NL

Fast forward naar 2079

Public & Social Profit sector

Steven_De_Haes-4Bij de viering van 60 jaar Antwerp Management School kijkt decaan Steven De Haes vooral vooruit naar de komende 60 jaar. Maar tegelijk is het nuttig om even stil te staan bij de oorspronkelijke ambitie van de managementschool.

De decaan heeft de originele missie van 60 jaar geleden nog op papier. En die missie van Antwerp Management School is verrassend actueel, ondanks het verouderde taalgebruik: ‘Deelnemers cultiveren in de kunst van het nemen van beslissingen en in het leiden van mensen en organisaties. Een vorm van kunst die eerst en vooral zijn oorsprong moet vinden in een nobele houding en levensstijl.’ De eikenhouten meubels mogen dan vervangen zijn door circulair meubilair, de inhoud is gebleven en actueler dan ooit in onze globale en snel veranderende wereld, vindt Steven De Haes. ‘De missie die onze founding fathers neerschreven, huldigen we nog steeds. Het zit in ons DNA om onze studenten te vormen tot sterke leiders die de juiste beslissingen kunnen nemen, zowel voor mens als organisatie. Uiteraard gaat dat gepaard met persoonlijke ontwikkeling, een ethische houding en kritische reflectie.’

Hoe vult AMS dat in, vandaag en voor de volgende 60 jaar?

‘Onze tagline ‘Opening minds to impact the world’ vat het mooi samen. Alles wat wij doen, vertrekt vanuit drie kernwaarden: een global mindset, maatschappelijk bewustzijn en kritische reflectie. Een global mindset leidt tot meer creativiteit en inventiviteit om complexe uitdagingen aan te pakken. Maatschappelijk bewustzijn staat voor het bouwen van organisaties en modellen vanuit een geïntegreerd evenwicht op alle dimensies: sociaal, bedrijfseconomisch, klimaat, … om zo te komen tot impactvolle en duurzame transformatie.
Tot slot moet je als manager ook zelfkritisch zijn om in alle openheid in en met teams te kunnen samenwerken. Met hoogkwalitatieve, multidisciplinaire teams kun je alle paradoxen overstijgen en hoge performanties realiseren, daar zijn we van overtuigd.’

'Opening minds', is dat niet moeilijk in gepolariseerde tijden?

‘Wij kiezen niet voor kortetermijnoplossingen, maar voor de weg die nodig is voor een duurzame impact op de lange termijn. Voor een manager is het essentieel om open te staan voor de diversiteit van andere inzichten en meningen, en daarmee aan de slag te gaan. Daar zetten we heel hard op in en we passen het ook zelf toe. Zo hebben we vorig jaar onze eigen toekomstambities geformuleerd samen met al onze aandeelhouders. Allemaal mensen met een uitgesproken mening. Toch hebben wij uit onze strategische workshops met hen een algemeen gedragen visie gedistilleerd, en dat door diep en oprecht te luisteren naar elkaar en te verbinden. Als je zo’n verhaal samen schrijft en mensen erin meeneemt, kun je beter de focus behouden en de langetermijnimpact realiseren die je ambieert.’

Waarvoor staat 'impact' in de tagline van AMS?

‘Als managementschool staan we aan de top van wetenschap, inzicht en kunde in de praktijk van bedrijfswetenschappen, management en organisatie. We creëren kennis door eigen onderzoek en doen aan kennisoverdracht, maar daar stopt het niet. Samen met onze partners willen wij vooral reële verandering realiseren, zowel op persoonlijk niveau bij onze alumni als in de organisaties waarin zij actief zijn. Dat betekent trouwens niet dat wij alle oplossingen en antwoorden zomaar in de klaar hebben liggen. Wij zijn ons bewust van de complexiteit van de reële probleemstellingen in de maatschappij. Wij zijn dan ook eerder een coach en partner in een duurzaam transformatietraject. Samen met onze deelnemers en klanten bewandelen we het vaak onbekende pad van transformatie om zo echte verandering te realiseren. De drang naar ‘societal impact’ is ingebakken in de werking van Antwerp Management School. Ook onze opleidingen zijn hiervan doordrongen. Zo scoort onze Executive MBA wereldwijd op plaats 4 in de Financial Times-rankings op de dimensie van duurzaamheid.’

