NL
blog-classroom

Laura Caluwe

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Laura Caluwe
Researcher Expertise Center Digital Business & IT
Research

februari 10, 2017

By Laura Caluwe

Digitaal leiderschap op bestuursniveau: leren van peers

Digital & IT

Organisaties zijn steeds vaker afhankelijk van IT voor het creëren van waarde. Daarom kunnen boards het zich niet langer veroorloven om IT-gerelateerde strategische beslissingen en controle uit handen te geven. Onderzoek toont echter aan dat maar weinig boards verantwoordelijkheid opnemen