NL

Sociale dialoog - deel 1: de vechtscheiding

Human Resources

Banner Judith Peggy_Versie2_preview.jpeg

In het najaar van 2018 zal bij ACCO het nieuwe boek ‘Sociale dialoog: kans of kwelling?’ van AMS-professor Peggy De Prins verschijnen. In aanloop naar deze publicatie reflecteert Peggy telkens vanuit alledaagse ervaringen op het thema van de sociale dialoog.

De vechtscheiding

Toen ik lang geleden mijn huidige man leerde kennen, was hij verwikkeld in een vechtscheiding. Beiden ex-partners keken strijdvol naar de toekomst. Advocaten werden ingeschakeld en beiden ontwikkelden een soort oorlogstaal waarbij verwijten in crescendo over en weer vlogen. Individuele belangen werden per definitie onverzoenbaar en tegengesteld. Er werd louter instrumenteel, zelfs vaak vijandig, met elkaar omgegaan.

Ik observeerde, luisterde en trachtte vooral te sussen.

"Het lijkt erop dat een conflict-mindset mensen fundamenteel verandert."

Er op terugkijkend herken ik mijn man in de vechtscheiding nauwelijks. Het zure en vijandige gedrag dat hij toen stelde heb ik –gelukkig maar- nooit tegenover mij of anderen teruggezien. Wie niet beter weet, zou denken dat het om twee totaal andere personen gaat. Het lijkt er dan ook sterk op dat een conflict-mindset mensen fundamenteel verandert.

Van conflictdenken naar duurzaam partnerschapsdenken

Ook in sociale dialoog, zeker in Belgische context, zie je dit soort vijandige patronen vaak terug. In een conflictmodel zien sociale partners elkaar eerder als vijanden dan als sociaal-economische bondgenoten. Negatieve emoties overheersen er. De conflict-mindset doet de relatie-temperatuur dalen tot onder het vriespunt.

"Ik pleit voor een partnerschapsmodel, waarin het bestaan van tegengestelde belangen niet ontkend wordt, maar wel gestreefd wordt naar gemeenschappelijkheid en wederkerigheid."

In mijn boek pleit ik voor een omslag van dit conflictdenken naar een partnerschapsmodel. Een model waarin niet ontkend wordt dat belangen tegengesteld kunnen zijn, maar waarbij tegelijkertijd gestreefd wordt naar gemeenschappelijkheid en wederkerigheid. Met andere woorden, een model waarin partners in goede en kwade dagen duurzaam rekening houden met elkaars verwachtingen, posities, leefwerelden, grenzen en mogelijkheden.  

Hoe zo’n omslag gerealiseerd kan worden onderbouw ik in het boek aan de hand van 9 concrete bouwstenen. Informatie over deze bouwstenen volgt in de komende blogposts. Omdat het over welgeteld 9 bouwstenen gaat, simuleren we een zwangerschap. Je bent bij deze getuige van het embryo.

 Lees meer blogposts van Peggy!