NL

Food for thought: 5 internationale visies op leiderschap

Human Resources

ITG1

Twaalf zorgprofessionals afkomstig van over de hele wereld namen deel aan het programma Strategic Management of Health Systems (MAN) aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Als onderdeel van dit programma, gericht op managers in de medische sector, kregen ze de ’19 thoughts’ leiderschapsworkshop van Koen Marichal. De workshop was een onverwachte ervaring voor de deelnemers. Zowel de sector als het land waarin ze werkzaam zijn, maakt dat leiderschap een belangrijke uitdaging voor ze is. We spraken met vijf van de twaalf deelnemers: Phyllis, Tatenda, Louis, Quynh en Kirthinath.

19 thoughtsTijdens de training aan het ITG ligt de nadruk op het maken van strategische keuzes, aangepast aan de eigen context. De workshop van Koen moest daar dan ook aan bijdragen. “We verwachtten een lezing, maar het was veel interactiever,” merkt Tatenda Winnie Nhapi, een District Medical Officer uit Zimbabwe, op. De kandidaten wordt niet verteld hoe ze over leiderschap moeten denken maar aangespoord om zelf een standpunt in te nemen.

Universeel thema

De leiderschapsspiegel die Koen heeft ontwikkeld doet zijn naam eer aan, volgens Kirthinath Ballala, associate professor aan Kasturba Medical College in Manipal, India. “Het was een proces van zelfreflectie en het delen van ervaringen. Je neemt deel aan een betrokken discussie.” Phyllis Maina, zelf actief bij de Keniaanse overheid als Subcounty Medical Officer of Health, pikt in: “De vraag ‘Ben je een leider?‘ schudde me echt wakker. Na al die introspectie ga je echt kritisch na wat je al doet en wat je zou moeten doen. Het was niet zoals andere leiderschapscursussen waar je het gevoel hebt dat je het helemaal niet over jezelf hebt. Niet ‘goede leiders zijn zus en zo’ maar ‘als een leider ga ik…’”

LouisDat hun kritisch vermogen werd aangewakkerd tijdens het traject is duidelijk merkbaar in de manier waarop ze de 19 thoughts benaderen: bijna iedereen heeft een unieke en soms tegendraadse interpretatie van zijn favoriete thought. Zo vond Louis Ako-Egbe, District Medical Officer in Kameroen, ‘Leadership talks the walk’ een lastige gedachte. “Leiders hebben vaak heel wat te zeggen, maar leveren niet altijd de bijbehorende resultaten op. Voor mij wordt het dan liever ‘Leadership walks the talk’.” Aan de leiders om het voortouw te nemen dus.

Challenging Thoughts

PhyllisSommige van de inzichten lijken in hun eigen context zeer uitdagend zijn. “Kwetsbaar zijn voor je collega’s resoneert niet bij mij,” zegt Tatenda, “Ik kan het mij niet veroorloven mijn zwakte te laten zien. Als de kapitein het opgeeft, gaat het schip ten onder. Ik heb ervaren dat wanneer ik mijn menselijkheid toont dat iedereen plots met de handen in het haar zit.” Kirthinath stemt in. “Dan geven ze de hoop op.” De politieke situatie in hun land speelt ook een rol, zegt Phyllis. “‘In politics leaders cut deals not throats’: juist in de politiek snijden mensen elkaar snel de pas af om een ander te slim af te zijn. We moeten op eierschalen wandelen, want bij ons is er niet snel een win-win.”

‘In sameness we connect, in differences we grow’ is het ideaal maar ook lastig om te integreren,” zegt Kirthinath op zijn beurt. Je heb ontzettend veel mensen met verschillende perspectieven en je moet wel vooruit kunnen.” De oplossing is volgens hem een gedeelde visie. “Voor mij is het in gelijkwaardigheid dat we elkaar vinden en groeien.” Leiderschap draait voor Kirthinath om succesvol relatiemanagement. Het balanceren van de relaties met collega’s, bazen, werknemers en stakeholders. “Het is een grote uitdaging omdat iedereen andere belangen heeft. In een democratisch land als India zijn het de mensen rond mij die ervoor zorgen dat ik een leider ben. Besluiten zij morgen dat ik geen goede leider ben, dan ben ik dat ook niet langer.”

