NL

Het belang van een toekomstvisie op arbeid

Human Resources

Langer aan het werk blijven, robotisering, digitalisering, informatisering, veranderende eisen en normen van werknemers, en nog veel meer. Onze hedendaagse context verandert constant en het is noodzakelijk geworden om toekomstige uitdagingen en hun invloed op de arbeids- en afzetmarkt in kaart te brengen. Dirk Coffé, Hilde Willems, Heidi Van Herweghe en Christoph De Haene volgen de opleiding Future of Work en kijken met ons de toekomst in.

Dirk is Business Developer bij NNOFCARE, een bedrijf dat een kennispartnerschap is aangegaan met AMS van 2017 tot 2020, binnen het Expertisecentrum Next Generation Work. Daardoor leek het volgen van Future of Work hem extra nuttig. Hij ontwikkelde een meer actuele en toekomstgerichte visie over de evoluties op de arbeidsmarkt en de veranderende werkomgeving. “Het implementeren van deze visie in het business development-model van ons bedrijf zorgt ervoor dat wij het juiste traject volgen ter ondersteuning van bedrijven in hun zoektocht naar werkplekoptimalisatie (Future Proof Workplace) waarbij het welzijn en de productiviteit van de medewerkers wordt bevorderd.”

Ook Heidi, die al 20 jaar actief is in human resources, is enthousiast over de opleiding. “Als HR-directeur is het heel interessant om stil te staan bij de (toekomstige) uitdagingen op de arbeidsmarkt en de impact op ons bedrijf (cultuur en structuur), op de manier van leidinggeven en samenwerken. Ik voel dat we op een kantelpunt zitten in het HR-gebeuren.” Als sociologe vindt ze het belangrijk om naar systemen te kijken en uit te zoeken hoe veranderingen in de maatschappij invloed heeft op de manier waarop we samenwerken en samenleven.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Dirk vindt dat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen ook terug te vinden zijn in de opleiding: “het is in onze huidige maatschappelijke context van belang om de manager als verbindende figuur in te zetten, om ervoor te zorgen dat teams en individuen zelfsturend kunnen werken en zaken als vergrijzing en langer werken te kunnen aanpakken.”

Een andere toekomstige uitdaging in het arbeidslandschap waar men rekening mee dient te houden, zo stel Heidi, zijn de machtsverhoudingen op de werkplek die stilaan verschuiven. Over deze shift zegt ze: “We gaan meer naar een bottom-up cultuur, medewerkers willen zelf aan het stuur zitten van hun leven en loopbaan. Ze willen regelvrijheid, keuzevrijheid en erkend worden als individu. Veel bedrijven en leidinggevenden zitten nog met oude denkkaders en moeten nog evolueren naar contracteren op resultaat, vertrouwen geven en uitgroeien tot netwerkorganisaties.”

Meer dan theorie

Door over deze problematiek na te leren denken en de verworven inzichten toe te passen op onze business kan de opleiding zeker op praktisch niveau worden ingezet, vindt Dirk. Verder zorgt het schrijven van een visienota en de implementatie daarvan voor een concretisering op maat. Heidi voegt toe: “Je leert veel van de professoren en experts, maar ook van de andere deelnemers. Boeiend om hun ervaringen te horen.”

Hilde is manager van het Talent Fit Center bij Janssens Pharmaceutica en vindt het boeiend om te horen hoe andere organisaties met dit soort vraagstukken aan de slag gaan. Het was ook verrijkend om een stukje theorie hierrond mee te krijgen. “Dit stimuleert je om de eigen aanpak in vraag te blijven stellen en mee te laten bewegen”, legt ze uit.

Ook Christoph ervaart de spanning tussen zijn eigen functie, het management en andere werknemers in de veranderende samenleving. Christoph begeleidt organisaties als leerexpert met hun Learning & Development en stoomt ze zo klaar voor de toekomst.  “Ik wil na deze opleiding stappen zetten naar een meer verdraagzaam samenleefmodel waarin iedereen het beste van zichzelf kan tonen. Er is een continue verandering waar medewerkers geen keuze in hebben, behalve de keuze om mee te gaan, of eruit te stappen.”

Blik op de toekomst

De opleiding mag dan na zes dagen voorbij zijn, de deelnemers nemen hun nieuwe inzichten en plannen meteen mee de toekomst in. Dirk wil met behulp van de aangereikte kennis een actuele en toekomstgerichte visie ontwikkelen en ontdekken hoe hij deze implementeert in het business development-plan van zijn bedrijf en zodoende een voorsprong kan nemen naar een Future Proof Businessmodel.

Binnen het bedrijf wil Heidi, op haar beurt, meer inzetten op loopbaandenken en een heldere loopbaanpropositie formuleren naar haar medewerkers toe. “Daarbovenop”, verduidelijkt ze, “heb ik nu meer bagage om leidinggevenden en directie bewust te maken van de maatschappelijke uitdagingen en hoe we daar als bedrijf, beleidsmakers en leiders mee kunnen omgaan.”

Volgens Hilde biedt Future of Work antwoorden op een essentiële vraag: “hoe creëer je een omgeving waarin medewerkers aan het stuur staan van hun eigen duurzame loopbaan, een cultuur die bewegen en connecteren en daardoor ook samenwerken en innoveren stimuleert?” Christophe geeft aan dat het programma nu al voor veel gesprekken heeft gezorgd binnen zijn bedrijf. “De opleiding biedt interessante inzichten die het managementteam kunnen helpen om beslissingen te nemen in een aanpak ten voordele van het bedrijf.” Een aanzet voor toekomstige verandering dus.

Hoe ver staat jouw onderneming met haar toekomstvisie op arbeid?

Ontdek Future of Work!