NL
blog-classroom

Engelina Chaillet

Inzichten, opinies en cases van AMS

Sort by

Blogposts

Engelina Chaillet
Expertise

april 14, 2023

By Engelina Chaillet

Dark sides van leren op de werkvloer

Human Resources

Een leven lang leren. We vinden het met z’n allen belangrijk, maar tegelijkertijd botsen we met z’n allen op de dark sides. Een hoge werkdruk of andere bezorgdheden beletten ons bijvoorbeeld om nieuwe kennis of vaardigheden te capteren. Opleidingen komen vaak ‘on top of’ en creëren dan

Expertise

april 12, 2023

By Engelina Chaillet

Leercultuur - Hoe initieer en stimuleer je competentieontwikkeling op de werkvloer?

Human Resources

Onderzoek toont overtuigend aan dat competenties van de toekomst overwegend soft skills zijn. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, feedback geven of communicatievaardigheden. Laat dit soort van competenties nu net veel minder evident zijn om op een klassieke manier aan te leren. Hoe

Expertise

februari 6, 2023

By Engelina Chaillet

Hoe de vergrijzingsgolf kennisborging en kennisoverdracht noodzakelijk maakt

Human Resources

De vergrijzing slaat net zoals in andere sectoren, hard toe in de textielsector. Er wordt voorspeld dat in 2025 20.3% van de arbeiders en 23.6% van de bedienden ouder zullen zijn dan 55 jaar. De krimp in de sector wordt geraamd op -4.9%, maar door de vergrijzing zal de vervangingsvraag

Expertise

januari 23, 2023

By Engelina Chaillet

Soft skills ontwikkelen bij arbeiders in de textielindustrie: drempels en opportuniteiten

Human Resources

In de huidige samenleving is technologische vooruitgang net zo vanzelfsprekend geworden als dat de zon opgaat in het oosten. Machines, computers en software worden steeds sneller en vaker ingezet, maar worden niet persé makkelijker om mee om te gaan. Ook in de textielindustrie moeten

Expertise

januari 16, 2023

By Engelina Chaillet

Open hiring als slimme rekruteringsstrategie in de zoektocht naar schaars talent

Human Resources

De arbeidsmarktschaarste dwingt bedrijven om innovatief voor de dag te komen. Gedaan met de obligatoire lange lijsten met vereiste competenties en diploma’s. Motivatie volstaat, opleiding gebeurt achteraf. Het lijkt simpel, toch blijven een aantal inzichten uit het klassieke

Expertise

januari 9, 2023

By Engelina Chaillet

Een lerend netwerk om de textielsector voor te bereiden op toekomstige competentienoden

Human Resources

Digitalisering, klimaatverandering, vergrijzing, arbeidsmarktkrapte: al deze evoluties dwingen de Belgische textielindustrie om vooruit te kijken. Willen bedrijven in de toekomst voldoende kwalitatieve werknemers hebben, dan is het nu tijd om de toekomstige competentienoden te