NL
blog-classroom

Ans De Vos

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Ans De Vos
Academic Director, Competence Center Next Generation Work SD Worx Professor “Next Generation Work: Creating Sustainable Careers”

november 7, 2016

By Ans De Vos

Loopbanen in beweging

Human Resources

We leven in een wereld die onderhevig is aan continue verandering, een sterk concurrentiële omgeving en een onzekere arbeidsmarkt. In die wereld die van organisaties en werknemers veel flexibiliteit vraagt, willen beiden hun ambities waarmaken. Iedere manager – en zeker de human resource

april 14, 2016

By Ans De Vos

De 4 sleutelfactoren van carrièremanagement

Human Resources

De verantwoordelijkheid voor carrièremanagement is geleidelijk aan het verschuiven van het bedrijf naar het individu. Nochtans is het interessant om te kijken naar de voordelen van carrièremanagement vanuit het standpunt van het bedrijf. In hoeverre kan een bedrijfsprestatie verklaard of