NL

In de klas van HRM

Human Resources

HRM.jpg

Professioneel Human Resources Management is onontbeerlijk binnen een professionele organisatie. Ilse (35), Joris (35), en Veronique (45) volgen momenteel onze Masterclass HRM om op de hoogte te zijn van alle evoluties binnen het vakgebied. Wat hebben ze zoal geleerd en wat zijn hun persoonlijke drijfveren?

Levenslang leren

Zelfontwikkeling

Joris vindt het belangrijk om te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen. “Ik ben eigenlijk met een redelijk open geest begonnen. Mijn actiepunten zijn het opkrikken van elementaire basiskennis, het verder ontwikkelen van een strategische visie en die in de praktijk te kunnen toepassen.” Binnen de masterclass moeten de studenten een groepswerk uitwerken en een goede voorbereiding is hierbij het halve werk. Joris: “Wij zijn momenteel nog in de planningsfase. We hebben al concrete ideen, maar ze moeten nog uitgevoerd worden.”

Medestudente Veronique zit in dezelfde projectfase: “Wij nemen de tijd. Wij vinden het belangrijk dat we een goede probleemstelling hebben. Momenteel zitten we nog in de fase van het literatuuronderzoek, om meer kennis op te doen en om natuurlijk na te gaan welke bepaalde aspecten nog niet zo goed onderzocht zijn geweest. Het ei is er al, en daar zijn we op aan het broeden. En op een gegeven moment komt het kuiken daaruit en gaan we dat verder voeden.”

"Engaged performance is belangrijk en alle mogelijke middelen om dat te realiseren vind ik interessant. Vandaar deze opleiding.”

Duurzame inzetbaarheid

HRM2.jpg

Veronique vond dat ze niet echt mogelijkheden had om zich verder te ontplooien in haar vorige jobs, omdat de werkcontext het niet toeliet. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat ze in de toekomst wil gaan doen, is Veronique loopbaancoaching gaan volgen. Ze wil zich vooral wijden aan coaching: “Ik wil bedrijven en werknemers kunnen adviseren over hoe stressklachten en burn-outs voorkomen kunnen worden. Ik wil ze laten nadenken over hoe er onbewust bepaalde settings worden gecreërd die stress opleveren.”

Het feit dat HRM een functie is die gecentreerd is rond het geven van advies aan mensen, was voor haar de aanleiding om de opleiding te volgen: “Voor mij is het nog altijd belangrijk om interactie te hebben met mensen. Ik voel mij goed in een rol waar ik advies kan uitbrengen. Waar ik mensen of organisaties kan vooruithelpen en beter kan laten functioneren. Dat geeft mij energie. Mijn stokpaardje is duurzame inzetbaarheid. Mensen worden verondersteld langer te werken maar hoe houden we ze gemotiveerd en vooral ook psychisch gezond houden? Engaged performance is belangrijk en alle mogelijke middelen om dat te realiseren vind ik interessant. Vandaar deze opleiding.”

"Ik heb over veel HR-kwesties een mening, maar wil die ook kunnen uitdragen naar anderen.”

Loopbaanbegeleiding

Via een collega kwam Ilse in contact met Antwerp Management School en na een informerend gesprek, besliste ze zich in te schrijven. Een extra motivatie was het feit dat ze bezig is met loopbaanbegeleiding, waardoor ze tot het besef kwam dat de Masterclass HRM een goede opleiding voor haar is, een opleiding die haar een stap verder zou brengen in wat ze echt wil. “Ik wil groeien naar een meer coachende rol en daarom het HRM-jargon meer eigen maken. Ik heb over veel HR-kwesties een mening, maar wil die ook kunnen uitdragen naar anderen.”

Ilse benadrukt dat HRM iets is waar je ook als ‘gewone werknemer’ mee in aanraking komt. Omdat je er het voorwerp van bent, word je je er bewust van hoe belangrijk het is. Bovendien werkt Ilse als stafmedewerker bij de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten: “In de steden en gemeenten waar ik kom, zie ik dat HRM een belangrijke succesfactor is om de mensen goed te laten functioneren en om de dienstverlening goed te laten verlopen. Ook om ideeën draagvlak te laten krijgen, wil ik mij daar graag in verdiepen en mee aan de slag gaan.”

Een kus van de juffrouw en een bank vooruit

Lou-Van-Beirendonck-1024x683.jpg

Zoals iedere student hebben ook Joris, Veronique en Ilse hun favoriete onderwerpen en professoren die hen inspireren. Alledrie zijn ze positief over Lou Van Beirendonck. Ilse: “Ik vind Lou en zijn uiteenzetting over talent management en alles over paars management heel interessant en verhelderend.” Joris vult aan: “Van Beirendonck geeft goede feedback en stelt de juiste vragen.”

Peggy De Prins.jpg

De dames vonden ook de lessen van Peggy de Prins zeer leerrijk. Veronique: “Peggy De Prins had het over die engaged performance: hoe mensen te motiveren. Belangrijk hierbij is het model van Karasek dat weergeeft in welke situaties mensen stress kunnen ervaren of juist geëngageerd en energiek zijn. Deze benadering de-individualiseert de problematiek van stress op het werk, ontstigmatiseert stress en maakt dat het bespreekbaar is.”

"We hebben redelijk groot verloop, dus ik kijk er naar uit om de theorie in de praktijk te gaan toepassen op onze aanwervingen.”

Geslaagd?

Joris heeft zijn nieuw verworven inzichten al wat kunnen toepassen binnen zijn huidige job door mensen aan te zetten over HRM na te denken en te polsen wat ze ermee kunnen. Ook bij Ilse en Veronique is dit het geval. Ilse: “Op dit moment hebben wij een personeelscoördinator die heel nieuw is. Ik ga met haar samenzitten om te zien op welke manier we ermee aan de slag kunnen. We hebben een redelijk groot verloop, dus ik kijk ernaar uit om de theorie in de praktijk te gaan toepassen op onze aanwervingen.”

Veronique benoemt ook een persoonlijke invloed van de masterclass.  “De combinatie van werken en studeren is niet altijd makkelijk en vergt een goede planning. Je wil genoeg tijd behouden om in het weekend te kunnen recuperen van de werkweek. Toch is het combineren van de masterclass HRM met werken, een inspirerende en leerrijke ervaring.”

Ontdek wat deze masterclass voor jou kan betekenen