NL
blog-classroom

Ans De Vos

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Ans De Vos
Academic Director, Competence Center Next Generation Work SD Worx Professor “Next Generation Work: Creating Sustainable Careers”

april 9, 2020

By Ans De Vos

Kunnen bouwvakkers fruittelers dan niet uit de nood helpen?

Flexibel werken Co-sourcing Human Impact COVID-19

De distributiesector baart zich zorgen over personeel dat uitvalt waardoor de bevoorrading in het gedrang komt. Ziekenhuizen roepen vrijwilligers op. Tuinders liggen wakker van de komende oogsten waarvoor ze simpelweg geen werkkrachten hebben nu onze grenzen gesloten zijn. De coronacrisis

Expertise Research

november 29, 2017

By Ans De Vos

Flexibel inzetten van talent: mogelijkheden en succesfactoren van co-sourcing

HR & Organizational Development

We moeten en zullen met zijn allen langer aan de slag blijven. De vraag stelt zich hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit voor werknemers geen verhaal van 'moeten' maar van 'willen' is. Organisaties staan voor de opdracht werkbaar werk te creëren voor medewerkers van alle leeftijden, met oog

Expertise

juni 7, 2017

By Ans De Vos

Kan HR iets leren van Supply Chain?

HR & Organizational Development

Volgens professoren Peter Cappelli (Wharton) en John Boudreau (USC) wel en om verschillende redenen. Volgens Cappelli gaan talentmanagement en supply chain management in essentie over hetzelfde: inschatten en voorspellen wat de nood zal zijn en dan plannen om tegemoet te komen aan die

Current events

mei 8, 2017

By Ans De Vos

People managers komen voor nieuwe uitdagingen te staan

HR & Organizational Development

De arbeidsmarkt is volop in verandering: vergrijzing, digitalisering, in­formatisering… Het zijn woorden waarmee we voortdurend om de oren worden geslagen. Ze schetsen echter wel een realiteit waarin loopbaanveranderingen op latere leeftijd in opmars zijn. Deze veranderingen zijn voor

Expertise

maart 31, 2017

By Ans De Vos

Talentmanagement: help je werknemers hun loopbaan te boetseren

HR & Organizational Development

Talentmanagement is een steeds populairder middel om het beste in werknemers naar boven te halen. Uit onderzoek door Antwerp Management School en SD Worx blijkt dat veel HR-managers en bedrijfsleiders denken dat ze hier voldoende aan doen, maar werknemers dit vaak niet zo ervaren. Prof.

Expertise Research

maart 1, 2017

By Ans De Vos

Talent mobiliseren om uitdagingen aan te gaan

HR & Organizational Development

Om de organisatiedoelen te bereiken is het duurzaam inzetten van medewerkers essentieel. Het is dan ook een uitdaging om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Dit zowel om passie en krachten van medewerkers te sterken en organisatieambities waar te maken, alsook de

Research

januari 8, 2017

By Ans De Vos

De impact van Industrie 4.0 op jobs in chemie, kunststoffen en life sciences: is jouw bedrijf er klaar voor?

HR & Organizational Development

Welke impact zal de vierde industriële revolutie hebben op de tewerkstelling en het soort jobs in de chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen? En hoe stemmen we ons onderwijs af op de jobs van de toekomst die vandaag misschien nog niet eens bestaan?

november 9, 2016

By Ans De Vos

3 struikelblokken voor duurzaam loopbaanbeleid

HR & Organizational Development

Waar stropt het bij een overstap van traditioneel naar duurzaam loopbaanbeleid? Duurzaam loopbaanbeleid wordt steeds belangrijker. Loopbanen zijn dynamisch, individueel, en niet meer organisatiegebonden. We stellen zes kenmerken van duurzaam loopbaanbeleid voor, en gaan dieper in op drie

november 7, 2016

By Ans De Vos

Tien wegwijzers voor een beter loopbaanbeleid

HR & Organizational Development

We leven in een wereld die onderhevig is aan continue verandering, een sterk concurrentiële omgeving en een onzekere arbeidsmarkt. In die wereld die van organisaties en werknemers veel flexibiliteit vraagt, willen beiden hun ambities waarmaken. Iedere manager – en zeker de human resource

november 7, 2016

By Ans De Vos

5 boeken die je moet lezen over HR en loopbaanontwikkeling

HR & Organizational Development

Prof. dr. Ans De vos tipt 5 boeken die je moet lezen als je je wil verdiepen in human resources en loopbaanontwikkeling. Zelf publiceerde ze onlangs haar nieuwe boek Loopbanen in beweging: 10 wegwijzers voor een duurzaam loopbaanbeleid (2016), waarin de inzichten van het project

november 7, 2016

By Ans De Vos

Loopbanen in beweging

HR & Organizational Development

We leven in een wereld die onderhevig is aan continue verandering, een sterk concurrentiële omgeving en een onzekere arbeidsmarkt. In die wereld die van organisaties en werknemers veel flexibiliteit vraagt, willen beiden hun ambities waarmaken. Iedere manager – en zeker de human resource

april 14, 2016

By Ans De Vos

De 4 sleutelfactoren van carrièremanagement

HR & Organizational Development

De verantwoordelijkheid voor carrièremanagement is geleidelijk aan het verschuiven van het bedrijf naar het individu. Nochtans is het interessant om te kijken naar de voordelen van carrièremanagement vanuit het standpunt van het bedrijf. In hoeverre kan een bedrijfsprestatie verklaard of