NL

Hoe je als HR-manager het verschil kan maken

Human Resources

 

7979051

Afgelopen voorjaar heeft Kristian Vandenhoudt door HR-collega’s op HRM Night de HR Manager of the Year-titel mogen ontvangen. Volgens hem vooral een erkenning voor het beleid van Atlas Copco, waar hij werkzaam is als Vice-President Human Resources van de ‘Compressor Technique Service Division’. Hij draagt zijn prijs op aan HR-mensen die een “hoek af” hebben en elke dag vechten om HR naar een hoger niveau te tillen. Wij spraken Kristian over zijn visie op HRM en hoe Human Resources Management kan bijdragen aan betere bedrijfsresultaten.

 

De loopbaan van een HR-manager

Kristian Vandenhoudt’s loopbaan kent geen evidente evolutie, maar juist vanuit zijn huidige positie weet hij dat dat geen zwakte is. Vertrokken vanuit een rechtenopleiding startte hij als advocaat om later verantwoordelijke voor de juridische afdeling bij Total te worden. Daar kreeg hij de kans om over te stappen naar de businesskant. Kristian: “Het is hier dat ik klanten beter ben gaan begrijpen en hun taal leerde spreken. Op aanraden van twee leidinggevenden ben ik toen de Masterclass in HRM bij Antwerp Management School gaan volgen om de overstap naar de functie van HR-manager te kunnen maken.”

"Op aanraden van twee leidinggevenden ben ik de Masterclass HRM bij Antwerp Management School gaan volgen om de overstap naar de functie van HR-manager te kunnen maken.”

Kristian’s grootste inzicht op HR-vlak ligt in het belang van de bedrijfscultuur. “In veel organisaties wordt het Culture eats strategy for breakfast-idee ondergewaardeerd. Cultuur staat natuurlijk niet op zichzelf, de strategieën die je kiest moeten daar bij passen. Atlas Copco is een Zweeds bedrijf dat sterk focust op duurzaamheid, gelijkwaardigheid, consensus en transparantie. Dat heeft dus een reusachtige impact op hoe wij omgaan met stakeholders, relaties, change management, langetermijndoelen, strategische partnerships, etc. Wij gaan altijd voor duurzame samenwerkingen met onze leveranciers.”

HR als change agent

“Vanaf de jaren ’60 lag de focus meer op productiviteit en vanaf de jaren ’70 op kwaliteit, vanaf de jaren ’80 kwam daar ook flexibiliteit bij en vanaf de jaren ‘90 innovatie.” Sinds de eeuwwisseling is duurzaamheid daarbij gekomen en sinds 2010 staat ook werkbaarheid op de agenda. “Dat laatste is nu cruciaal geworden en daarom krijgt HR nu ook de opportuniteit om een enorme toegevoegde waarde te zijn voor het bedrijf. Ook op vlak van transformatie. HR speelt als change agent wel degelijk een cruciale rol in het faciliteren van al de veranderingen die zich in een versneld tempo voordoen.”

"HR krijgt nu ook de opportuniteit om van enorm toegevoegde waarde te zijn voor het bedrijf, zeker als change agent in transformatieprocessen."

Bij Atlas Copco zetten ze deze veranderingen in de organisatie graag bottom-up in en vragen ze hun werknemers wat hen als individu gelukkiger zou maken in hun werk. “Leidinggevenden zijn snel bang dat daar onrealistische wensen uitkomen, maar meestal gaat het om heel kleine zaken die mensen helpen in hun job.” Vooral de digitale transformatie heeft een grote impact op organisaties. “Ik geloof niet dat er veel jobs zullen verdwijnen, maar ze zullen de komende jaren volledig veranderen, wat een reusachtige uitdaging is voor organisaties om hun medewerkers daarbij te helpen. Door hen ervan bewust te maken dat dit proces onafwendbaar is en hen te wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid van het levenslang leren, wordt deze transformatie eerder een opportuniteit dan een bedreiging.“

De marketing-skills van HR

HR-departementen focussen volgens Kristian nog te veel op de processen. “Als je kijkt naar de evolutie in marketing en hoe daar de focus van productmarketing naar solution marketing heeft plaats gevonden, dan heeft HR nog stappen te zetten. Men moet zich meer richten op HR als service. Daarbij moet ze ook proactief inzichten verschaffen waarmee we onze interne klanten kunnen helpen in hun duurzame winstgevendheid. Deze vorm van insight HR is dan ook de ultieme opportuniteit om nog meer business critical te worden.”

"Men moet zich meer richten op HR als service provider: met inzichten komen waarmee we onze interne klanten kunnen helpen in duurzame winstgevendheid."

Die toegevoegde waarde bestaat er bijvoorbeeld uit de juiste talenten te kunnen aantrekken via employer branding. “Bedrijven moeten op nieuwe manieren naar talent blijven kijken. Ik ben zelf wereldwijd verantwoordelijk voor dit HR-proces en zie een heel sterke parallel tussen enerzijds marketing en sales en anderzijds employer branding en rekrutering.” In plaats van te kiezen voor massacommunicatie moet je je volgens Kristian uniek positioneren op de arbeidsmarkt met een doordachte lokale strategie hiervoor. “We gebruiken aangepaste communicatiekanalen om de precieze boodschappen uit onze Employee Value Proposition te vertalen naar heel specifieke doelgroepen."

There’s always a better way

Ondanks een hoge werkdruk heeft de Belgische werknemer het zo slecht nog niet. “Ik besef vaak hoe goed het hier is: qua sociaal vangnet en kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld. We zijn niet altijd de koptrekkers, maar een aantal bedrijven speelt echt wel mee op wereldniveau en België levert nog altijd veel CEO’s van buitenlandse bedrijven af.”

"Mijn persoonlijke ambitie ligt in het beter begrijpen van de business op vlak van marketing en sales. Wat daar gedaan wordt, kan gekopieerd worden door HR.”

Belgen krijgen veel ruimte om zich te ontplooien, maar hebben dan ook een sterke arbeidsethos. Zelfgenoegzaamheid is volgens Kristian echter het grootste gevaar. “Je moet kritisch blijven. We hebben de juiste mensen, opleidingen en bedrijven maar moeten ambitieus blijven om grenzen te blijven verleggen.” Kristian zelf is hier ook bewust mee bezig: “Atlas Copco wordt zowel in de productmarkt als in HR als leidend gezien, maar we moeten dat niet als vanzelfsprekend gaan zien. Mijn persoonlijke ambitie ligt in het beter begrijpen van de business op vlak van marketing en sales. Wat daar gedaan wordt, kan gekopieerd worden door HR.”

"Ik wil mensen adviseren om ook vanuit minder traditionele richtingen voor HR te kiezen en levenslang te blijven leren. HRM wordt steeds belangrijker: het is de job van de toekomst."

Kristian laat zich over deze best practices inspireren en informeren door te reizen, te netwerken, internationale ontwikkelingen te volgen en de sociale media te volgen. “Er gebeuren hele leuke dingen voor HR. Ik wil mensen dan ook adviseren om ook vanuit minder traditionele richtingen voor HR te kiezen en levenslang te blijven leren. Daarnaast wil ik benadrukken dat HRM steeds belangrijker wordt: het is de job van de toekomst.”

 

Wil jij ook het verschil maken met HRM?

Ontdek onze Masterclass HRM!