NL

Geven onze MRE-studenten om social value?

Real Estate

Vanuit de LAMMP-Leerstoel ‘Sociale Waarden in Vastgoed’ kregen de tweedejaars Master in Real Estate Management (MRE) studenten een gastles over de impact van vastgoed op welzijn. Aangezien zij als bijna-alumni binnenkort mee richting zullen geven aan de vastgoedsector in België en daarbuiten, waren we benieuwd naar hun ervaringen en visie.

Gastles MRE

Wat is social value eigenlijk?

‘Social value’ blijkt nog een zeer onduidelijk begrip. Dat zagen we aan de even abstracte termen die de studenten eraan koppelden, zoals gemeenschap, meerwaarde en duurzaamheid. Vandaar de nood om hier dieper op in te gaan, zodat de studenten weten wat social value precies kan betekenen voor de vastgoedsector.

Om duidelijk te maken wat social value is, maken we een onderscheid tussen projecten in hun ontwikkelingsfase en opgeleverde projecten.

  • Social value bij projecten in ontwikkeling: Hier steunt social value voornamelijk op placemaking; de omgeving betrekken in het ontwikkelingstraject en het welzijn van de bredere gemeenschap.
  • Social value bij opgeleverde projecten: Tijdens de management- en operatiefase draait social value meer om veiligheid, het welzijn en de tevredenheid van de bewoners en gebruikers van het gebouw.

Gastles MRE 2

Technologie biedt heel wat mogelijkheden om het algemeen welzijn te ondersteunen. De technologische ondersteuning van telewerk biedt heel wat potentieel voor ‘Virtual Togetherness’, om gelijkwaardigheid te creëren tussen de thuiswerkers en collega’s op kantoor. Daarnaast zien we al experimenten met virtual-reality-meetings, virtuele platformen voor kennisdeling en social proximity. In de nabije toekomst komt daar misschien ook de realisatie van de Metaverse bij, waar o.a. Facebook nu sterk op inzet.

Waarom heeft de vastgoedsector belang bij Social Value creëren? – De value vs. values-based approach

Duurzaamheid is al langer een belangrijk thema voor de vastgoedsector en wordt hier op twee manieren benaderd.

  • De ‘values-based approach’ doet duurzaamheidsinterventies omdat men waarde hecht aan het milieu en sociaal welzijn.
  • De ‘value-based approach’ is financieel gestuurd en benadert duurzaamheid rationeel, in functie van de gestelde kosten en baten.

Er bestaan veel motivaties om voor een duurzame aanpak te kiezen. Het merendeel van de studenten (38,5%) wil vooral een positieve bijdrage leveren voor de samenleving. Opmerkelijk genoeg wil geen van de studenten sociale waarde creëren om financiële redenen – of toch niet in de eerste plaats.

Why is creating social value important to you?

Gastles MRE chart 1

De Europese vastgoedsector is verantwoordelijk voor 40% van onze energieconsumptie en 36% van de broeikasgassen. Hoewel circulaire en groene gebouwen steeds meer aan populariteit winnen om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen, draait duurzaamheid niet enkel om het milieu.

Het belang van sociaal welzijn

Sociaal welzijn is een onmisbare component van een duurzame maatschappij en ook daar heeft de vastgoedwereld zijn verantwoordelijkheid. Europeanen spenderen gemiddeld 90% van hun tijd binnen. Dat heeft een niet te onderkennen impact op ons fysiek, mentaal en sociaal welzijn. In de nasleep van de pandemie dienen zich verschillende opportuniteiten aan om vastgoed te herdenken met meer aandacht voor mens en welzijn. Deze verantwoordelijkheid ligt volgens de ruime meerderheid van de studenten (91%) bij de vastgoedsector.

Is it the Real estate community's responsibility  to create social value?

Gastles MRE chart 2-1

Is er een business case voor Social Value in vastgoed?

Ondanks de verwachtingen staat social value niet haaks op financieel rendement – dat benadrukte de gastles met een korte module over sustainable finance. Sociaal welzijn zal wellicht uitgroeien tot een belangrijk domein voor vastgoedprofessionals en investeerders om zich te profileren. Sterker nog, de steeds strengere wetgeving rond duurzaamheid breidt zich zelfs uit naar het sociale domein. Daardoor zullen projecten die daar niet op inzetten, steeds minder financiering genieten.

Investeerders hebben ook steeds meer aandacht voor ESG-rapportering (Environment, Social and Governance) als onderdeel van hun fiduciaire plicht, maar dat blijft voor de meeste studenten nog onder de radar. Slechts een kleine 20% rapporteert al over ESG.

Verder zijn ook gebouwcertificaten als BREEAM en LEED populair, hoewel die voornamelijk op milieutechnische aspecten focussen en minder op het sociale of governance-luik.

Do you (does your firm) measure or report on ESG?

Gastles MRE chart 3-1

Gastles MRE 3 Gastles MRE 4

Concrete invulling van social value

Bij de word-cloud-oefening aan het einde van de gastles, kreeg social value een concretere invulling. Naast place-making bleef ook het belang van verbindende elementen hangen: goede koffie, planten, kunst en een pooltafel werden herinnerd als essentieel onderdeel van welzijn. Onze gebouwen zijn alvast in goede handen bij de MRE-studenten, aangezien die nu opnieuw wat bewuster zijn van het belang van ‘Sociale Waarden in Vastgoed’.

Wordcloud social value MRE nl

Meer weten over onze Executive Master in Real Estate?

Ontdek de MRE