NL

De overheid als werkgever

Public & Social Profit sector

Overheid10.jpgOnder de sessies van het symposium 'Overheid of Overhead?' was er een over het ambtenarenstatuut. Barent Barentsen en Ria Janvier wilden met hun sessie over de overheid als werkgever dit statuut eens opnieuw bekijken. Ze deden dit door het lokaal te verdelen in drie zones: voor, tegen en neutraal. Bij de vraag of het ambtenarenstatuut moest blijven bestaan, ging het merendeel van de deelnemers in het ‘voor’-vak staan. 


"Een dag als deze geeft me nieuwe inzichten. Een dag als deze tikt op mijn schouder en doet me weer meer nadenken. Kortom, een dag als deze, noem ik geslaagd!"

Dit opende verder de discussie aangezien het ambtenarenstatuut in Nederland wel is afgeschaft; waarom zou het dan in België wel moeten blijven bestaan? Erna volgen nog wat stellingen, waarbij ook de deelnemers weleens het woord nemen over het waarom van hun keuze. Dit geeft stof tot nadenken.

Deelneemster Julie: “Werken voor de overheid is normaal, maar blijft bijzonder boeiend. Deze stelling wordt nog maar eens bevestigd vandaag. De overheid blijft continu voor heel grote uitdagingen staan. Uitdagingen waar ik graag aan meewerk. Een dag als deze bevestigt dat nog maar eens. Een dag als deze geeft me nieuwe inzichten. Een dag als deze tikt op mijn schouder en doet me weer meer nadenken. Kortom, een dag als deze, noem ik geslaagd!”

Benieuwd naar álle sessies van het overheidsymposium? Lees ze hier!