NL
blog-classroom

Sofie Rogiest

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Sofie Rogiest
Research

mei 15, 2017

By Sofie Rogiest

Een waardevolle verandering in de zorg

Human Resources

Veel zorgvoorzieningen worstelen met leiderschap. Zeker door budgettaire beperkingen komt er veel druk te staan op de leiders. In de zorg is er nood aan nieuw leiderschap: niet het klassieke top-down leiderschap, maar leiderschap dat authentiek is, op waarden gebaseerd en gedeeld. “Een

oktober 31, 2016

By Sofie Rogiest

Leiderschap in de zorg- en welzijnssector

Human Resources

Het zorgsysteem is in structurele verandering, o.m. door de budgettaire beperkingen, de toenemende vraag en beleidsmatige keuzes. Deze veranderingen vragen leiderschap. Niet het soort strategisch, top down, rationeel leiderschap dat vandaag nog steeds dominant is, maar meer authentiek, op

oktober 21, 2016

By Sofie Rogiest

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat medewerkers met plezier langer werken?

Human Resources

Vorige week stelde de regering nieuwe pensioenmaatregelen voor om het budgettaire tekort te verminderen, een trend die zich in alle sectoren in België manifesteert. Dit betekent dat organisaties uitgedaagd worden om deze oudere medewerkers gemotiveerd, effectief en coöperatief aan het