NL

Hoe studenten een duurzaam verschil kunnen maken

Sustainable Transformation

SDGs student.jpg

Dit jaar lanceerden we een Sustainable Development Goals (SDGs) Student Ambassadors Campaign die onze fulltime masterstudenten sterkte in hun kennis en inspiratie. Die konden zij op hun beurt omzetten in acties die een positieve invloed hebben op hun faculty, medestudenten en de samenleving in bredere zin. Vol trots kunnen we zeggen dat zij hierin geslaagd zijn. 54 studenten zijn van start gegaan met een veelheid aan campagnes, volledig vrijwillig en dat bovenop een reeds zwaar studieschema. Ze kregen allemaal extra training door CIFAL Vlaanderen om hun kennis van de SDGs te verruimen.

Een groep organiseerde SDG-workshops met BASF, Port of Antwerp, Solvay en ING België tijdens onze SDG Exchange Day in maart. Zij werkten samen met de bedrijven om een interactieve workshop voor medestudenten voor te bereiden over de inspanningen die elke onderneming levert voor de SDGs. Op die manier droegen ze bij aan grotere algemene kennis over hoe bedrijven de SDGs in hun bedrijfsvoering integreren.

SDGs scholen.jpg


Een andere groep besloot kinderen en jongeren op te leiden over de SDGs en organiseerde 5 SDG-workshops voor lagere en middelbare scholen. Dit leidde tot enkele interessante discussies over duurzaamheid en liet de jongeren geïnspireerd achter om SDGs te integreren in hun scholen.

 

SDGs guerilla.jpg

Een derde groep besloot een algemene bewustzijnscampagne te voeren en organiseerde in april een dag met guerrilla-acties op de Meir, Antwerpens grootste winkelstraat. Ze benaderden het publiek met uitdagend materiaal omtrent dierenwelzijn en afvalbeheer. Ze leegden zakken vuilnis op straat en filmden de mensen hun reactie.

Nog een andere groep organiseerde een SDG-filmavond. Ze maakten een selectie van relevante onderdelen uit films en documentaires die de thema’s van SDGs raken. Zo creëerden ze een inspirerende verzameling beelden die getoond werden aan medestudenten.

SDGs debat.png

Ook werd een SDG-debatavond georganiseerd die bijgewoond werd door zowel studenten als professionals. Peter Wollaert van CIFAL Vlaanderen modereerde het debat waarin experts, academici, activisten en CEO’s een standpunt over de SDGs innamen.

SDGs water.png

Ook een campagne omtrent waterbewustzijn behoorde tot de initiatieven. Deze studenten distribueerden posters in alle toiletten over watergebruik en waterverspilling.

Een moedige student maakte een analyse van SDGs in de BEL20 duurzaamheidsrapportage. Conclusie: slechts 9 van de 20 BEL20 bedrijven hielden rekening met SDGs.

Ten slotte hebben twee studenten opnames gemaakt van de bedrijfsworkshops, van de filmavond en debatavond en van de fulltime masterstudenten op de International Week on Sustainability Days van Universiteit Antwerpen. Voor dit project werd speciaal een YouTube-kanaal gemaakt.

 

We zijn immens trots op de betrokkenheid en het enthousiasme van onze studenten. Het was voor hen een waardevolle ervaring en we kijken ernaar uit om een nieuwe groep AMS SDG Student Ambassadors te ontvangen voor academiejaar 2017/2018.

ONTDEK DE NADRUK OP CSR IN ONZE FULLTIME MASTEROPLEIDINGEN!