NL

Alumni Stories, DEEL TWAALF: hoe de MPM je carrière boost

Students & Alumni Public & Social Profit sector

alumni stories Maarten Noeninckx.jpg

Overheidsmanagement, dat is een zaak op zich. Dat weet Maarten Noeninckx, strategisch coördinator bij FOD Economie, maar al te goed. Hij volgde tussen 2013 en 2015 de Master in Publiek Management, een opleiding die er volledig op gericht is de studenten een grondig inzicht in de diverse aspecten van overheidsmanagement te geven. Maarten volgde de opleiding om zijn directeur-generaal bij te staan bij de dagdagelijkse uitvoer van taken, maar ook - misschien nog belangrijker - om mee de strategische visie te bepalen. Zijn werkgever stond 100% achter hem toen hij besloot om zich in te schrijven voor de opleiding en het heeft hem zeker geen windeieren gelegd.

Vandaag kijkt Maarten terug op de opleiding en de vooruitgang die hij sindsdien heeft geboekt. “In de opleiding krijg je een heel breed beeld over alle facetten in het overheidsbeleid. De lectoren reiken ook de nodige methodes aan zodat je die facetten beter kan beheersen. Al die aspecten kwamen samen in mijn thesis.” Volgens Maarten biedt de vrijheid die je krijgt om je thesis zo relevant te maken voor zowel jezelf als je organisatie een grote meerwaarde: “ Ik heb me gefocust op de manier waarop ik de Algemene Directie Energie van FOD zo goed mogelijk zou kunnen herstructureren. Met een aantal van die heel concrete facetten ben ik nu nog steeds bezig.”

 

Concrete problemen, concrete oplossingen

Vooral de hands-on benadering die de opleiding biedt, is Maarten bijgebleven. “Het is een heel interessante opleiding. Dan heb ik het zowel over de zaken die je aangereikt krijgt door de lectoren - die allemaal tot de top behoren van hun vakgebied - als de medestudenten. Het gaat dan niet alleen om pure theorie; alles wordt echt vertaald naar de realiteit. De lectoren staan allemaal met hun voeten in de praktijk. Zo kregen we vakken als HR, communicatie en overheidsopdrachten van docenten die hun eigen bedrijf hebben in deze sector.

 

"De docenten en de deelnemers komen uit verschillende overheidsniveaus met verschillende functies: juridisch, economisch, beleidsmatig, etc. Samen bespreek je de praktische problemen die op dagdagelijkse basis voorkomen."

 

Ook Prof. Ria Janvier is top wanneer het aankomt op ambtenarenstatuut.” Het nadeel van zo’n concrete benadering kan echter zijn dat men te weinig aandacht heeft voor het totaalbeeld. Dit is bij MPM echter niet het geval volgens Maarten: “De docenten en de deelnemers komen uit allerhande niveaus van de overheid en hebben heel uiteenlopende functies: juridisch, economisch, beleidsmatig, enzoverder. Dit maakt dat ze elkaar heel mooi aanvullen. Je komt echt in contact met mensen die het hebben over verschillende praktische problemen die op dagdagelijkse basis voorkomen, maar steeds vertrekkend vanuit een sterk theoretisch kader. Op die manier kan je leren hoe je zulke situaties het beste aanpakt.”

 

Flexibel en uitdagend

Het is niet altijd even gemakkelijk om een opleiding te combineren met je baan. De Master in Publiek Management is op dit vlak echter toegankelijker dan andere gelijkaardige opleidingen. “Het traject is geclusterd op één namiddag en avond.  In Leuven, bijvoorbeeld, moet je 3 of 4 dagen heen en weer pendelen. Je verliest dus veel minder tijd bij AMS.” Daarnaast is het interactieve karakter van de opleiding ook een voordeel. “Doordat er cases worden uitgewisseld tussen studenten word je aangespoord om met je medestudenten in gesprek te gaan over moeilijke materie, wat je ook weer tot nieuwe inzichten kan brengen inzake de praktische haalbaarheid van sommige voorstellen. De ervaringen en aanbevelingen van anderen helpen je ook om de theorie in de praktijk toe te passen." Daarnaast was ook het leiderschapstraject, dat doorheen de hele twee jaar loopt, erg interessant. "Het doet je nadenken over wat soort leider je wil zijn en begeleidt je in het zetten van de stappen om daar te komen."

 

“Een voordeel aan de aanpak van AMS is volgens mij dat de lectoren geen genoegen nemen met hoe de zaken ervoor staan. Je wordt aangemoedigd om het kader te veranderen.” 

Vernieuwen in een overheidskader is niet evident. “Toen ik aan de opleiding begon was ik adjunct-diensthoofd bij de Dienst Internationale Betrekkingen. Dat betekent heel veel samenwerken met andere organisaties. Van tijd tot tijd verloopt dit moeilijk: je hebt een vrij strak grondwettelijk kader waarin federale energieadministratie is verankerd.” Op zulke momenten is het belangrijk om creatief op zoek te gaan naar mogelijke projecten. Die honger naar verandering vond Maarten ook terug bij AMS: “Een voordeel aan de aanpak van AMS is volgens mij dat de lectoren geen genoegen nemen met hoe de zaken ervoor staan. Je wordt aangemoedigd om het kader te veranderen.”

Hieronder vind je meer info over onze opleidingen voor de publieke sector:

Public Management - Masterclasses

Public Management - Executive Master