NL

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: de manager - Actuele trends in CSR #3

Sustainable Transformation

3BXHKLDWN9.jpg

Het CSR Trendrapport biedt een overzicht van de 20 belangrijkste MVO-trends die inzicht geven in de toekomst van MVO en de implicaties hiervan voor de rol die jouw organisatie speelt in het creëren van een duurzame toekomst. Aangezien MVO een steeds bredere context krijgt, is ervoor gekozen om te richten op het perspectief van de onderneming.

Voor de analyse en categorisatie zijn er 3 MVO trenddomeinen onderscheidden. Deze trenddomeinen worden beschouwd als macro-niveau, meso-niveau en micro-niveau, die niet onafhankelijk van elkaar beschouwd kunnen worden:

  1. Het MVO-discours; met de nadruk op ontwikkelingen met betrekking tot de interpretatie van de CSR-concept als zodanig en de conceptuele onderbouwing.
  2. MVO in het bedrijfsleven; met de nadruk op de manifestatie en toepassingen van MVO in de corporate praktijk.
  3. De MVO-manager; met de nadruk op het functioneren en de ontwikkeling van de professionals die managementverantwoordelijkheden hebben voor MVO.

De MVO-trends in de eerste twee trenddomeinen hebben onvermijdelijk gevolgen voor het functioneren van de MVO-manager in de bedrijfspraktijk. In deze functie worden de volgende 3 trends waargenomen.

 

Trend #18 - De waarde van waardes bewijzen

Ook de MVO-manager moet zichzelf bewijzen wat betreft het toevoegen van business value. De manager zal steeds van waarde zijn voor andere zakelijke functies, zoals in HR, inkoop, etc. die de manager kan coachen in de integratie van MVO in hun activiteiten. Tegelijkertijd vervult de MVO-manager ook een maatschappelijke rol, zo zullen de corporate values er steeds meer op gericht zijn om impact te creëren. De MVO-manager moet een goed inzicht hebben in de totale bedrijfsstrategie, extern-gericht zijn, marktgericht zijn, directe ervaring hebben en houden van innovatieve businessmodellen.

 

Trend #19 – De MVO-manager wordt verbindingsmanager

Door de vorige trend is de MVO-manager degene die de verschillende zakelijke functies en werknemers aan elkaar verbindt. Het is een relatief geïsoleerde functie binnen het bedrijf, maar vanuit de MVO-agenda met belanghebbenden genetwerkt moet worden. De manager kan zijn of haar werkzaamheden de grenzen van het bedrijf laten overstijgen. Het is belangrijke om directe lijnen te hebben naar betrouwbare partijen om gezamenlijk aan de MVO-agenda te kunnen werken.

 

Trend #20 – Omgaan met de moeilijke kant van de passie

Er is een reden dan MVO-managers doen wat ze doen; ze hebben een sterke passie voor het creëren van een betere wereld en denken zij dat het binnen hun bedrijf te bereiken valt. Hun professionele en persoonlijke identiteit valt op dat punt samen. Het kwetsbare hieraan voor manager is dat het werk nooit af zal zijn. Zo kunnen professionele teleurstellingen persoonlijke teleurstellingen worden. Het kan de functie heel zwaar maken maar ook heel belangrijk voor bedrijven in het realiseren van MVO-doelen.

New Call-to-action