NL

De Leader Gathering, een impressie van hét leiderschapsevent van 2016

Human Resources

LG plenair.jpg

Op 21 oktober 2016 kwamen over de 300 leiders samen voor de Leader Gathering die plaats vond in het Koninklijk Atheneum Antwerpen. Het thema was leiderschap in turbulente tijden. Hoe kan je leiderschap vergroten als persoon, in een team en als organisatie in tijden van spanning en polarisatie? Een eenduidig antwoord is er niet maar de Gathering zorgde door de veelheid aan invalshoeken, van poëzie tot ondernemerschap, van story telling tot teamwerken, van CEO tot leerling, geïnspireerd werd om het pad van de leider verder te bewandelen. En vooral: het geheel was meer dan de som van de delen, het basisidee van gedeeld en authentiek leiderschap dat vandaag nodig is.

Introductie

Op een persoonlijke manier leidde organisator Koen Marichal (TFLI) de zeer diverse sprekers in en zorgde zo voor een open, warme eenheid in de verscheidenheid. Karin Heremans van het Atheneum was gastvrouw. Ze verwees naar de geschiedenis van het Atheneum als plek van vrijzinnig denken en naar het belang van kunst om verschillen te overbruggen. Daarnaast was het woord aan de bevlogen dichter Peter Holvoet-Hanssen om de toon te zetten van de Gathering en vervolgens een veelheid aan verscheiden bijdragen en werksessies. We lichten er enkele uit.

Ga naar de slides - Ga naar de foto's


Gianpiero Petriglieri: Leading in turbulent times

Petriglieri benadrukte in zijn sessie dat de informatie die je meegeeft bij een ontmoeting steeds gerelateerd is aan je positie. Je identiteit wordt bepaald door je plaats in de wereld. Het is daarom een essentieel deel van leiderschapsontwikkeling dat er een werkomgeving wordt gecreëerd waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen worden. Petriglieri beklemtoont echter dat leiders zich in een kwetsbare positie bevinden en mede door hun voorbeeldfunctie worden beperkt in het tonen van hun gevoelens. De sessie was een hands-on demonstratie van de theorieën omtrent identiteit en leiderschap die Petriglieri in zijn carrière heeft uitgewerkt, met een sterke nadruk op het creëren van efficiënte shared leadership-constructies waarbij niemand het gevoel heeft er alleen voor te staan.

Ish Ait Hamou: In differences we grow

Hamou gelooft in de kracht van verhalen. In zijn bijdrage gebruikte hij verhalen uit zijn leven om zo aan te tonen dat mensen een invloed kunnen hebben op jouw leven, maar dat ook jij als persoon een invloed kan hebben op iemand anders. Hij zei: “Ik voel me echt als de som van de personen die ik heb ontmoet.” In elk goed verhaal schuilt er kracht en met die kracht kan je de wereld veranderen. Hij stelde dat een leider iemand is die investeert in dromen en verhalen. Leiders moeten tijd besteden aan verhalen: het is niet iemand die mensen ergens naartoe rijdt, maar iemand die mensen de juiste weg naar hun persoonlijke doelen wijst.

Werksessies

Erik Van Vooren & Katelijne Van Overwalle
De kracht van kwetsbaarheid in leiderschap

Erik van Vooren heeft een boek geschreven over de impact van kanker op een aantal leidinggevenden. Hij heeft daarbij hun verhalen gebundeld, maar hij heeft er ook iets extra mee gedaan: hij heeft een model afgeleid uit hun ervaringen. In zijn sessie legde hij samen met Van Overwalle uit wat de impact van kanker precies is. Daarbij stond het idee van de K-uitdaging (balans tussen kwatsbaarheid en kracht), de K-inzichten (dieper kijken, ruimer kijken en breder kijken) en de vijf K-domeinen (kwalitijd, kernwaarden, kordate keuzes, klare communicatie en kwaliteitsvolle relaties) centraal. Lees ons interview naar aanleiding van het boek.

