NL

Design Thinking Incorporated

Strategy & Innovation

DMI symposium.png

“Als je naar de geschiedenis van design kijkt, zijn de meest spannende periodes die van de grootste verandering, toen ontwerpers ons voorgingen in de veranderingen die later doordrongen tot wetenschap, technologie, gedrag en politiek. Neem de explosie van innovativiteit tijdens het machinetijdperk in de jaren ‘20 van de vorige eeuw en de 'space age' van de jaren ‘60. Met andere woorden: design biedt de grootste voordelen wanneer opkomende technologieën nieuwe kansen, uitdagingen en grenzen met zich meebrengen.” (Alice Rawsthorn, de New York Times)

 

Design Management Institute Symposium

Vanuit het Expertisecentrum Business Design & Innovatie is het een van onze belangrijke drijfveren om kort op de bal te spelen als het gaat om antwoorden vinden op  de actuele noden van bedrijven. We werken op basis van een academisch fundament, maar willen vooral relevant zijn als het aankomt op toepassen. Reden te meer om dus niet alleen academische conferenties te bezoeken, maar ook samenkomsten van “practitioners”. Het DMI Symposium van 8 en 9 maart was zo’n interessant platform op het snijvlak tussen bedrijven, academia en consultancy.

Wie neemt er hieraan dan zoal deel? Grote bedrijven zoals GE healthcare, Siemens, BMW designworks, volkswagen,… Academische instellingen en business schools –ja  ook ondergetekende- en ontwerpbureaus zoals INDEED(Hamburg), Frog Design (Milaan), Van Berlo (Eindhoven) en anderen. Precies het type mensen dat je wil ontmoeten dus, als je je visie van waar het met design en innovatie naartoe gaat in de komende jaren wilt aanscherpen of challengen. (onthoud alvast de term design 4,0 , we zullen er nog over horen!)

Een steeds groter contingent mensen dat zich bezighoudt met technologie-roadmapping, Artificiële intelligentie en machine-learning, zelfrijdende wagens, etc. vindt de weg (terug) naar design-symposia vanuit het besef dat industrie 4.0 vooral een maatschappelijke en menselijke uitdaging wordt. Design (Thinking) zal een sleutelrol hebben in het leefbaar maken van de verbinding tussen (disruptieve) technologie en maatschappij, mogelijkheid en mens. Het is tijd voor design 4.0.

 

Connecting design to strategy

Het valt op hoe snel het thema van het symposium van “connecting design to strategy” omvormde naar het “embedden van  design thinking in je organisatie”. Het hanteerbaar maken van de link tussen waarom je als bedrijf iets doet (strategie) en wat je doet (design) blijft vragen oproepen, omdat juist deze stap analyse en besluitvorming nodig heeft en dus onzeker maakt.

Deze link  tussen waarom en wat wordt echter in in toenemende mate relevant naarmate vertrouwen (in navolging van authenticiteit) de “kernwaarde van de toekomst” lijkt te worden in de relatie tussen een missiegedreven bedrijf en zijn  -genetwerkte- omgeving.

 

“People don't buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe” Simon Sinek, Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action

 

Het ontbreken van de relatie tussen waarom en wat legt ook meteen de vinger op de wonde betreffende Design Thinking in de meeste bedrijven: Design Thinking implementeren in organisaties is dermate complex, dat de meeste bedrijven, maar ook symposia, opleidingen en lezingen zich er niet aan wagen -te weinig tijd, te moeilijk,… - en dus wordt het hele Design Thinking-verhaal herleiden tot een creatief proces en niet tot wat het eigenlijk is: een verandering van attitude en denken die je helpt innoveren.

 

"Het “embedden” van Design Thinking is een veranderingsproces waarvoor je tijd nodig hebt. Anders leren denken behelst letterlijk het leggen van nieuwe neurale connecties en gebeurt dus niet binnen een workshop, maar ontstaat door repetitie en incorporatie."

 

Eerder menselijke dan procesmatige uitdaging

De verandering van attitude en denken, die gepaard gaat met het Design Thinking-proces, tot stand brengen bij je mensen is het echte "embedden van Design Thinking" in je organisatie.

Dit “embedden” is een veranderingsproces waarvoor je tijd nodig hebt. Anders leren denken behelst letterlijk het leggen van nieuwe neurale connecties en gebeurt dus niet binnen een workshop, maar onstaat door repetitie en incorporatie. (“design thinking incorporated”,… in mens en organisatie… dat zou nog een leuke titel van een boek of essay worden …Bij deze geclaimd!)

 

Stay Tuned

Connecting design to strategy? Dat is na de voorgaande attitudeverandering eigenlijk eerder een gevolg. Over de inhoudelijke hoogtepunten zullen nog enkele blogposts volgen, maar volgende thema’s zullen zijn:

1) Hoe GE Healthcare een designgedreven bedrijf wordt
2) Design 4,0 als antwoord om de maatschappelijke uitdaging van Industrie 4.0
3) Sleutelfactoren die organisaties innovatiekracht bepalen

 Ontdek de Masterclass Business Design Thinking!