit. In het midden het bedrijf dat de analyse maakt, rondom alle stakeholders]

Organisaties krijgen vandaag steeds vaker te maken met wicked problems: complexe problemen waarvan de probleemstelling geregeld wijzigt of waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn. Visualisatietechnieken helpen om dat soort problemen inzichtelijk te maken én op te lossen. Of waarom je Lego® Serious Play® toch maar beter serieus neemt.

Hoe vind je de balans tussen winstgevendheid en sociale verantwoordelijkheid? En hoe match je de langetermijnstrategie van jouw bedrijf met marktveranderingen op kortere termijn? Het zijn slechts twee voorbeelden van ‘wicked problems’ waar bedrijfsleiders en CEO’s mee worstelen.

“Wicked problems zijn complexe, vaak dienstgerelateerde uitdagingen waar meestal ook meerdere stakeholders bij betrokken zijn”, zegt Maka De Lameillieure, Directeur Research & Valorisatie bij AMS “Ook onderliggende, onzichtbare aspecten, spelen daarbij een rol. Dat maakt het probleem complex en zorgt ervoor dat elk streven naar een oplossing leidt tot een nieuwe definitie van het probleem.”

Inzicht is de sleutel

Technieken waarbij ingezet wordt op visualisatie blijken de sleutel tot het vinden van een oplossing voor dergelijke complexe uitdagingen. “Visualisatie maakt een probleem inzichtelijk in al zijn facetten en brengt onderliggende, voorheen onzichtbare, aspecten van het probleem naar de oppervlakte”, zegt Maka. “De econoom Bill Phillips hanteerde deze techniek al toen hij in 1949 het economische systeem van de UK visualiseerde m.b.v. vloeistoffen. Met zijn Moniac-machine kon hij geldstromen (lees: gekleurde vloeistoffen) overhevelen vanuit de schatkist naar bv. gezondheidszorg en kijken welk effect dat had op het geheel. Of omgekeerd: de schatkist aanrijken met water uit tankjes die de inkomsten uit belastingen voorstelden. Dankzij de machine werd de complexe werking van het economische systeem plots erg helder.”

Strategie bepalen met LEGO®

Ook Lego® Serious Play® is zo’n techniek. Dit speciaal ontworpen pakket met bouwstenen en verbindingsstukken helpt bedrijven om denkprocessen te verdiepen en stimuleert een effectieve dialoog tussen de verschillende betrokkenen. “Wij hebben het bij Business Design & Innovatie gebruikt om onze strategie vanaf 2016 te helpen bepalen. Eén van de stappen in dat denkproces was het maken van een stakeholderanalyse voor onze organisatie. Aan de hand van Lego® Serious Play® brachten we ons eigen bedrijf en onze stakeholders in kaart.”

Confronterend beeld van de werkelijkheid

Die visualisatie was confronterend: er verscheen een erg groot werkveld met tal van spelers, en niet altijd de meest voor de hand liggende. “Omdat wij een kleine organisatie zijn, is ‘gezondheid’ bv. een belangrijke bouwsteen bij ons. Als drie van onze medewerkers ziek worden, kunnen we amper nog werken. Lego® Serious Play® bracht ons tot dat inzicht; zonder visualisatie hadden we daar misschien niet aan gedacht. Maar het is nóg interessanter dat je de verschillende bouwstenen en spelers kan verwijderen, om zo te zien wat voor effect dat heeft. De techniek is een ware eyeopener: het helpt om de effecten van potentiële gevaren voor jouw organisatie in te schatten en daarop in te spelen. En om op een snellere manier tot een doordachte strategie te komen.”

Serieus te nemen

Ook de Verenigde Naties gebruiken Lego® Serious Play® om inzicht te krijgen in conflictsituaties, zoals in Syrië. En toch lijken vele bedrijven deze technieken niet serieus te nemen. “Jammer”, zegt Maka, “want hun toegevoegde waarde is groot. Toegegeven, het eerste half uur voelt het misschien wat vreemd aan om met Legostenen aan de slag te gaan, maar dat is snel vergeten. Bij ons was iedereen al snel verdiept in het onderliggende, strategische denkproces. Het is een participatieve techniek, die zorgt voor meer betrokkenheid, inzichten, ideeën én voor betere beslissingen. Sommige bedrijven schrijven inzichten op een post-it of hangen de bedrijfsslogan op een poster tegen de muur. Dit is eigenlijk niet zo anders. Met als bijkomend voordeel dat mensen de inzichten die ze via visualisatie opdoen veel langer onthouden én dat het zaken tot slot ook minder persoonlijk maakt. Feedback geven op een Lego-constructie is makkelijker dan op het voorstel van een collega!”

Lees meer over onze aanpak met LEGO SERIOUS PLAY