QuynhTruc Quynh Nguyen, researcher en hoofd van een onderzoeksgroep in Vietnam, ziet in de 19 leiderschapsinzichten bevestiging van haar eigen managementstijl, waarin ze zich afzet tegen het hiërarchische leiderschap waarmee ze zelf vaak geconfronteerd wordt. “In Vietnam is de leider een onbereikbare figuur, maar volgens mij streeft een leider beter naar een toegankelijke attitude en een harmonieuze werkomgeving. Bij ons drinken we ‘s ochtends samen koffie. We zeggen goedemorgen tegen elkaar. Dat werkt een wederzijds respect in de hand: ik respecteer mijn werknemers en geef hen de kans zichzelf te ontwikkelen, zij respecteren mij als een leider met al mijn verantwoordelijkheden. Dat leidt alleen maar tot wederzijdse voordelen.”

Context maakt de leider

Elk van hen heeft een heel eigen visie op leiderschap ontwikkeld, gekleurd door persoonlijke ervaringen. Louis praat over het district waar hij opgroeide: “Het district waarvoor ik nu verantwoordelijk ben, is een problematische buurt waar niemand zou willen opgroeien. Daar ligt precies mijn engagement. Sommige mensen vinden het makkelijker om een pad te bewandelen dat comfortabel is, maar beseffen niet dat een voorganger opofferingen heeft gemaakt om da

Phyllis is fan van ‘Leadership is shared – more like a jazz band’“Voor mij is leiderschap mensen ‘voortstuwen vanaf het achtersteven’. Mijn belangrijkste verwezenlijking als een leider is dat ik andere leiders heb gecreëerd. Mijn team is zelfsturend. Ik heb mijn werknemers aangespoord vertrouwen te hebben in hun eigen keuzes. Hoe minder mensen afhankelijk zijn van je, hoe beter. Ik maak een onderscheid maak tussen intentie en actie. Als de intentie juist zat maar het resultaat is er niet, laat je gewoon zien hoe het dan wel kan.”

TatendaVoor Tatenda is leiderschap het uitdragen van een stem. ‘Leadership is acknowledging the elephant in the room,’ zegt ze, “Waar ik vandaan kom, worden stemmen het zwijgen opgelegd, zoals nu op de BBC te zien is. Er zijn massaal stakers ontslagen omdat ze problemen hebben aangekaart. Daarom vind ik dat het de leiders zijn die zich moeten uitspreken.t comfort te realiseren. Uitdagingen zijn er om het leiderschap in ons naar boven te halen. Leiderschap betekent zelfopoffering en je comfortzone verlaten. Als ik tevreden ben, zal ik niets willen veranderen.”

 

KirthQuynh ziet leiderschap ook als een leerproces. “Elke keer sta je in een nieuwe omgeving en leer je iets nieuws. Je moet je aanpassen aan de bedrijfscultuur en je leiderschap oriënteren binnen dat nieuwe systeem. Ik leer mezelf telkens opnieuw kennen als leider.” Zou het in België of andere Westerse landen makkelijker zijn om leider te zijn? Kirthinath nuanceert dit: “Hier is de context anders. In België hebben jullie minder politieke hindernissen maar de maatschappij is veeleisender. Omdat er bij ons nog zoveel tekorten zijn, zijn de verwachtingen van leiderschap makkelijker in te lossen. Ik ben ervan overtuigd dat leiderschap overal ter wereld een uitdaging is. Het gaat gewoon om andere uitdagingen.”

Wil jij jezelf of jouw team(s) ook aan de '19 thoughts' spiegelen?

Ontdek de verschillende mogelijkheden!