NL

Everything changes and nothing changes: a story of public sector reform

Public & Social Profit sector

Overheid8.jpgIn de sessie met deze inspirerende titel kwam Benedict Wauters aan het woord op het symposium Overheid of overhead? Zoals zo veel sectoren, moet ook de publieke sector besparen. Dit terwijl er wel de vraag is om meer klantgericht te werken, self-managing teams te ondersteunen, strategisch management te voeren, netwerken op te zetten… Dit is dus in extreme mate ‘meer doen met minder middelen’. Hoewel de publieke sector zijn best doet om mee te gaan met zijn tijd en te innoveren, lijken die veranderingen niet aan te slaan. De publieke sector lijkt wel professioneel, maar presteert slechter dan voorheen. Hoe zou dit komen en wat kunnen wij eraan doen?

Wauters bracht in zijn unieke stijl enkele Europese voorbeelden naar voren via een app. Die voorbeelden werden vervolgens bediscussieerd in de groep. Hij benadrukte de rol die is weggelegd voor ambtenaren, meer bepaalde managers binnen het ambtenarenkorps, namelijk de rol van kritisch denker. Het is zijn taak om te bekijken welke veranderingen er kunnen plaatsvinden en wat de impact is van die veranderingen: hebben ze werkelijk nut?

"Het volledige ontwikkeltraject dat je doorloopt binnen de Master in Publiek Management draagt bij tot het leren bewust worden van die valkuilen."

Een eigenschap die een ambtenaar absoluut moet vermijden, is het verliezen van de focus op een groter doel. Als hij zijn doel verliest, vervalt hij in een rol zonder maatschappelijk nut; hij wordt zelf deel van de mythe. Deze sessie leunde sterk aan bij de sessie over ‘Mythes in het Publiek Management’. “Waar N. Vallet naar verwees in haar theoretische, bijna filosofische uiteenzetting werd concreet naar voor gebracht in deze sessie.” 

Deelnemer Jimmy: “Het volledige ontwikkeltraject dat je doorloopt binnen de Master in Publiek Management draagt bij tot het leren bewust worden van die valkuilen, van je eigen rol, die van anderen en van de overheid als instituut en onderdeel van een veranderende maatschappij. Kortom een geslaagde informatieve bijeenkomst.”

Benieuwd naar álle sessies van het overheidsymposium? Lees ze hier!