NL

HR in 2030: Investeer in een cultuur van ‘continuous listening’

Human Resources

In 2030, hoe zien onze jobs er dan uit? Welke competenties zijn ‘hot’? Hoe gaan werknemers en werkgevers in dialoog met elkaar? Wat zien we een leider doen? Hoe verbinden teamleden zich? En wat met ‘employee experience’? Hoe bouwen mensen in 2030 hun loopbaan duurzaam uit? Evolueren we naar meer flexwerkers?

Deze en andere vragen kregen we aangereikt van onze kennispartner Janssen Pharmaceutica in het kader van een strategische talent-oefening 2030. Op basis van onze huidige inzichten en verhaallijnen gingen we aan de slag met een toekomstprognose. Het resultaat zijn vijf concrete innovatiepistes, gebaseerd op 5 centrale thema’s binnen ons Competence Center ‘Next Generation Work’.

Aandacht voor werknemersinspraak en -participatie is niet nieuw. Organisaties worden platter, hiërarchische bureaucratieën worden afgebouwd, leiderschap wordt meer ‘gedeeld’ en tevens buiten de hiërarchie om opgenomen. In 2030 zal dit niet anders zijn. Integendeel: van werknemers zal nog meer worden verwacht dat zij echt hun stem laten horen. De meer digitale en hybride omgeving mag hierbij geen spelbreker zijn.

Data-dashboards zullen worden gecombineerd met verhalen, spontane feedback, informele discussies,... Een cijfercultuur is immers geen volwaardige ‘voice’-cultuur. We willen monitoren, maar ook luisteren én begrijpen. Aandacht voor fenomenen als ‘employee silence’ en ‘hidden diversity’ maken ons hierbij extra alert .

Ook in 2030 willen we immers vermijden dat talent ‘zomaar’ verdwijnt, enkel en alleen omdat werknemers zich onbegrepen of onvoldoende gehoord voelen. Onderwerpen of thema’s die vandaag nog (te) vaak onder de radar spelen, zullen daarom nog sneller en eleganter boven water kunnen worden gebracht. Analoog met het #MeToo concept, verrijken tegen dan nog andere concepten onze (professionele en maatschappelijke) woordenschat. Hierdoor kunnen de ‘dark sides’ van werk(context) en management(innovatie) sneller en psychologisch veiliger worden benoemd. Gevolg: een snellere en betere leercurve zowel op individueel, team- als organisatieniveau. En bovenop: meer begrip (‘dancing culture’) en minder tegenstelling (‘boxing culture’) tussen werknemers en werkgever.

Reflectie Janssen Pharmaceutica:

“Het durven luisteren én begrijpen van werknemers zal inderdaad super belangrijk worden om de diversiteit aan leeftijden, achtergronden, kennis,... naar een goede mix te brengen. De mens als medewerker staat mee centraal. En evolueren naar een open, constructieve ‘dancing culture’ lijkt ons een heel mooie kans om het werk van iedereen werkbaar en leerrijk te maken en te behouden.”

Maak ook van jouw HR-beleid een strategische meerwaarde.
Ontdek de masterclass HRM