NL
blog-classroom

Hans Mulder

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Hans Mulder
Professor
Expertise

december 4, 2017

By Hans Mulder

Overheden worden strategisch leniger door microprojecten

Public & Social Profit sector

Stad Antwerpen geeft het goede voorbeeld op vlak van strategische lenigheid. Een voorbeeld dat prof. Hans Mulder graag al eens aanhaalt. Bij Stad Antwerpen heeft hij ervaren dat verandering eigenlijk alleen maar mogelijk is als de hele organisatie daarbij betrokken is: medewerkers en

Expertise Opinion

maart 30, 2017

By Hans Mulder

De software-assemblagestaat

Digital & IT

Van uren per functiepunt naar functiepunten per uur   Door het automatiseren van de softwareproductie kan de productiviteit omhoog. Toch gebeurt het maar mondjesmaat. Waarom? Wat zijn de tegenkrachten? Aan de andere kant is het een kwestie van tijd. We staan aan de vooravond van een

november 22, 2016

By Hans Mulder

Complexiteit van ICT-projecten verklaard door big data

Digital & IT

Sinds 2015 verrichten Antwerp Management School en Standish Group gezamenlijk onderzoek naar de complexiteit van ICT-projecten. Het is niet eenvoudig om uit te leggen wat de complexiteit van ICT-projecten kan zijn. We associëren complexiteit met situaties en problemen met een hoge