NL

Een gestructureerd MVO-beleid in 7 stappen

Sustainable Transformation

Globe in human hand against blue sky. Environmental protection concept. Elements of this image furnished by NASA.jpegAnno 2017 is duurzaamheid voor bedrijven een conditio sine qua non. Duurzaamheid gaat niet enkel over het terugdringen van de CO2-uitstoot van bedrijfswagens, maar gaat over het hele productieproces en de bedrijfsstrategie. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt (MVO), maakt bij iedere bedrijfsbeslissing de balans op tussen de maatschappelijke en economische effecten ervan én houdt rekening met stakeholderbelangen. Het evenwicht tussen beide factoren vinden is zeker niet altijd eenvoudig. Op basis van de ontwikkeling die Spadel sinds 2010 heeft doorgemaakt, bekijken we de 7 stappen van een MVO-beleid.

Spadel's ontwikkeling op vlak van MVO is gebruikt voor een casestudy in een trainingsdag rond duurzaamheid voor onze studenten. Deze case is ontwikkeld in samenwerking met onze partner Sustenuto die de afgelopen 7 jaar samen met Spadel succesvol aan hun duurzaamheidsstrategie heeft gewerkt. Vorig jaar hebben Sustenuto en AMS deze strategie samen beoordeeld wat leidde tot de betreffende casestudy.

1. Analyseer je impact

Het is ten eerste belangrijk om te bepalen op welke punten je een duurzamer beleid kan voeren en waar de grootste impact zit. De grootste stappen kun je maken waar de grootste impact zit – en dat is ook het meest geloofwaardig.

Spadel is actief in vier regio’s: België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië (Wales). Voor elk van die regio’s analyseerde het directiecomité en het MVO-team wat hun impact op de omgeving net was.

2. Stel een helder duurzaamheidsdoel op

Een grote fout die veel bedrijven maken, is om geen (groter) doel op te stellen en gewoon te streven naar verbetering. Op die manier werkt het niet: zonder visie en doelstelling maak je verkeerde keuzes.

De leidinggevenden van Spadel ontwikkelden een helder duurzaamheidsdoel: tegen 2020 naar 100 procent natuurlijke producten. Dit heeft hen geholpen bij het maken van keuzes. Bij Spa Citron werd er gebruik gemaakt van aspartaam, wat geen natuurlijk product is. De vervangproducten, stevia en bietsuiker, hebben een grotere Co2-afdruk, maar zijn wel natuurlijk. Ze hebben gekozen om voor de stevia en bietsuiker te gaan, omdat dit aansloot bij hun doelstelling: 100 procent natuurlijk.

3. Stel iemand aan die zich focust op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Spadel had van duurzaamheid een strategische prioriteit gemaakt en stelde in 2010 MVO-manager aan, Ann Vandenhende. Zij werkte een tienjarenplan uit dat het hele bedrijf moest transformeren tegen 2020. Als coördinator en aanjager heeft zij een spilfunctie op het gebied van duurzaamheid binnen het bedrijf.

4. Houd genoeg overleg

Als er in het bedrijf niet wordt gepraat over de gestelde doelen en ze worden niet geëvalueerd vanaf C-level, is de kans groot dat de doelstellingen nooit bereikt worden.

Bij Spadel is er een meerdere keren per jaar overleg tussen het MVO-team en de directie.

5. Deel je doelstelling op in pijlers

Streven naar je doelstelling zonder het op te delen in hanteerbare prioriteiten, heeft niet veel effect. Een doelstelling is vaak een idee dat niet meteen naar de praktijk te vertalen is: het blijft vaag wat er concreet moet gebeuren. Door het op te delen in verschillende pijlers krijg je een veel concreter beeld.

Spadel heeft zijn doelstelling opgedeeld in drie pijlers: natuurbescherming, voetafdruk en mens en maatschappij. Binnen die pijlers hebben ze een aantal platformen aangebracht om hun doelstelling nog duidelijker en concreter te maken.

6. Zorg voor een externe, kritische blik

Het kan zeker geen kwaad om je doelstelling en actiepunten te laten evalueren door externe partijen. Sterker nog: op die manier verkrijg je een ander inzicht. Zij zullen ook beter kunnen bekijken in hoeverre je doelstellingen haalbaar zijn of net op welke vlakken je je nog meer kunt inspannen.

Ook Spadel liet zich van in het begin begeleiden door externe partijen. Een van die partijen was Antwerp Management School die hun strategie na 5 jaar evalueerde.

7. Wees niet bang om bij te sturen

Niemand heeft een perfect geformuleerde en haalbare doelstelling van in het begin. Het is ook een proces dat enkele jaren in beslag neemt, waardoor er al nieuwe factoren kunnen opduiken. Het is een proces dat steeds evolueert en moet bijgestuurd worden.

Op basis van de evaluatie van Antwerp Management School stuurde ook Spadel zijn strategie bij in 2016. Ze voegde nog 4 platformen toe aan hun doelstelling: zwerfafval, duurzame verpakking, hernieuwbare energie en groene logistiek.

Jouw duurzaamheidsbeleid

Van de MVO-ontwikkeling van Spadel is -in samenwerking met Sustenuto- een casestudy gemaakt die nu gebruikt wordt in onze fulltime masters. Daarnaast kan ons Kennisnetwerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook jouw duurzaamheidsbeleid beoordelen, wat tot nieuwe inzichten, ideeën en verbeteringen kan leiden.

Heb je hier interesse in? Neem contact op met Eva Geluk (Manager van het kennisnetwerk) of Lars Moratis (Academisch Directeur van het kennisnetwerk) en informeer naar de mogelijkheden.