NL

Sociale dialoog - deel 6: "Oe ist?"

Human Resources

Banner Judith Peggy_4maanden

In het najaar van 2018 zal bij ACCO het nieuwe boek ‘Sociale dialoog: kans of kwelling?’ van AMS-professor Peggy De Prins verschijnen. In aanloop naar deze publicatie reflecteert Peggy telkens vanuit alledaagse ervaringen op het thema van de sociale dialoog.

"En, oe ist met u?" Een prachtige vraag, die z’n nut al veelvuldig heeft bewezen door de opening die ze maakt voor reflectie, dialoog en verbinding. De dialoog start vaak oppervlakkig op (“goed, goed en met u?”), maar afhankelijk van de beschikbare tijd en de gemoedstoestand, kan deze ook op diepgaande en filosofische wijze evolueren. Minstens drie keer per dag probeer ik deze vraag te stellen. Een strikt minimum, want liever stel ik ze nog veel vaker.

"Deze prachtige vraag maakt een opening voor reflectie, dialoog en verbinding."

Onvermogen

Een aantal jaren geleden werd de vraag sterk gepromoot in de provincie West-Vlaanderen. In een roadmovie probeerde cartoonist en West-Vlaming Kamagurka de bevolking aan de praat te krijgen. De reden hiervoor waren het hoge aantal zelfdodingen in de provincie. Het onvermogen om te communiceren werd als een belangrijke oorzaak hiervan gezien. Secundaire scholen in de provincie volgden en startten een gelijkaardige campagne om mensen aan te zetten meer te praten over hun gevoelens.

"Ook op de werkvloer zou de vraag meer gepromoot moeten worden. Veel (hiërarchische) werkrelaties verlopen bijzonder onhandig."

Ook op de werkvloer zou de vraag meer gepromoot moeten worden. Vaak zien we dat (hiërarchische) relaties bijzonder onhandig verlopen. Een HR-manager drukte het onlangs als volgt uit: “Het is alsof onze leidinggevenden hun sociale vaardigheden, die zij bijvoorbeeld wel gebruiken om hun kinderen op te voeden, familierelaties te onderhouden, etc, vergeten bij het binnenkomen van het bedrijf.”

Conditio sine qua non

In een van de bouwstenen van 'Sociale dialoog: kans of kwelling?’ roep ik expliciet op om te investeren in meer sociale hygiëne en dialoogkwaliteit binnen de dagdagelijkse werkrealiteit. Een conditio sine qua non voor het keren van een wij-zij klimaat.

"Laten we investeren in meer sociale hygiëne en dialoogkwaliteit binnen de dagdagelijkse werkrealiteit."

Wil je meer weten over de sociale dialoog?

Lees hier Peggy's eerdere bijdragen!