NL

Future of Work: een bijzondere ervaring rijker!

Human Resources

Sara Bastiaensens.jpgAls startend onderzoeker bij het expertisecentrum Next Generation Work mocht ik de eerste editie van de opleiding Future of Work mee volgen. In deze zesdaagse opleiding gingen professionals in HR en people management samen aan de slag om te ontdekken hoe de toekomst van werk er zal uitzien en hoe ze dit zelf kunnen vormgeven. De deelnemers kwamen uit zeer verschillende sectoren en organisaties, maar kwamen allen met hetzelfde doel: mensen gelukkig maken in hun werk, zonder daarbij de doelen van de organisatie uit het oog te verliezen.

 

De studenten en hun motivatie

Medestudent Heidi is bijvoorbeeld al 20 jaar actief in human resources. “Als HR-directeur is het heel interessant om stil te staan bij de (toekomstige) uitdagingen op de arbeidsmarkt en de impact op ons bedrijf (cultuur en structuur), op de manier van leidinggeven en samenwerken. Ik voel dat we op een kantelpunt zitten in het HR-gebeuren.” Als sociologe vindt ze het belangrijk om naar systemen te kijken en uit te zoeken hoe veranderingen in de maatschappij invloed heeft op de manier waarop we samenwerken en samenleven.

Christoph begeleidt organisaties als leerexpert met hun Learning & Development en stoomt ze zo klaar voor de toekomst. “Ik wil na deze opleiding stappen zetten naar een meer verdraagzaam samenleefmodel waarin iedereen het beste van zichzelf kan tonen. Er is een continue verandering waar medewerkers geen keuze in hebben, behalve de keuze om mee te gaan, of eruit te stappen.”

De gedachte achter het programma

De professoren belichtten verschillende perspectieven op werk, gaande van de individuele werknemer, over teams tot op het niveau van de organisatie en zelfs de bredere samenleving. Daarnaast was er ruim de tijd voor de deelnemers om in debat te gaan, om zo samen de nodige kennis en inzichten vorm te geven.

"People managers staan in verbinding met verschillende invloedssferen, waarin constant veranderingen optreden."

Peggy de Prins, academisch directeur van de opleiding, is ook een van de lesgevers. Het is haar persoonlijke missie om people managers te versterken en ze voor te bereiden op de uitdagingen van vandaag. "People managers staan in verbinding met verschillende invloedssferen, waarin constant veranderingen optreden."

Een eerste invloedssfeer is die op organisatieniveau. Daar speelt het strategisch management een grote rol. Daarnaast is er de invloedssfeer van medewerkers, die ook is veranderd. "Bij nieuwe generaties zien we meer en meer de behoefte om meer autonomie te hebben." Deze jongere werknemers willen hun job meer zelfsturend invullen. Een derde invloedssfeer is de maatschappij. Daarin beweegt ongelofelijk veel, zoals de opkomst van globalisering en individualisering.

"We gaan echt samen met deelnemers op zoek naar de verschillende invloedssferen binnen hun bedrijven."

De Prins: "We gaan echt samen met deelnemers op zoek naar de verschillende invloedssferen binnen hun bedrijven. Van daaruit starten we de zoektocht naar hoe we hen als people managers kunnen versterken, op zo’n manier dat zij gerichter kunnen anticiperen op al die verschillende factoren die spelen in hun eigen werksituatie."

Resultaat: combinatie van kennis en netwerk

Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Christoph is dan ook positief over het resultaat. Hij geeft aan dat het programma nu al voor veel gesprekken heeft gezorgd binnen zijn bedrijf. “De opleiding biedt interessante inzichten die het managementteam kunnen helpen om beslissingen te nemen in een aanpak ten voordele van het bedrijf.” Een aanzet voor toekomstige verandering dus.

"Het gaf interessante inzichten die het managementteam kunnen helpen om beslissingen te nemen.”

Op het einde van de rit had iedereen niet alleen de nodige bagage verworven om aan de slag te gaan in de eigen organisatie, er was ook een kennisnetwerk ontstaan waar de deelnemers in de toekomst nog terug op kunnen vallen. Missie geslaagd!

Doe future-proof inzichten op voor jouw organisatie!