NL

Slim naar Janssen: het mobiliteitsplan dat talent in beweging brengt

Sustainable Transformation Strategy & Innovation

Smart Mobility-1

Bij Janssen  zijn ze eigenlijk al een tijd goed bezig op vlak van mobiliteit. Met een succesvolle fietslease, een carpoolbeleid met bijbehorende app, thuis- en flexibel werken zijn ze behoorlijk vooruitstrevend te noemen. Toch wilden ze hun beide  campussen in Beerse en campus in Geel beter bereikbaar maken. De files zijn immers nog groeiende en Janssen zelf ook. Hoe kunnen zij inspelen op de behoeften van hun medewerkers en optimaal gebruikmaken van bestaande en nieuwe mobiliteitsoplossingen? Onze expertisecentra Smart Mobility en Business Design & Innovatie bundelden de krachten om Janssen letterlijk vooruit te helpen.

Het mobiliteitsproject bestond uit 3 verschillende teams. Het Core Projectteam, het Extended Projectteam en het Onderzoeksteam. We spraken met Erik Present, Director Medical Affairs, die deel uitmaakte van het Core Projectteam en die zelf ervaringsdeskundige is. Erik: “Ik rijd dagelijks 40 kilometer heen en terug van Antwerpen naar Beerse en ondervind de mobiliteitsproblematiek aan den lijve op de ring van Antwerpen en het rondpunt van Wommelgem.”

Mobiliteit vs. welzijn

files2Tegelijkertijd maakte Erik zich ook op professioneel vlak zorgen over hoe Janssen met hun huidige groei een vlotte bereikbaarheid kon blijven garanderen. “We rekruteren ons  talent steeds ruimer in de Benelux. Mobiliteit wordt meegenomen in de keuze voor een werkgever en als bedrijf moeten we hierop inspelen. Maar ook voor de huidige medewerkers is mobiliteit heel belangrijk: er is een duidelijk verband tussen vlotte mobiliteit en welzijn van de medewerker. Om die reden heeft mobiliteit voor ons als bedrijf een hoge prioriteit: het welzijn van onze medewerkers staat voorop.”

"We rekruteren ons talent steeds ruimer in de Benelux. Een goede bereikbaarheid is erg belangrijk."

Vanuit een inclusieve visie werd er gestart met een focusgroep met externe ervaringsdeskundigen op vlak van mobiliteit. “AMS zelf had ook onderzoek gedaan naar mobiliteitsoplossingen in gelijkaardige contexten. We hebben vervolgens onze mobiliteitsuitdagingen  transparant besproken met  mobiliteitsexperten van andere bedrijven om op die manier ook hun input en inzichten mee te nemen in het opstellen van onze mobiliteitsplanning en het verfijnen daarvan.”

"Met onze meer dan 5200 medewerkers willen we echt ons steentje bijdragen aan duurzame mobiliteit van de toekomst.”

Bij Janssen zagen ze al snel in dat ze vanuit het standpunt van de werknemers moeten denken om oplossingen op maat te kunnen bieden. “Daarom kwamen we ook uit bij AMS, om vanuit verschillend samengestelde werkgroepen en workshops tot een user centered approach te komen en meer inzicht te krijgen in wat onze mensen nu tegenhoudt in het benutten van andere vervoersmogelijkheden. Daarnaast hebben we ook heel erg ingezet op change management: hoe je het aanpakt om (mobiliteits)gedrag te veranderen. Met onze meer dan 5200 medewerkers willen we echt ons steentje bijdragen aan duurzame mobiliteit van de toekomst.”

User Centered Change

Customer journey mappingJanssen is dus geen groentje meer op vlak van mobiliteitsuitdagingen, maar wilde meer inzicht in de drempels van haar werknemers. “Met AMS ontwikkelden we 12 gebruikersprofielen van onze werknemers (o.a. fietspendelaar met bedrijfswagen, e-fietspendelaar zonder bedrijfswagen, busgebruiker, treingebruiker, etc.) die werden gecategoriseerd volgens afstand tot het werk, de oorspronkelijke vervoerskeuze en leeftijd. Met deze profielen startten we vervolgens verschillende gebruikersgroepen op.”