Anne Lemaire: Stem geven aan leiderschap

De ruimte waar Lemaire haar lezing gaf, baadde in het zachte licht dat binnenstroomde door de grote ruiten en een kleine oase van rust vormde voor de vijftien deelnemers die in een reeks oefeningen hun eigen stem moesten vinden. Ze begon haar sessie met het belang uit te leggen van een correcte ademhaling en een correcte houding. Vervolgens moesten de deelnemers gedichten voordragen op een bezielde wijze. Lemaire legde de nadruk op de theatraliteit van leiderschap en het belang van leiders om inspirerende sprekers te zijn. Als je als leider je boodschap niet volledig belichaamt, kun je zoveel argumenten aanbrengen als je wil, maar je gaat nooit dezelfde resonantie vinden bij de mensen die je aanspreekt. Je ademt diep uit, bepaalt je intentie en… inspireert.

Jan Bal & Ive Vanderauweraert: Teaming on the fly… Een speels leermoment

In deze workshop bouwden Jan Bal en Ive Vanderauweraert de zaal even om naar een vliegtuigfabriek. Op een speelse wijze maakten ze duidelijk aan de deelnemers dat een team zich heel snel kan vormen. Teams zijn de basis van organisaties, maar ze worden vaak ontregeld en veranderen voortdurend. Tijdens de workshop kregen de deelnemers de opdracht om groepen van zes te vormen binnen de twee minuten. Daarbij was het belangrijk dat ze keken naar de diversiteit. Vervolgens kregen ze acht minuten de tijd om een effectief papierenvliegtuigfabriek op te starten. Spelenderwijs kregen de deelnemers het ABC van goed teamwerk mee, zoals het belang van doelstellingen, rolverdeling en psychologische veiligheid.

Karen Wouters: Start to lead, het nieuwe leidinggeven

In de huidige samenleving dringt een nieuw model van gedeeld leiderschap zich op, maar wat houdt dat in en hoe pak je het aan? In het verleden was een leider een formele autoriteit die helemaal bovenaan de sociale hiërarchie stond. Dit heeft als effect dat de werknemers zich onderdrukt voelen en bovendien afzijdig tegenover het bedrijf. De meest effectieve managementstijl is dan ook het shared leadership waarbij gedeelde verantwoordelijkheid een keyword is.

Deze evolutie van leiding geven naar leiderschap maakt dat ook leiderschapsontwikkeling herdacht moet worden. Het wordt een verhaal van identiteitsontwikkeling in plaats van het aanleren van people skills. Leiders moeten leren leiden op een nieuwe manier: het gaat niet meer om wie de baas is, het gaat erom een impact te hebben op je werknemers. De vraag die je jezelf vandaag moet stellen als leidinggevende is: wat is mijn verhaal en hoe kan ik er mensen mee inspireren?

Hans Donckers: Goede leiders zijn goede verhalenvertellers

De wereld draait op feiten en cijfers, niet op voeding of emoties. Toch zeker als er zware beslissingen moeten genomen worden. Maar wat gebeurt er als er meer dan beslissingen nodig zijn? Dan helpt het niet om mensen te zeggen wat ze moeten doen. Dan moet het hart van de mensen aangesproken worden, om hen mee te krijgen en in actie te laten komen. Met andere woorden, tijd voor de kunst van verhalen. Wanneer mensen naar een verhaal luisteren, is het brein uitgeschakeld waardoor ze worden meezogen door de verteller. Een leidinggevende die zijn werknemers kan inspireren met verhalen heeft een streepje voor op de rest.

