Blog

Recente berichten : Audit

Waarom auditors geen privédetectives zijn

Expertise
door Lode Barrezeele op 27 apr 2018 in: Audit

Al jarenlang wordt er gesproken over een aanpassing van de privédetectivewet. Nu lijkt het erop dat de nieuwe regelgeving voor privaat onderzoek er toch nog aankomt binnen deze legislatuur. Dit...

Lees meer

Van inspecteur naar vertrouwenspersoon: de onafhankelijke rol van de interne auditor is urgenter dan ooit

Opinion Expertise
door Antwerp Management School op 14 sep 2017 in: Audit

Interne audit poogt zoveel mogelijkheid zekerheid te krijgen over de interne werking van een organisatie. De interne audit bestaat als activiteit al heel lang, maar heeft wel enkele evoluties...

Lees meer

Eerste Hulp Bij Fraudeonderzoek

Expertise
door Lode Barrezeele op 23 jun 2017 in: Audit

Wanneer fraude voorkomt, is het dikwijls niet beperkt tot kleine bedragen maar kan een organisatie met zware verliezen en reputatieschade opgezadeld worden. Daarom is toenemende aandacht voor...

Lees meer