NL
blog-classroom

Hans Mulder

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Hans Mulder
Professor

maart 1, 2021

By Hans Mulder

Zeven tips voor het opzetten en uitvoeren van microprojecten vanuit een online omgeving

Strategy & Innovation

COVID-19 dwingt bedrijven en organisaties om tegen een rotvaart allerhande veranderingen door te voeren. Er is weinig of geen ruimte voor ‘zijtrajecten’. Focussen is de boodschap! Allerhande projecten worden uitgesteld of geschrapt. Want ja, nu iedereen van thuis moet werken, kunnen we

Expertise

december 4, 2017

By Hans Mulder

Overheden worden strategisch leniger door microprojecten

Public & Social Profit sector

Stad Antwerpen geeft het goede voorbeeld op vlak van strategische lenigheid. Een voorbeeld dat prof. Hans Mulder graag al eens aanhaalt. Bij Stad Antwerpen heeft hij ervaren dat verandering eigenlijk alleen maar mogelijk is als de hele organisatie daarbij betrokken is: medewerkers en

Expertise Opinion

maart 30, 2017

By Hans Mulder

De software-assemblagestaat

Digital & IT

Van uren per functiepunt naar functiepunten per uur Door het automatiseren van de softwareproductie kan de productiviteit omhoog. Toch gebeurt het maar mondjesmaat. Waarom? Wat zijn de tegenkrachten? Aan de andere kant is het een kwestie van tijd. We staan aan de vooravond van een