AMS wil 'global' zijn, maar noemt zich ook 'Antwerps'. Is dat geen paradox?

‘Ik denk het niet. Antwerpen is, ondermeer dankzij de haven en zijn rijke handelsgeschiedenis, van nature een ecosysteem van intercontinentaal werken. We maken als AMS deel uit van internationale ecosystemen. Als je de deur van onze campus uitloopt, zit je midden in een wereldhaven, een uniek veld van creatieve industrieën met internationale faam, bijvoorbeeld in de mode- en diamantwereld, een bruisend systeem van ondernemerschap, start-ups en scale-ups met globale impact, en een unieke cluster van kennis rond healthcare en de publieke en sociale sector.’

Cocreatie

 

Onze wereld is voortdurend in verandering.

Hoe speelt AMS daarop in?

‘Vanuit onze drie kernwaarden (global mindset, maatschappelijk bewustzijn en kritische reflectie) zien we drie dimensies die samenkomen om duurzame verandering te realiseren. Ten eerste moet je durven outside-in denken, waarbij je jezelf in vraag durft te stellen en voortdurend durft heruit te vinden. En zo vanuit nieuwe strategische kaders innovatieve bedrijfs- of organisatiemodellen opzetten die impact hebben. Dat is de enige manier om je organisatie, privaat of publiek, af te stemmen op veranderende tijden en de digitalisering.’
‘Daarnaast moet je beseffen dat transformatie niet kan slagen zonder dat je je mensen meekrijgt, dus een wendbare, mensgerichte organisatie ontwerpen en opzetten is essentieel. Ten slotte moet je beseffen dat we de complexe globale uitdagingen van deze tijd niet meer alleen kunnen oplossen als organisatie, maar dat het moet gebeuren in co-creatie met het ecosysteem waar je deel van uitmaakt. Zo gaan we complexe uitdagingen rond thema’s zoals mobiliteit, klimaat en sociale innovatie enkel oplossen als we samenwerken over organisatiegrenzen heen.’

AMS groeide uit de vroegere drie Antwerpse universiteiten en werkt nu in partnerschap met Universiteit Antwerpen (UAntwerpen). Waarom?

‘Onze sterke relatie en strategisch partnerschap met UAntwerpen is cruciaal. Samen vormen we een zeer krachtig en internationaal centrum van expertise rond bedrijfs- en sociale wetenschappen, economie, technologie en innovatie. Ook voor supply chain, maritiem en luchttransport management horen we samen tot de wereldtop. Wij versterken elkaar als aparte entiteiten, wisselen professoren en kennis uit, en starten samen spin-offs en scale-ups. We praten dus niet alleen over het bouwen van ecosystemen, we passen dit zelf ook toe vanuit een cultuur van openheid, vertrouwen en transparantie.’

AMS doet aan onderzoek en geeft kennis door. Daarnaast wordt de school ook meer een B2B-partner van bedrijven. Hoe gaat dat in zijn werk?

Antwerp Management School is niet alleen een managementschool met opleidingen die internationaal heel hoog scoren in de rankings, maar ook een expertisecentrum met unieke assets: onze professoren, elk jaar 250 dynamische, jonge studenten die afstuderen, future leaders, jaarlijks ongeveer 400 bedrijfsmensen die deeltijds studeren voor een Executive Master, nog veel meer bedrijfsmensen die kortlopende opleidingen volgen, jaarlijks 50 verschillende nationaliteiten op onze campus, 25000 alumni verspreid over 87 landen, toegang tot internationale partnerships met bedrijven en top managementscholen, overheden en kennisinstellingen. We willen deze unieke assets op creatieve manieren beschikbaar stellen voor organisaties om zo samen het pad van duurzame transformatie te bewandelen. Samen kunnen we zoveel meer, vandaag en ook in de komende 60 jaar.’