Blog

Recente berichten : Audit

Van inspecteur naar vertrouwenspersoon: de onafhankelijke rol van de interne auditor is urgenter dan ooit

door Antwerp Management School op 14 sep 2017 in: Audit

Interne audit poogt zoveel mogelijkheid zekerheid te krijgen over de interne werking van een organisatie. De interne audit bestaat als activiteit al heel lang, maar heeft wel enkele evoluties...

Lees meer

Eerste Hulp Bij Fraudeonderzoek

door Lode Barrezeele op 23 jun 2017 in: Audit

Wanneer fraude voorkomt, is het dikwijls niet beperkt tot kleine bedragen maar kan een organisatie met zware verliezen en reputatieschade opgezadeld worden. Daarom is toenemende aandacht voor...

Lees meer