NL
blog-classroom

Kim De Meulenaere

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Kim De Meulenaere
:
Research

februari 20, 2023

By Kim De Meulenaere

De loonkloof, wat is dat precies?

Human Resources

De loonkloof, wat is dat precies? De meest eenvoudige uitleg is dat het cijfer (meestal voor een land of regio) weergeeft hoeveel procent werkende vrouwen gemiddeld gezien minder verdienen ten opzichte van de werkende mannen. Dit lijkt een eenvoudige berekening, waarom worden er dan toch

Research

juli 1, 2021

By Kim De Meulenaere

De multigenerationele werkvloer: een gouden zaak?

Human Resources

De vergrijzing is een van de meest ingrijpende demografische veranderingen in onze samenleving. Ze heeft ook een grote invloed op de werkvloer: het aandeel oudere werknemers neemt toe en de mix van jong en oud is groter dan ooit. Hoe kunnen we de veranderende leeftijdsdemografie op de