NL

CLeP: een kans voor medisch leiderschap

Human Resources

In “Leadership Training Program for Medical Staff in Belgium”, een recent artikel gepubliceerd door Sciedu Press in International Journal of Higher Education, adresseren Neree Claes en Valérie Brabanders het probleem dat er geen of slechts weinig aandacht wordt geschonken aan leiderschapstraining tijdens de opleiding Geneeskunde, wat als gevolg heeft dat gezondheidszorg meer bestaat uit artsen die individueel werken dan leden die deel uit maken van een medisch team. Om deze trend tegen te gaan, alsook om tegemoet te komen aan de algemene nood aan leiderschapsvaardigheden in de gezondheidszorg, stellen zij een leiderschapstraining programma voor professionelen uit de gezondheidszorg in België voor aan Antwerp Management School: het Clinical Leadership Program (CLeP)

Lees het volledige artikel op de Sciedu Press website.

CLeP is gebaseerd op de drie aanbevelingen van Schwartz voor het leiderschap van artsen: lokaal, onderwijzing op lange termijn en geleid door artsen. Om de zaken te verduidelijken, gebruikt CLeP ook Stollers complementaire ervaringen voor opkomende leiders: didactisch onderwijs, mentorschap en ervaringsgerichte leiderschapsmogelijkheden.

In 2013 werd er een literatuurstudie gehouden samen met een inzameling van verschillende bestaande programma’s om een inleidend programma op te bouwen. Dit werd voorgesteld aan verschillende belanghebbenden en met hun feedback werd nadien een programma opgesteld. Het programma bestaat uit twee modules voor een totaal van vijf dagen. De eerste module omvat de eerste drie dagen en heeft de volgende thema’s: ‘Ik’, ‘Team’ en ‘Organisatie’, terwijl de tweede module dag vier en vijf omvat, welke de thema’s ‘Instituut’ en ‘Sociale Impact’ hebben.

Later in 2014 werd dit programma voorgesteld aan zeventien artsen van een ziekenhuis. Een jaar later werd het volledige programma aangeboden aan andere Vlaamse ziekenhuizen met de optie om te kiezen voor het volledige programma of voor een verkort programma dat enkel de eerste module inhoudt. Over de afgelopen drie jaar moesten de deelnemers een gestructureerde vragenlijst invullen aan het einde van elk programma, waardoor N. Claes en V. Brabanders de feedback en suggesties konden beoordelen, met als resultaat dat het programma verschillende veranderingen is ondergaan aangaande het tijdskader, inhoud, formaat en vermogen.

Over de loop van vier jaar hebben N. Claes en V. Brabanders het volgende geobserveerd: ten eerste is er een algemene nood aan artsen leiderschap in de gezondheidszorg en terwijl CLeP dit probleem verhelpt voor de deelnemers, zou een meer fundamentele manier om de instelling van nieuwe artsen te veranderen zijn om leiderschapstraining toe te voegen aan de opleiding Geneeskunde.

Ten tweede zijn er nog mensen die met onopgeloste vragen zitten over de voordelen van een formele leiderschapstraining in de gezondheidszorg, wat opgelost kan worden door een opvolgende investeringsanalyse te maken van het genoemde leiderschapsprogramma.

Ten derde is er nog het financiële aspect. Hiervoor zijn verschillende opties naar voren gekomen de afgelopen jaren. Een eerste optie is om de kosten te delen tussen het ziekenhuis en de artsen, een rechtvaardige oplossing aangezien beide partijen er voordeel halen uit hun investeringen. Een tweede optie is dat het ziekenhuis alle kosten dekt, iets wat niet zo gunstig is aangaande de kostprijs, wat er weer toe kan leiden dat men de kosten laag probeert te houden door bijvoorbeeld een voorkeur voor het verkorte programma of het gebruiken van slechte locaties. Ook belangrijk om op te merken hier is dat, gezien de artsen niet in de kosten delen, ze zich ook verantwoordelijk voelen en geneigd zijn om te stoppen met het programma. Een derde optie zou zijn dat de artsen alles betalen, een onpopulaire optie die resulteert in een klein aantal deelnemers.

Claes en Brabanders eindigen met het besluit dat er een opmerkelijke groei is in de vraag naar CLeP nu meer en meer ziekenhuizen eraan willen deelnemen. In samenloop hiermee is er ook een uitbreiding aan interesse, gaande van artsen tot verplegers en ander personeel in de gezondheidszorg. Ze willen beter communiceren en samenwerking stimuleren om patiënten een gezondheidszorg van hoge kwaliteit te bieden en CLeP kan hierbij een meerwaarde zijn.

Ontdek CLeP!