NL

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: naar geïntegreerde waarde - Actuele trends in CSR #4

Sustainable Transformation

F2QZC0YTNQ.jpg

MVO gaat over co-creatie: de weg naar een betere wereld en naar een beter bedrijfsleven. MVO-waarden worden steeds geëvalueerd en ook de functie van manager zal zich blijven aanpassen aan de tijd. De kernboodschap van MVO blijft echter altijd intact. MVO wordt steeds meer een verhaal van verbinding. Door middel van een goed partnerschap, dat zich zowel filosofisch als organisatorisch laat zien, komen maatschappijen bedrijfsleven tot elkaar in het streven naar een betere wereld.

De MVO-trends zijn het gevolg van een systematisch MVO en dat is belangrijk voor de overgang naar een bloeiend economisch model dat is gebaseerd op de beginselen van ecologische kwaliteit, sociale rechtvaardigheid en welzijn van de mens. Een gevolg dáárvan zou financiële innovatie kunnen zijn. Een tweede gevolg is er nieuwe competenties nodig zullen zijn van mensen die werken in die organisaties.Ten derde, het biedt een nieuwe agenda voor business schools. Business schools moet niet alleen nodig hun programma's aanpassen aan de veranderende realiteit, maar ook een grondig weerspiegeling bieden en proactief de rol van het managementonderwijs op zich nemen in het creëren van een betere wereld.

Het MVO Trendrapport wijst naar de erkenning van een nieuwe opvatting van waarde, namelijk de geïntegreerde waarde. Geïntegreerde waarde erkent het belang van zowel de financiële waarde als de nietfinanciële waarden en brengt ze samen in een concept waar zij niet alleen naast elkaar bestaan, maar elkaar ook uitdagen en inspireren. Als zodanig kan het ten grondslag liggen aan een nieuwe economisch systeem, nieuwe manieren van organiseren en nieuwe processen van waardecreatie.

Antwerp Management School is een internationale business school die zijn klanten helpt in het creëren van duurzame waarde door het cultiveren van talent om wereldburgers te worden, de kunst van het maken van beslissingen te beheersen en het leiden van mensen. Om deze missie te volbrengen, levert Antwerp Management School ‘state-of-the-art ' management kennis, verankerd in een zakelijke en organisatorische context. Dit is de fundamentele basis waarop we onze drie pijlers hebben gebaseerd: Self-Awareness, Global Perspective, and Societal Consciousness, die naar onze mening nodig zijn om wereldburgers te worden.

Discover our expertise in corporate social responsibility