NL

Blended learning: van leerdoel naar optimale werkvorm

Public & Social Profit sector Corporate

students group working on school  project  together at modern university, top view teamwork business concept.jpeg

Ben je al bekend met blended learning, hét buzzwoord van het moderne onderwijs? Een term die zowel hip als vaag klinkt. Veel mensen associëren het daardoor ten onrechte met nieuwe technologie of docenten van het geitenwollensokkentype. In werkelijkheid gaat het over het maken van optimale leerplannen. Aan Antwerp Management School zetten we hierop in om onze opleidingen steeds te verbeteren. Een opleiding die volledig volgens dit principe is ontworpen, is de nieuwe Master in Publieke Financiën, niet bepaald voor een geitenwollensokkenmilieu.

Blended learning vertrekt vanuit de student: student centered design. Bij blended learning wordt er immers gestart vanuit het leerdoel: “Wat moet de student weten en kunnen na het volgen van dit vak?” Per leerdoel wordt er gekeken welke leermethode de beste is om het onderwerp over te brengen. Op die manier wordt er vermeden terug te vallen op klassieke lesmethoden die niet bijdragen tot het leerproces van de student.

Technologie vs. pedagogie

Vaak wordt gedacht dat blended learning gelijk staat aan werken met technologie. Hoewel we door technologie veel meer mogelijkheden hebben qua leervormen, is blended learning niet alleen technologie. Meer nog, het is zelfs fout om te vertrekken vanuit technologie. Het is niet de bedoeling om te zeggen: “Oké, we hebben een camera en we kunnen dus filmen. Hoe gaan we dit integreren in ons lessenpakket?” Technologie is niet het uitgangspunt, het leerplan wel: pedagogie primeert.

De studenten moeten thuis zelf de leerstof verwerken aan de hand van materiaal dat hen online wordt aangeboden door de docent. Dit kan literatuur zijn, maar ook video’s, casestudies of zelfs een quiz. Vervolgens komt iedereen naar het klaslokaal om dan te discussiëren over de leerstof. Op die manier wordt de leerstof deels thuis verwerkt, maar vindt de diepe verwerking plaats in het klaslokaal. Ook binnen deze klassikale momenten kan de docent bepalen hoe hij deze uitwisseling wil sturen.

Mogelijkheden

Bij een blended programma is een gedeelte van het programma online, maar zijn er dus ook nog face-to-face contactmomenten ingebouwd. Vergeleken met een traditioneel programma zijn dit minder ‘on-campus’ dagen, of duren ze minder lang, maar geeft het zowel de docent als de student de mogelijkheid om de materie – waar nodig – uit te diepen, verder uit te leggen of te bevragen. Dit komt de student zeker ten goede. Door allerlei werkvormen te hanteren, krijgt hij de materie beter onder de knie.

Het uitdiepen en uitleggen in een flexibel programma gebeurt niet alleen door de docent of leercoach maar zeker ook door medestudenten. Omdat een student met een groep medestudenten in een klaslokaal zit waar leerstof besproken wordt, komen er vanzelf vragen, antwoorden en reflecties waardoor lesmaterie nog meer diepgang krijgt. Dit is één aspect van social learning en is een cruciaal onderdeel van de impact die het studiemateriaal heeft op het leerproces van de student.

Hoewel blended learning een student centered design is, speelt de docent natuurlijk ook een grote rol. De werkvorm hangt immers grotendeels af van de docent. Tijd investeren in het redesignen van je opleiding volgens dit principe, is natuurlijk tijdsintensief. Maar, in the long run, brengt het enkel op. Je brengt de materie op de beste manier over aan de studenten. Veel docenten komen erachter dat veel van hun materiaal niet per se bijdraagt aan wat ze van hun studenten verwachten. De docent zal met blended learning ook een andere rol kunnen opnemen. Hij heeft niet enkel meer de klassieke rol van het overbrengen van de leerstof, maar zal eerder nog optreden als coach: hij faciliteert de kennisoverdracht.

Student centered design

Dit principe past volgens Antwerp Management School goed bij het uitgangspunt van onze school om zo klantgericht mogelijk te zijn. Peggy Hoogstoel, onze Blended Leaning Architect: “Studenten die bij ons komen, zijn al hoogopgeleid en willen zoveel mogelijk praktische toepasbare kennis krijgen. Hun tijd is kostbaar dus als ze bepaalde theorie beter thuis tot zich kunnen nemen dan moet je dat als moderne onderwijsinstelling kunnen faciliteren.”

Steeds meer van onze opleidingen worden vormgegeven of hertaald volgens de blended learning mogelijkheden. Als student van AMS mag je in de toekomst dus steeds meer variatie aan werkvormen verwachten. Om alles overzichtelijk te houden, maken we gebruik van Brightspace: een intuïtief platform waarop alles samenkomt. Het is een virtual learning environment waarop interactief gewerkt kan worden. Op het platform kunnen docenten interageren met hun studenten, surveys plaatsvinden, groepsindelingen gebeuren, groepswerken plaatsvinden, videoconversaties geüpload worden… een optimale leeromgeving dus.