NL

Middle managers of middle leaders? - 3: De buitenkant van leiderschap - Part 1

Human Resources

160523_L4MM_MiniclassPART_1_header.jpg

Ben je als middle manager een dynamo of een dinosaurus in je organisatie? Zorg je mee voor vernieuwing, speel je in op de nieuwe verwachtingen van medewerkers, klanten, leiders aan de top? Of hou je vast aan het succes van vandaag en streef je vooral controle, stabiliteit, duidelijkheid na?

Deze reeks toont je hoe middle management te ontwikkelen is tot middle leadership en waarom dit noodzakelijk is voor de toekomst van middle management.

De buitenkant van leiderschap - part 1

In de voorbije twee blogposts hebben we het gehad over de binnenkant van leiderschap, en het belang van de ontwikkeling van je eigen identiteit en authenticiteit als leider. In de volgende reeks blogposts gaan we dieper in op de buitenkant van leiderschap. Wat verwacht de wereld van jou als middle manager?

Omgaan met complexiteit

In een moderne organisatie zijn de spanningen soms tastbaar. De druk op efficiëntie is enorm: sneller en meer klanten bedienen. Tezelfdertijd is kwaliteit essentieel. Elk verkeerd advies kan leiden tot klachten en juridische schermutselingen. Gedurende dit alles vervagen de organisatiegrenzen. Samenwerking met andere complementaire organisaties is daarom noodzakelijk, maar maakt coherentie en controle moeilijker. Tegelijkertijd wil de organisatie tijds- en plaatsonafhankelijk werken, waardoor samenwerking minder natuurlijk verloopt.

De middle managers in deze organisatie staan op het kruispunt van die spanningen. Voor sommigen voelt het aan als een permanente en uitputtende strijd. Anderen richten zich naar binnen op hun eigen verantwoordelijkheid en interesseren zich niet meer voor "wat daarboven gebeurt". Nog anderen zijn cynisch en geven enkel negatieve commentaar. Er zijn er ook die de complexiteit positief bekijken en op een heldere manier hun leiderschapsclaim definiëren en realiseren.Hierbij is het bewustzijn van de noodzaak van complexiteit en het belang van deze niet te willen "oplossen" enorm belangrijk.

De rol van de middle manager in complexe organisaties

Gesofisticeerde organogrammen vervagen in organisaties en managers kunnen minder terugvallen op officiële functieomschrijvingen. Hun officieuze functie wordt meer "doen wat er moet gebeuren". Ze passen zich aan. Meer nog, in vervlakkende organisaties zijn er minder promotiemogelijkheden en moeten ze steeds nieuwe verwachtingen inlossen zonder formele erkenning in de vorm van promotie of loonsverhoging.

Middle leaders zijn met andere woorden 'job crafters'. Ze dienen zelf hun agenda te creëren, op basis van de verwachtingspatronen van hun stakeholders. Die stakeholders beperken zich niet meer tot de top van de organisatie. Integendeel, organisaties hebben ondernemerschap in het midden van de organisatie nodig. Middle leaders zien de olifant in de kamer en doen er iets mee. Dit veronderstelt dat ze voeling hebben met sociale vraagstukken en maatschappelijke evoluties en zich daardoor laten leiden.

Verandering brengen als middle manager

Middle managers werken verandering planmatig uit. Ze wijken niet af van de strategische lijn en onderbouwen hun ideeën met rationele argumenten en een zorgvuldige business case. ZE zoeken goedkeuring en extra middelen van zogeheten sponsors. Dit werkt zolang de doelstellingen als de oplossing voorspelbaar zijn. De realiteit is meer en meer dat snelheid nodig is om kansen te grijpen en dat resultaten onvoorspelbaar zijn en dus niet te vatten in rationeel, causaal denken.

Middle leaders zijn ondernemend. Ze vertrekken vanuit wie ze zijn, wie ze kennen en de middelen die ze hebben om experimenten op te zetten en iets nieuws te proberen. Ze nemen kleine risico's en evalueren snel of het experiment al dan niet geslaagd is. 'Slecht' nieuws en verrassingen zien ze als gelegenheden voor verbetering. Elke stap leidt tot een volgende en zolang de algemene richting klopt en meer en meer 'klanten' geïnteresseerd zijn zetten ze de verandering door. Hierdoor creëren ze hun eigen realiteit.

Dynamische organisaties hebben ondernemende middle leaders nodig en het zijn de controlerende, risicovermijdende middle managers wiens job met onzekerheid bedreigd wordt.

Wil je meer weten over middle leadership en de noodzaak van evolutie voor middle management? Schrijf je dan in voor Leader Gathering. Met onder andere: Ish Ait Hamou, Gianpiero Petriglieri, Karin Heremans, Koen Marichal & Jesse Segers en vele anderen.

1608_CTA_leadergathering.jpg