 

Sofie Blockx: Managers klappen uit de biecht: aan de slag met peer feedback voor meer leiderschap

Hoe kan jij, als leidinggevende, je werknemers motiveren op een manier dat het hun individuele vooruitgang evenzeer ten goede staat als de collectieve vooruitgang van het team? Dat was de centrale vraag bij Sofie Blockxs sessie over feedback. Effectieve feedback getuigt volgens Blockx van eerlijkheid, integriteit en respect. Het is echter niet zo gemakkelijk om je feedback ook correct te laten overkomen. Wanneer de deelnemers zelf feedback moesten geven, bleek dat die feedback in 50% van de gevallen niet was overgekomen zoals die bedoeld was. Communicatie blijft dan ook een van de pijnpunten. De sessie focuste op het aanleren van doelgerichte communicatietechnieken die managers zou kunnen voorthelpen in hun dagelijkse relaties.

Karin Heremans, Adrienne Axler en Katrien Nuyts

Katrien Nuyts begeidde een tweegesprek tussen twee sterke, vrouwelijke leiders: Karin Heremans en Adrienne Axler van Sodexo Duitsland. De kapstok was het polarisatiemodel van Bart Brandsma. Hij stelt dat in polarisering mensen 5 rollen kunnen spelen: bruggenbouwer, pusher, volger, stille midden en zondebok. Pushers dragen bij aan polarisering en dwingen volgers en vaak ook onbeslisten tot loyaliteit. Bruggenbouwers lopen het risico het wij-zij denken zelfs mee in stand te houden. Ze zijn samen met de mensen in het midden die niet willen kiezen kwetsbaar om bij stijgende spanning zondebok te worden. De uitdaging voor leiderschap is vooral het stille midden intact te houden en zo het wij-zij denken in te dijken.

Afronding

Peter Holvoet-Hanssen: Voor de avond valt. De stem van de dichter.

Holvoet-Hanssen liet de verbeeldingskracht van het woord klinken. Hij sprak over het belang van gedichten en figuurlijke woordenschat. Poëzie dient om mensen wakker te schudden en hen te laten stilstaan bij het leven. “Elk mens is een koraal in het rif.” Bij zijn sessie stonden de woorden ‘verwonderd’ en ‘verbonden’ centraal.

Mario Fleurinck: Slotbeschouwingen van een ondernemer

Fleurinck focuste in zijn lezing op het belang van debateren. Zo benadrukte hij dat het in een debat de bedoeling is om allerlei meningen naar buiten te brengen, maar dat het geenszins de bedoeling is om te polariseren. Een tweede item waar hij nadruk op legde was de liefde. Hij stelt dat de bron van passie zich in de liefde bevindt. Zonder liefde kan je zaken niet goed afhandelen.

Jesse Segers: Hoe is het gesteld met de leider in de spiegel?

Op het einde van de Leader Gathering formuleerde Jesse Segers de slotbeschouwing. In zijn beschouwing legde hij vooral de nadruk op het shared leadership dat onmisbaar is in onze netwerkeconomie. Onze huidige economie zorgt er volgens Segers voor dat we steeds meer leven in “chambers of echo”, waarbij onze eigen beperkte visie steeds wordt bevestigd: leiders worden zo een afkooksel van zichzelf, een kleine en ongenuanceerde groep. Hij oppert er ook voor om naar een dialoog in plaats van een debat te evolueren. Verzoenende liefde kan ervoor zorgen dat er een verschuiving ontstaat van lijders die er alleen voor staan, naar leiders die zich ondersteund en geapprecieerd voelen. Tot slot formuleerde hij: “Elke mens heeft een ander nodig.”

De sessies behandelden allemaal diverse onderwerpen, maar hadden één ding gemeen: van leiding geven tot leiderschap en het belang van het feit dat meer en meer mensen zichzelf als leider zien. Het was onmogelijk om alle sessies te volgen, ieder kon slechts twee workshops bijwonen, maar de gaten werden gevuld tijdens de chill out na het formele deel. Meer dan drie vierde van de deelnemers gaf nog present na 19u om na te praten. Leidinggeven is niet enkel informatie bezitten, maar ze ook delen met anderen. Anderen inspireren.

Geïnteresseerd in leiderschap? Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief Leiderschap en blijf op de hoogte van trends, research & events rond leiderschap.