NL

“Nomadische professionals, maak je keuzes betekenisvol”

Human Resources Strategy & Innovation

Nomadic professionals.jpg

Opening minds. Touching souls. Energizing business. Daar staat Antwerp Management School voor. Voor een business school is energizing business natuurlijk een belangrijk doel. Opening minds spreekt ook voor zich. Hoe kan je geest niet openen na de vele lessen, projecten en uitstappen? Maar hoe zit het met die touching souls? Vice-decaan Jesse Segers beargumenteerde tijdens de proclamatie van de Master in China-Europe Business dat touching souls wordt gezaaid tijdens het academiejaar, maar pas tot bloei komt na het afstuderen. Hij schetste zijn visie met behulp van leiderschapsinzichten van professor Gianpiero Petriglieri.

De huidige generatie van pas afgestudeerden wordt ‘Generatie Flux’ of ‘nomadische professionals’ genoemd omdat ze nooit lang in dezelfde positie blijven. “Nomadische professionals zijn mensen wiens carrière heel mobiel is en zich vaak ontwikkelt doorheen verschillende sectoren en culturen. Tegelijkertijd is het werk heel bepalend voor hun identiteit. Ze worden vaak gezien als de winnaars als het om werk gaat en zijn het talent waar bedrijven om vechten. Zij zijn wereldleiders van morgen.” (Petriglieri, 2014)

"Hoewel het aantal nomadische professionals klein is, hebben ze toch een grote invloed op evoluties in business."

Ondanks de grote reputatie gaat het maar om een kleine groep mensen. Veel alumni van internationale programma’s voelen zich er door hun opleiding klaar voor om deel uit te maken van deze groep. En hoewel het aantal nomadische professionals klein is, hebben ze toch een grote invloed op evoluties in business.

Geloofwaardigheid

Toch kan jouw nomadische identiteit je geloofwaardigheid als toekomstig leider ondermijnen. De Edelman Trust Barometer van 2017 toont weer een daling aan van de geloofwaardigheid van CEO's in alle deelnemende landen. Vandaag de dag wordt slechts 37% van de CEO's geloofwaardig bevonden. Er is een disconnectie tussen leiders en hun volgers.

 

"Vandaag de dag wordt slechts 37% van de CEO's geloofwaardig bevonden. Er is een disconnectie tussen leiders en hun volgers."

Terwijl leiders kijken naar de globale economie en andere nomadische peers als referentie hebben, zijn hun volgers veel meer lokaal gericht. “Volgers voelen zich begrepen noch vertegenwoordigd door hun zogenaamde leiders. Elites die een nomadisch bestaan leiden worden vaak als niet-transparant beschouwd. En wanneer leiders een ongewenst en ontoegankelijk leven leiden, krijgen ze te maken met wrevel in plaats van vertrouwen.” (Petriglieri, 2014)

Toewijding

Een manier om je geloofwaardigheid te sterken, is door ervoor te zorgen dat mensen jou willen volgen. Dan moet men jou kunnen zien als iemand zich volledig toelegt op zijn werk en niet na een paar jaar weer verdwijnt bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Om toewijding te tonen, moet je echter een verlies nemen. Je moet je nomadisch bestaan opgeven om te tonen dat je jouw job en jouw mensen serieus neemt. Anders zal je je volgers en je leiderschapsidentiteit verliezen.

"Om toewijding te tonen, moet je een verlies nemen (...) om te tonen dat je jouw job en jouw mensen serieus neemt."

Nomadische professionals verkrijgen hun identiteit door in verschillende landen te leven en zo creatiever en meer cultuurbewust te worden. Veel van jouw gelijken leven op dezelfde manier en mogelijk ben je daardoor gehecht aan de eindeloze mogelijkheden die bij dit bestaan horen. Het zijn ook deze mogelijkheden die je moet benutten om een globale leider te worden, maar het is niet wat je volgers van jou nodig hebben. “Om een leider te worden, moet je flexibiliteit en mobiliteit tonen, terwijl een leider zijn om toewijding vraagt. Flexibiliteit en toewijding gaan niet altijd hand in hand.” (Petriglieri, 2014).

 

"Om een leider te worden, moet je flexibiliteit en mobiliteit tonen, terwijl leider-zijn om toewijding vraagt."

Leiders hebben een plek nodig waar ze thuis kunnen komen, waar ze rust kunnen vinden en hun batterij kunnen opladen. Dit hoeft geen fysieke plaats te zijn. Wanneer je een thuis in jezelf kunt vinden, geeft dat je de energie om verbonden te blijven met jezelf en je volgers. Het gaat niet alleen over de fysieke, maar vooral over de emotionele aanwezigheid. “Een internationale leider moet leren om te leven tussen lokale en internationale ‘huizen’ en niet de een gebruiken om het ander te vermijden.” (Petriglieri, 2012)

Home

Thich Nhat Hanh[1] was veertig toen hij naar de VS reisde om zijn inzichten te delen over het leed van de Vietnamezen tijdens de Vietnamoorlog. Door achterdocht van zowel de Vietnamese als de Amerikaanse regering vluchtte hij naar Frankrijk. Hij bleef jaren dromen over zijn thuisland. Op een bepaald moment stopte dit door een intens spiritueel proces waar hij doorging. Hij verklaarde dat hij zijn echte thuis in zichzelf had gevonden omdat hij tot geen enkel land behoorde. “Het gevoel van niet geaccepteerd te worden, nergens thuis te horen en geen nationaliteit te hebben, kan ervoor zorgen dat er een wand wordt doorbroken waardoor we ons echte thuis kunnen vinden.”

 

"Voor internationale leiders betekent dit dat een leider pas een leider kan worden eens hij zijn (innerlijke) thuis heeft gevonden."

Voor internationale leiders betekent dit dat een leider pas een leider kan worden eens hij zijn (innerlijke) thuis heeft gevonden. Alleen op die manier kan hij op een oprechte manier connecteren met zijn volgers. Wanneer je echt hun waarde, capaciteiten en noden ziet en je werkelijk in hen geïnteresseerd bent, kan je geaccepteerd worden als leider.

Opoffering

Je hoeft niet enkel zaken op te nemen of te veranderen om deze identiteit te verkrijgen. Je wordt minstens zo gevormd door wat je bewust achterlaat. Misschien zal je er voor kiezen om een tijdje op een vaste plek (in het hier en nu) te blijven. “Wees niet bang voor verlies. Wees er niet bang voor om je (mentale) nomadische identiteit op te geven, maar zorg er wel voor dat het niet voor niets is. Maak er een bewuste opoffering van, een verlies voor een groter doel.” (Petriglieri, 2014) Omarm dus de strijd die je aangaat in het verkrijgen van je nieuwe identiteit als leider. Maak je keuzes bewust en betekenisvol.

[1] Een Vietnamese boeddhistische monnik, poëet en mensenrechtenactivist die een belangrijke inspiratiebron voor Martin Luther King en Nelson Mandela was.

"Wees er niet bang voor om je (mentale) nomadische identiteit op te geven. Je wordt minstens zo gevormd door wat je bewust achterlaat."

Tijd om jouw leiderschapsidentiteit te ontwikkelen? Ontdek onze opleidingen!