NL
blog-classroom

Lode Barrezeele

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Partner i-Force
Expertise

april 27, 2018

By Lode Barrezeele

Waarom auditors geen privédetectives zijn

Strategy & Innovation

Al jarenlang wordt er gesproken over een aanpassing van de privédetectivewet. Nu lijkt het erop dat de nieuwe regelgeving voor privaat onderzoek er toch nog aankomt binnen deze legislatuur. Dit kan heel wat gevolgen hebben want mogelijk worden heel wat beroepsbeoefenaars hieraan

Expertise

juni 23, 2017

By Lode Barrezeele

Eerste Hulp Bij Fraudeonderzoek

Strategy & Innovation

Wanneer fraude voorkomt, is het dikwijls niet beperkt tot kleine bedragen maar kan een organisatie met zware verliezen en reputatieschade opgezadeld worden. Daarom is toenemende aandacht voor antifraudebeleidsvormen belangrijk voor een veilige, vertrouwelijke organisatie. Wat is een