NL

Waarom de raad van bestuur zich niet bezighoudt met IT

Digital & IT

Steven IT Governance.jpg

Organisaties zijn steeds vaker afhankelijk van “digitaal” voor het creëren van hun waarde. Daarom kunnen de raden van bestuur het zich niet langer veroorloven om IT-gerelateerde strategische beslissingen en controle uit handen te geven. Onderzoek toont echter aan dat maar weinig raden van bestuur die verantwoordelijkheid opnemen voor het beheren van digitale assets. Niet alleen grijpen zij hierdoor vaak naast de verwachte waardecreatie uit IT-investeringen, maar zijn ook grote risico’s voor de ondernemingen te voorzien.

Corporate Governance Codes en IT

Waarom engageert het bestuur zich dan niet meer voor goed beheer van digitale assets? Zeker wanneer dit, zoals blijkt uit verschillende studies, positieve impact heeft op de prestaties van de organisatie.

Aangezien het gedrag van raden bestuur deels wordt bepaald door wat de Corporate Governance Codes (bv. code Buysse, code Daems, …) voorschrijven, onderzochten we in welke mate nationale Corporate Governance Codes uitspraken doen over het belang van de betrokkenheid van de Raad van Bestuur inzake sturing en controle van digitale assets.

Daaruit bleek dat, buiten de Zuid-Afrikaanse code (King), de meest nationale Corporate Governance Codes zeer weinig uitspraken doen over IT-gerelateerde controles of richtlijnen. Een verklaring hiervoor is dat vele van deze codes gebaseerd zijn op de OECD-principes voor corporate governance die geen specifieke richtlijnen voor ‘IT governance’ bevatten.

 

Corporate Governance Codes 2.0.

Heel wat onderzoek toont aan dat raden van bestuur meer betrokken zouden moeten zijn in de strategische sturing en controle van digitale assets. Eén van de manieren om de betrokkenheid te verhogen, kan gerealiseerd worden door het beïnvloeden van de Corporate Governance Codes die het gedrag van raden van bestuur mee bepalen.

Concreet zouden Corporate Governance Codes elementen moeten opnemen over de rol van de Raad van Bestuur in de strategische sturing en richting van digitale assets. Vanuit ons onderzoek roepen we dan ook de auteurs van dergelijke codes op om naast de typische corporate governance thema’s rond bijvoorbeeld finance en legal, ook elementen op te nemen rond digitale strategie en controle.

Meer details kun je verkrijgen via Steven De Haes. Leg zelf ook de brug tussen management & IT en haal de waarde die je verwacht uit IT-investeringen met onze Digital Business & IT opleidingen.