NL

Terug naar het blogoverzicht

Antwerp Management School

maart 28, 2017

Antwerp Management School

Coauteur

Lou Van Beirendonck

De paarse integratie in HRM

Human Resources

Paars management.pngHuman Resource Management, het wordt vaak gezien als ‘de softe afdeling’ van een bedrijf. Hoewel het een toegevoegde waarde is dat HRM rekening houdt met de talenten en wensen van de werknemers, is de valkuil dat die mensenkennis te veel in de verf staat. Maar hoe moet het dan wel? Het antwoord op die vraag wordt uitgebreid behandeld in de Masterclass Human Resource Management aan Antwerp Management School. We spraken Lou Van Beirendonck, Academic Director van de opleiding.

 

Blauwe top-down aanpak

Het Human Resource Management dat AMS nagestreefd, is duurzaam, paars HR-management. "Paars management is een combinatie van het klassieke top-down denken en een bottom-up relationele aanpak.” Het top-down denken kleurt blauw en is hiërarchisch georiënteerd, logisch-deductief en rationeel. Sleutelwoorden daarbij zijn: visie, missie en strategie. De rode aanpak is relationeel, waarderend en vertrekt vanuit het individu. De talenten van de medewerkers zijn hierbij belangrijk.

Rode bottom-up aanpak

Het moeilijke hieraan is dat die twee aspecten steeds in balans moeten zijn. “Een bedrijf dat te blauw is, houdt zich te strikt aan een vooropgestelde functiebeschrijving.” Hierdoor is er enkel aandacht voor de functie en de vereiste competenties, maar veel minder voor talenten van werknemers. De tegenpool hiervan is dan een bedrijf dat te rood is. “Een te rood management houdt te veel rekening met de talenten van de werknemers en met wat ze graag doen, maar niet met de gewenste resultaten en competenties.” In een rode organisatie is er dikwijls chaos, dus geen structuur en te weinig resultaatgerichtheid.

"De uitdaging voor HRM bestaat erin om die twee aspecten te integreren: de missie van een organisatie en de passie van de werknemers. Hoe kan je het beste uit een mens halen zodanig dat je resultaten haalt op een zo efficiënt mogelijke manier?"

De paarse middenweg?

Paars is geen middenweg, maar een zinvolle combinatie van die twee perspectieven. Volgende twee vragen zijn belangrijk:

  1. Hoe kunnen we resultaten halen?
  2. Wat hebben onze mensen bij en hoe kunnen we dat benutten?
De uitdaging voor HRM bestaat erin om die twee aspecten te integreren: Hoe kan je het beste uit een mens halen zodanig dat je resultaten haalt op een zo efficiënt mogelijke manier? Met andere woorden, het gaat over de connectie tussen de missie van een organisatie en de passie van de werknemers.”

"Een goede Human Resource Manager is een specialist in mensen, die evengoed strategisch, rationeel en tactisch kan denken en werken.”

Gedurende de Masterclass HRM leren studenten om beide perspectieven te integreren. De moeilijkheid – maar tegelijkertijd ook de rijkdom – is de breedte van het HRM-vakgebied. "Een goede Human Resources Manager is een specialist in mensen, die evengoed strategisch, rationeel en tactisch kan denken en werken.”

 

De Human Resources Manager

“Een goede HRM-professional niet alleen iemand is die alles kent op het vlak van HRM, maar die ook een bepaald niveau heeft bereikt qua skills én persoonlijke ontwikkeling.” Die persoonlijke ontwikkeling start in de opleiding vanaf dag één. “De studenten worden gestimuleerd om over hun eigen ontwikkeling na te denken, om daar bij stil te staan. Naast deze persoonlijke ontwikkeling is ook groepsdynamiek belangrijk. Daarom maken groepswerken en teambuildings deel uit van het programma.

"Dé uitdaging van de huidige arbeidsmarkt zijn de technologisering, automatisering en robotisering. In zo’n samenleving worden people related topics nóg belangrijker. Werk verzekerd dus!"

De ontwikkelingen in Human Resource Management staan niet stil. "Dé uitdaging van de huidige arbeidsmarkt is de verdergaande technologisering, automatisering en robotisering. In zo’n samenleving worden de competenties of skills die niet programmeerbaar zijn nog belangrijker. En daar valt HR middenin: people related topics. Het gaat over hoe je mensen met elkaar in verbinding brengt en hoe je ervoor zorgt dat die optimaal werken. Werk verzekerd dus!"

 

Masterclass HRM

“Onze Masterclass HRM is bedoeld voor mensen die al in HRM werken. Ten eerste mensen die gespecialiseerd zijn in één discipline en die graag het geheel, de integratie van de verschillende HRM-functies, willen leren kennen. De tweede doelgroep zijn mensen met veel HRM-werkervaring die hun kennis over future proof en geïntegreerd HRM willen opfrissen.”

Heb jij interesse in HRM?

Ontdek de Masterclass HRM!