NL

Overheid of Overhead: een overzicht

Public & Social Profit sector

Het symposium Overheid of Overhead vond plaats naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Master in Publiek Management. Tijdens het symposium gingen verscheidene experts in discussie met de deelnemers over overheidsthema’s om zo vorm te geven aan de overheid van morgen. Decaan Paul Matthyssens opende het event. Hij werd opgevolgd door Minister van Justitie Koen Geens. Er volgden zes verschillende werksessies waar de deelnemers er twee uit konden kiezen. Ze worden hieronder kort beschreven.

 

Lokale besturen – Lieven Janssens

Tijdens deze sessie plaatste Lieven Janssens de lokale dienstverlening in perspectief tot de veranderende omgeving en andere overheden geplaatst. Lokale besturen zijn in de laatste jaren enorm veranderd. De bestuurskracht van de gemeenten staat dan ook hoog op de politieke agenda. Janssens stelt echter dat het debat over dit thema ontbreekt in de politiek. Met deze sessie trachtte hij die discussie te voeden en te openen.

 

Overheid en burger – Wouter van Dooren & Sofie Rogiest

In deze werksessie werd de veranderende rol van de burger besproken aan de hand van tafelgesprekken, geleid door Wouter van Dooren en Sofie Rogiest. De burger denkt en doet mee met de overheid, maar door de complexiteit van onze maatschappij is dat sneller gezegd dan gedaan. Het samenspel van de massa burgers en de overheid loopt vaak veel te stroef. De zin of onzin van de participatie van de burger vormde de rode draad in de discussies. Dit onderwerp werd behandeld aan de hand van een viertal subthema’s: radicaal digitaal, burgers aan de macht, participatie: een maat voor niets? en beleidsparticipatie kan werken.

 

Everything changes and nothing changes: a story of public sector reform – Benedict Wauters

Benedict Wauters sprak in zijn sessie over de paradox in de publieke sector: ze moeten besparen, maar tegelijkertijd wordt er ook van hen verwacht dat ze meer klantgericht te werken, self-managing teams te ondersteunen, strategisch management te voeren, netwerken op te zetten… Dit is dus in extreme mate ‘meer doen met minder middelen’. Hoewel de publieke sector zijn best doet om mee te gaan met zijn tijd en te innoveren, lijken die veranderingen niet aan te slaan. De publieke sector lijkt wel professioneel, maar presteert slechter dan voorheen. Wauters opende de discussie: hoe komt het dat de vernieuwingen in de sector niet aanslaan? En belangrijker: wat kunnen wij eraan doen?

 

De overheid als werkgever – Barent Barentsen & Ria Janvier

Barent Barentsen en Ria Janvier wilden met hun sessie het ambtenarenstatuut eens opnieuw bekijken. Ze deden dit door het lokaal te verdelen in drie zones: voor, tegen en neutraal. Bij de vraag of het ambtenarenstatuut moest blijven bestaan, ging het merendeel van de deelnemers in het ‘voor’-vak staan. Dit opende verder de discussie aangezien het ambtenarenstatuut in Nederland wel is afgeschaft; waarom zou het dan in België wel moeten blijven bestaan?

 

Hedendaagse mythes in Publiek Management – Nathalie Vallet

Het symposium ‘Overheid of Overhead?’ ter gelegenheid van 75 jaar Master in Publiek Management, was voor Prof. Dr. Nathalie Vallet ongetwijfeld de perfecte gelegenheid om de mythes over Publiek Management onder de aandacht te brengen. Ze vindt het essentieel dat er op het bestaan van die mythes wordt gewezen. Haar economische achtergrond en eigen ervaringen bracht ze daarbij meermaals ter sprake.

 

Inbesteden, uitbesteden of afstoten van dienstverlening – Steven Van Garsse & Koen Verhoest

Steven van Garsse en Koen Verhoest bediscussieerden tijdens hun discussie de taken van de overheid. Momenteel houdt de overheid zich ook bezig met bijvoorbeeld poetsdiensten, strijkdiensten en afvalophaling. Van Garsse en Verhoest vroegen zich af of het niet beter is om die activiteiten uit te besteden, zodat de overheid zich kan focussen op haar kerntaken. Of is het toch beter om een interne reorganisatie uit te voeren? Tijdens deze sessie werd de problematiek vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief benaderd.

 

Benieuwd wat de deelnemers vonden van deze sessies? Lees het hier!