NL
blog-classroom

Geert Scheipers

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Geert Scheipers
Academic Director Organizational Performance Management

februari 11, 2016

By Geert Scheipers

Wat is organisatorisch prestatiemanagement

Strategy & Innovation

Het is geen makkelijke taak om mensen te sturen en tot strategische beslissingen te komen die doorgevoerd worden door alle betrokken partijen. Dit is vooral het geval in grote organisaties en in kleinere bedrijven. Bovendien verliezen de gekozen strategieën na verloop van tijd aan kracht