NL

Digitaal leiderschap op bestuursniveau: leren van peers

Digital & IT

Board Level IT.png

Organisaties zijn steeds vaker afhankelijk van IT voor het creëren van waarde. Daarom kunnen boards het zich niet langer veroorloven om IT-gerelateerde strategische beslissingen en controle uit handen te geven. Onderzoek toont echter aan dat maar weinig boards verantwoordelijkheid opnemen voor het beheren van digitale assets. Als antwoord ontwikkelden Universiteit Antwerpen - Antwerp Management School, CEGEKA, KPMG Belgium, en Samsung België een toolkit voor raden, bestaande uit drie stappen om IT-beleid toe te passen op bestuursniveau.

 

De volgende stap

In de volgende fase van dit onderzoeksproject zullen verschillende casestudies uitgevoerd worden om verder te illustreren hoe besturen hun IT-overzichtsrol kunnen operationaliseren. Dit is een cruciale stap in het onderzoek, omdat we geloven dat de beste manier om een publiek van ervaren professionals te bereiken, is door ze te inspireren met voorbeelden van collega's.

Tijdens dit onderzoek zullen we twee vragen beantwoorden.

 

Hoe operationaliseren besturen momenteel hun digitale overzichtsrol?

De casestudies zullen omschrijven hoe specifieke besturen en bestuursleden momenteel hun digitale overzichtsrol opnemen. Met behulp van bestaand onderzoek over IT-beleid op bestuursniveau zal bewijs worden gezocht voor benaderingen van overzicht van digitale assets. Meer bepaald, er werden drie benaderingen gevonden om IT-beleid op bestuursniveau toe te passen in academische literatuur.

Een eerste benadering om IT-bekwaamheid van besturen te verhogen is door niet alleen de gewenste IT-governance competenties aan te nemen of te ontwikkelen, maar ook een CIO of een gelijkwaardige rol aan de board toe te voegen.

Een tweede benadering is het opzetten van een IT-governance comité op bestuursniveau dat een adviserende functie heeft. Een comité dat raden helpt om gegronde keuzes te maken over IT-gerelateerde zaken.

Ten laatste werden lijsten opgesteld van kritische vragen over IT, om de productie van kwaliteitsvolle informatie zeker te stellen. Daarnaast identificeert het COBIT 5 framework – een best practice model gericht op uitvoerenden om IT-governance toe te passen – vijf governance processen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is.

De drie benaderingen uit de academische literatuur en de vijf COBIT 5 governance processen zullen worden gebruikt als basis om dit onderzoek te leiden.

 

Wat zijn de enablers en inhibitors van IT-beleid op bestuursniveau?

Huidig onderzoek over dit onderwerp toont aan dat bepaalde omstandigheden invloed hebben op het niveau van betrokkenheid van besturen bij hun IT-governance. Bepaalde bestuurskenmerken als de hoeveelheid insiders in de board en het gebrek aan IT-expertise binnen de board lijken besturen te belemmeren om hun IT-overzichtsrol op te nemen.

Naast bestuurskenmerken kunnen andere eventualiteiten geclassificeerd worden als bepalende factoren van IT-governance op bestuursniveau. Het gebrek aan sturing binnen dit onderwerp bleek bijvoorbeeld een inhibitor te zijn. Ons doel is om te evalueren of de enablers en inhibitors die werden gevonden in academisch onderzoek werkelijk invloed hebben op het niveau van betrekking van IT-governance door de board. Een beter begrip van deze factoren vergaren zal enorm waardevol zijn voor practici om nauwkeurig te kunnen bepalen welke elementen ze zouden kunnen aanpassen om IT-governance op bestuursniveau te verhogen.

Dit onderzoek is een van de activiteiten binnen de IT Alignment en Governance (ITAG) onderzoeksgroep, vormgegeven door Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School en voorgezeten door prof. dr. Steven De Haes. Het onderzoek wordt gefinancierd door het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) en KPMG, Samsung en CEGEKA.

Voor meer informatie: neem contact op met Steven De Haes en lees de samenvatting van de eerste fase van dit onderzoek.


Ontdek onze executive Leading Digital Transformation programma’s. Daarin leiden we executives op om de brug tussen Business en IT te kunnen leggen. 

Ontdek de opleidingen

New Call-to-action