NL

Sociale dialoog - deel 8: "Mijn verhaal. Dubbel of tripel winst?"

Human Resources

Banner Judith Peggy_2maanden

In november 2018 zal bij ACCO het nieuwe boek ‘Sociale dialoog: kans of kwelling?’ van AMS-professor Peggy De Prins verschijnen. In aanloop naar deze publicatie reflecteert Peggy telkens vanuit alledaagse ervaringen op het thema van de sociale dialoog.

Liefhebbers van trappistenbier kennen dit: dubbel of tripel?  Een moeilijke keuze, zo gaat het ook in dagelijkse keuzes. Vaak moeten we meerdere balletjes in de lucht houden: ons gezin, ons werk, onze hobby’s of ons engagement. In de drie sferen zijn er bovendien betrokken partijen. Het combineren van de drie sferen blijft dan ook een huzarenstuk. Hoe weten we of verandering in de ene sfeer de andere niet bedreigd of verstoord? Wat op het ene moment in het leven perfect blijkt te matchen, lukt op een ander moment plots niet meer.

Tripel winst bereiken vergt dan ook evenwichtskunst, gevoel voor timing en veel, vaak heel veel geduld. Doorgewinterde sociale partners weten dit en respecteren dit. Duurzame winst voor werknemers, werkgever en maatschappij bereik je immers niet zomaar. In mijn rol als academische partner bij een groots paritair innovatieproject heb ik mij dikwijls met deze gedachte getroost. Lange discussies over vaak niet meer dan één woord of zin. Het vastlopen van een lokaal project omdat centraal de tenoren het maar niet eens geraakten. Het zwart-wit uitspelen van principes, terwijl een pragmatische aanpak zo veel sneller en efficiënter zou gaan, enz.  Het hoeft weinig verbazing dat in paritaire middens één en ander soms moet worden doorgespoeld. Dat dit niet altijd met tripel (winst) is, lijkt niet meer dan evident. 

Wil je meer weten over de sociale dialoog?

Lees hier Peggy's eerdere bijdragen!