NL

Kunnen we een crisis écht managen?

Public & Social Profit sector

PuMa1

‘Overheid of Overhead’ is een congresreeks die werd opgericht naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Master in het Publiek Management. Jaarlijks wil de alumnivereniging PuMA AMS-alumni en andere geïnteresseerden samenbrengen om te netwerken en aan kennisuitwisseling te doen. Een actueel onderwerp (crisismanagement) zorgde voor een grote opkomst bij dit tweede PUMA-congres.

PuMa2Na een lekker ontbijt met speciale koffiebar, ging het plenum van start. Het gaat om kennis delen rond actuele ontwikkelingen bij de publieke sector en vooral een forum bieden om de onderzoeksresultaten uit de masterproeven interactief te vertalen naar een breed werkveld van collega’s en een verscheidenheid aan beroepsachtergronden. 

Crisis is het nieuwe normaal

PuMa3De rode draad van de drie sprekers van het plenaire gedeelte van dit jaar (Hugo Marynissen, Bert Brugghemans, Bert Raeymaekers) is 'crisis is het nieuwe normaal'Een crisis kan worden omschreven als: something normal that got out of hand. De omgeving wordt steeds chaotischer en complexer. Zelfrijdende auto’s, robotica, smart cities,… het zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen die het werk van de hulpdiensten aanzienlijk beïnvloeden.

Complexiteit en chaos zijn dus niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappelijke context. Traditioneel tracht men een crisis te beheersen door meer regels en meer procedures.  De mens is echter niet feilloos: gemiddeld zouden we volgens onderzoek 5 tot 10 fouten per uur maken. In complexe situaties verliezen strak regisserende en gedetailleerde procedures snel hun betekenis. Reële planning verloopt nooit volgens plan. In crisistijden vallen we terug op getrainde automatismen en dus zal je moeten accepteren dat je weinig controle hebt. 

Orde in de chaos

Crisisbeheersing begint dan ook altijd in chaos.  Hoe lang die chaos duurt, hangt af van hoe goed men weet in te spelen op de situatie. Welke typische kenmerken zien we daarbij ?

  • Operationele instabiliteit
  • Flexibele structuren
  • Onderlinge afhankelijkheid: op wie en wat valt men terug als het fout gaat ?
  • Flexibele teams en netwerken
  • Autonomie op het terrein

Enkel door flexibiliteit kan je de onvermijdelijke zwarte gaten in de voorbereiding beheersen.  De theorie werd geïllustreerd aan de hand van een case-analyse van de zware gasontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen, begin 2018.

Kritische reflecties door alumni

Na het plenum kwamen er vier break out-sessies aan bod, met daarin een geanimeerd debat van drie afgestudeerde MPM’ers.

  • PuMa5Wat zijn de belangrijkste factoren voor de kwaliteit van interventieverslagen van de brandweer? Inge Herrygers onderzocht het ideale kader voor deze verslaggeving.
  • Prestatiemeting en interne controle binnen defensie: een kritische reflectie door Jimmy Van de Putte.
  • Een kritische analyse van de noodcoördinatie over de hulpverlenings- disciplines heen door Ronald Ackermans.

De white papers zijn gebaseerd op onderzoek, van hoge praktijk en -kwaliteitswaarde en presenteren de belangrijkste conclusies en (beleids)aanbevelingen van de betreffende alumni.

Crisisbeheersing na 22 maart

PuMa4

Een vierde break out-sessie gaf Bart Raeymaekers de kans een blik te werpen op de nieuwe organisatie van het federaal crisiscentrum na de aanslagen van 22 maart.

Tot slot van een geslaagde halfdaagse kon Hugo Marynissen nog in primeur aankondigen dat Brandweer Antwerpen en AMS een duurzame vierjarige onderzoeksvisie hebben uitgewerkt. Samen zullen ze op zoek gaan naar de ideale brandweer: speerpuntonderzoek dat de innovatie in deze kritieke overheidssector zal stimuleren. Afwezigen hadden eens te meer ongelijk!

Benieuwd naar de white papers van bovengenoemde alumni?

Lees ze hier!