Uit deze groepen volgde voldoende praktisch advies, want mobiliteit leeft sterk bij de werknemers van Janssen. “Van elk gebruikerstype waren meteen voldoende representanten die ideeën en suggesties wilden delen. Zij zien dit ook als een gedeelde verantwoordelijkheid.” Daarnaast werd er een bedrijfsbrede enquête uitgerold waar meer dan  600 medewerkers aan deelnamen. Die bevestigde voor het grootste deel wat in de gebruikersgroepen naar voren kwam. Er was echter wel een groter potentieel voor thuiswerken in terug te zien. “Op een gemiddelde dag werken er 500 tot 800 medewerkers thuis, maar thuiswerken is niet voor iedere medewerker mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de collega’s in productie of in in het labo.” Voor de andere werknemers kan het zeker nog meer gestimuleerd worden.

"We willen drempels wegnemen om meer medewerkers in de fietslease of aan het carpoolen te krijgen."

Verder zijn er nog heel wat praktische zaken waar nog meer op ingezet kan worden. "We willen drempels wegnemen om meer medewerkers in de fietslease of aan het carpoolen te krijgen. Voor de collega’s  die toch gebruik maken van de wagen kan er met de app een carpoolbuddy gevonden worden. Carpoolers worden beloond met een gegarandeerde parkeerplek vlak bij de bedrijfsingang. Het carpoolen bevordert ook het sociaal contact met collega’s; je leert op die manier collega’s kennen uit andere afdelingen, wat ook binnen het bedrijf zijn voordelen geeft. ”Om fietsers op hun beurt ook in het najaar en de winter naar Janssen te laten trappen, is het van belang om voldoende douches te voorzien, alsook een plaats om de fiets proper te maken en voldoende ruimte voor het uithangen van regenkleding. “En de bestaande fietsvergoeding helpt natuurlijk ook.”

De juiste weg

Erik heeft gedurende het traject veel geleerd. “Ik heb gezien dat mobiliteit heel sterk leeft bij alle medewerkers en we vanuit het bedrijf heel wat kunnen aanbieden. Mobiliteit overstijgt  ook het bedrijf en moet er op  breder maatschappelijk vlak  naar oplossingen worden gezocht. We kijken bijvoorbeeld ook naar wat de regering rond Car for Cash en het mobiliteitsbudget gaat doen. Het zal een combinatie van initiatieven zijn die ons verder zal helpen, er komt niet één totaaloplossing die het antwoord gaat geven.”

"De expertise van AMS op vlak van mobiliteit én een klantgerichte aanpak is echt uniek en is een grote meerwaarde gebleken.”

Precies dat was de uitkomst van het project. Met behulp van AMS is Janssen tot concrete optimalisaties van verschillende oplossingen gekomen. “We hebben bruikbare inzichten in het gedrag en de wensen van onze werknemers gekregen. De expertise van AMS op vlak van mobiliteit én een klantgerichte aanpak is echt uniek en is een grote meerwaarde gebleken in het inbedden van de inzichten in onze organisatie. Het management stond er volledig achter.”

"Het was een inclusief traject, de medewerkers voelden zich echt gehoord en het management staat er volledig achter. We zitten op de juiste weg.”

janssen_beerse_1_o_5Janssen ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet: “AMS heeft ons echt geholpen in het verandermanagement om werknemers van de ene mobiliteitskeuze op de andere te laten overstappen. Onze oplossingen zijn nu meer afgestemd op onze werknemers, ook met het oog op toekomstig talent. Het was een heel inclusief traject, de medewerkers voelden zich echt gehoord en nemen nu zelf ook meer initiatieven. We zitten op de juiste weg.”

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor
de mobiliteit van jouw organisatie?

Ontdek onze expertise!