NL

Bloemlezing: de Masterproeven van onze kersverse Masters in Publiek Management

Public & Social Profit sector

48179506917_52287024b3_hOpnieuw behaalden op 29 juni 2019 een uitgelezen club ‘civil servants’ hun diploma ‘Executive Master in Publiek Management’ na 2 jaar werk en studie te combineren. Het sluitstuk en grootste onmiddellijke ‘return on investment’ van de opleiding was ook deze keer voor velen de masterproef, een onderzoeksproject over een actueel managementvraagstuk in hun organisatie.

We willen de opgedane kennis ook buiten de grenzen van de organisatie delen via white papers op onze site en ons jaarlijkse  congres, zodat ook andere organisaties kunnen profiteren van de opgebouwde kennis. Maar in afwachting daarvan hier alvast een bloemlezing van de onderwerpen die op 18 juni tijdens de officiële verdedigingen de revue passeerden.

De masterproeven

Jan Lambrechts, commandant van de luchthavenbrandweer bij Brussels Airport Company beet de spits af met zijn ‘Onderzoek naar het versterken van de rol van het middenkader bij de luchthavenbrandweer tijdens een veranderingstraject’. Hij kreeg de opdracht om dit privé-brandweercorps door het belangrijkste verandertraject sinds zijn ontstaan te loodsen en koos dan ook uiteraard dit traject uit om te analyseren in zijn masterproef.

Els Van Cleemput, algemeen directeur van gemeente en OCMW Knesselare, ging verder met haar onderzoek naar Artificiële Intelligentie (AI). Zij onderzocht wat de voorwaarden zijn om een AI project bij klantencontacten van lokale besturen succesvol te maken. Ze publiceerde tijdens het maken van haar masterproef een artikel in het Nederlandse tijdschrift AG Connect samen met haar promotor Hans Mulder met de titel

Succes AI in klantencontact draait om mensen’.

Daarna luisterde de jury naar Dimitri Plas, algemeen directeur van Emmaüs secundaire scholen in Gent die een model presenteerde voor het aanwerven van medewerkers die bijdragen aan de visie van de organisatie. Hoe probeer je er met andere woorden voor te zorgen dat nieuwe medewerkers aansluiten bij de organisatiecultuur?

An Verbraeken praatte dan weer over haar werk ‘In welke mate kan VDAB de intentie van gedrag van de KMO in de sector Bouw-Hout beïnvloeden?’. Zij is reeds 15 jaar werkzaam bij VDAB en onderzocht waarom VDAB bepaalde KMO’s niet bereikt en wat daaraan te doen valt.

Van Kris Dobbelaere (milieuconsulent bij IVLA) kreeg de jury gepersonaliseerde miniatuur afvalcontainers om zijn betoog te ondersteunen. Hij onderzocht immers welke factoren afvalintercommunales doen kiezen om de huis-aanhuisinzameling van restafval zelf te organiseren (“make”) of uit te besteden (“buy”)? Zelf werkt hij sinds 2003 voor IVLA, een afvalintercommunale die alle dienstverlening systematisch uitbesteedt. Aan de hand van kwalitatief en vergelijkend onderzoek bij zijn eigen en 6 andere afvalintercommunales komt hij tot een aantal aanbevelingen waar elke afvalintercommunale baat bij heeft.

Kris Dobbelaere Kris Dobbelaere deelt zijn gepersonaliseerde miniatuur afvalcontainers uit aan de jury.

Met Frank Maertens zitten we opnieuw bij de brandweer. Hij zorgt namelijk voor de oprichting van de brandweerzone Hulpverleningszone Fluvia. Hij deed onderzoek naar optimalisatie van de beschikbaarheid van het vrijwillig brandweerpersoneel tijdens de werkuren bij de hoofdwerkgever.

Eric Nysmans, directeur van Welzijnszorg Kempen heeft live meegemaakt hoe het opzetten van een organisatienetwerk, in dit geval Zorgvereniging Kempen niet zo eenvoudig bleek. Hij probeert in zijn masterproef de strategische keuzes van de woonzorgcentra en OCMW’s tijdens dit proces te verklaren. De zorgvereniging is er tot op heden nog niet, maar van zijn conclusies kan elke leidinggevende alvast iets leren.

De titel van de masterproef van Nathalie Beyen (verantwoordelijk voor de afdeling financiën en administratie van het autonoom gemeentebedrijf Knokke-Heist) spreekt voor zichzelf: “Water naar de zee?” Leidt het prijsbeleid en de slimme meettechnologie tot zuiniger waterverbruik in Vlaanderen?" Ze probeert te achterhalen welke maatregelen effectief tot zuiniger waterverbruik hebben geleid in haar eigen gemeente Knokke-Heist en in de stad Antwerpen.

Jurgen Callaerts werd tijdens de opleiding benoemd tot burgemeester van Rumst, maar is daarnaast ook steeds vrijwilliger bij de brandweer geweest en nu brandweerinspecteur. Hij koos dan ook als onderwerp: De bestuurskracht van de Vlaamse hulpverleningszones - Aanbevelingen voor een betere brandweerorganisatie in Vlaanderen. In 2015 werd de brandweer grondig hervormd naar aanleiding van de commissie Paulus. Heeft dit de bestuurskracht van de brandweer vergroot en wat kan er beter, dat komen we te weten in deze masterproef.

We komen nu bijna aan het einde van onze bloemlezing met Leen Meeuws, netwerkmanager lokale besturen voor de provincie Antwerpen bij VDAB , die een onderzoek deed naar factoren die de effectiviteit van organisatienetwerken voor een inclusief arbeidsmarktbeleid beïnvloeden. Ze vroeg zich af hoe VDAB zich kan gedragen en vormgeven zodat de netwerken waarin hij participeert zo effectief mogelijk kunnen zijn. Uit dit onderzoek komen een aantal te verwachte conclusies, maar ook enkele verrassende aanbevelingen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de manier waarop VDAB zich gedraagt buiten het netwerk, een grote impact heeft op de effectiviteit van het netwerk. Tot slot vindt ze dat er nog meer onderzoek over deze materie nodig is aangezien de maatschappelijke uitdagingen steeds meer vragen om samen te werken over organisaties heen.

48179450621_865b939dc4_hLeen Meeuws en An Verbraeken op de graduation.

De laatste waar de jury zijn oordeel over velde was opnieuw een brandweerman, deze keer kolonel bij Hulpverleningszone Oost, Jeroen Ameel die aanbevelingen deed over de ambulancezorg wat momenteel een taak is van de hulpverleningszones, maar moet dit wel zo blijven?

Ook zin gekregen om een managementvraagstuk uit uw organisatie aan te pakken in een onderzoeksproject?

Dat kan met de Master in Publiek Management aan AMS!

Meer info over de Master

Vragen? Neem contact op met de programma manager Inge Salden.