NL

How to: 5 survivaltips voor leiders in 2017

Human Resources

kompas.jpg

2016 was het jaar van verregaande onzekerheid en toenemende spanning. Hoe ga je daar als leider mee om en hoe pas je je leiderschap aan? Thought Leader Koen Marichal deelt 5 goede voornemens voor leiders om na te streven. 

1. Laat je niet leiden door sociale media

De controverse rond de maatschappelijke impact van sociale media groeit. Ook in organisaties of teams kan snel een post-truth sfeer ontstaan. Het goede wordt even gemakkelijk besmeurd als het foute genormaliseerd. Wikken, wegen en decreteren via tweets. Foute boel. Het staat haaks op leiderschap dat samenwerking versterkt vanuit een gedeelde missie en waarden. Tweets zijn een middel. Echt.

 

2. Laat je niet leiden door data

Meer en meer beslissingen zullen door algoritmes bepaald worden. En waarom niet? Veel menselijke beslissingen zijn toch maar bevooroordeeld en genomen op basis van zeer partiële informatie. Verleidelijk, gevaarlijk, maar sowieso realiteit. En zoals onderzoek aantoont, daardoor nog meer nood aan mensgedreven leiderschap om vertrouwen en veiligheid in teams en organisaties intact te houden. Met gedeelde missie en waarden als kompas, in plaats van data.

 

3. Zorg voor gedeelde mentale modellen 

Slecht ontworpen teams of netwerken lopen vast, hoe goed ze ook geleid worden. We herontdekken deze waarheid naarmate organisaties fluïder worden. Flexibiliteit mag geen excuus zijn voor laissez-faire leiderschap. Integendeel. Enkel 'gedeelde mentale modellen' over prioriteiten, rollen, afspraken en bevoegdheden maakt duurzame flexibiliteit mogelijk.

 

4. Focus op het positieve en creëer zo inclusie


In leiderschap heb je ‘ik, wij en de anderen’. We zien overal de nefaste impact van een te radicaal ‘wij-denken’ uit onzekerheid. De verleiding om te leiden vanuit commentaar en kritiek op de ander is groot, maar wekt slechts meer polarisering op. Dus: communiceer geweldloos, focus op het goede en het positieve, en vergroot zo de cirkel van vertrouwen.

 

5. Focus op het 'hier en nu'

Op elk mogelijk moment en in elke situatie kan je productief zijn en het verschil maken. Die capaciteit vergroot je door een ‘hier-en-nu-mentaliteit' te ontwikkelen en niet te piekeren over zaken die gebeurd zijn of nog moeten gebeuren. Dat vraagt psychologische flexibiliteit en is perfect te leren. We gaan het nodig hebben. 

Ben jij het hiermee eens? Of heb je nog wat extra inspiratie nodig?
Kijk dan zeker naar onze andere blogposts over leiderschap!