NL

Transformeer van een overlevende naar een vooruitstrevende organisatie

Finance

Laat ons eerlijk zijn: voor de meerderheid van de Belgische organisaties waren de afgelopen maanden een periode om snel te vergeten. Organisaties met ‘slechts’ een omzetverlies van 10 tot 15% behoren tot de gelukkigen. Bij de meeste vielen er veel rakere klappen.

Tegelijk hopen we dat je aan deze periode meer dan alleen een financiële kater overhoudt en dat je de omstandigheden hebt aangegrepen om strategische vernieuwing door te voeren. Want zoals het adagium luidt: ‘in every crisis, there is opportunity’.

Cashproblemen bij 40% van de Belgische ondernemingen

2020 was voor de meeste ondernemingen een jaar van overleven. Dit kwam het sterkst tot uiting in de cashpositie. Een uitgebreide bevraging bij de start van de crisis in februari/maart 2020 toonde aan dat bijna 40% van de Belgische ondernemingen in belangrijke mate cashproblemen ondervond.

Blog BENE

Het was alle hens aan dek om de kasuitstroom zoveel mogelijk te beperken en de organisatie van voldoende instromende liquide middelen te voorzien. Dit vereiste van bij de start van de crisis niet enkel een nauwgezet inzicht in de bestaande kassituatie maar ook een inschatting van de te verwachten kasevoluties. Dat ‘cash king is’, zullen met andere woorden heel wat professionals aan den lijve ondervonden hebben, net als het feit dat een nauwgezette opvolging van deze cijfers het verschil tussen leven en dood kan betekenen.

2021 wordt het jaar van ‘recovery’ en ‘renewal’

Uit een recent onderzoek van The Economist blijkt gelukkig dat ook heel wat organisaties opportuniteiten in de crisis zien die kunnen bijdragen tot een grotere veerkracht en een vlot herstel. Het gaat dan onder andere om een grotere digitale wendbaarheid, een innovatiever aanbod of een productievere werkomgeving. Dit zijn positieve lessen die uit deze crisis kunnen worden getrokken. Dat we met z’n allen aan het Zoom’en of Teams’en zijn geslagen heeft heel de digitalisering aanzienlijk versneld, maar tegelijk is het duidelijk dat dit niet zal volstaan om in de toekomst het verschil te maken.

2021 wordt het jaar van ‘recovery’ en ‘renewal’. Een van de lessen die The Economist trekt, is dat strategische planning en vernieuwing in onzekere tijden als deze veel hoger op de agenda moeten worden geplaatst. Al is dit in de praktijk niet zo evident. Ons eigen onderzoek bij de start van de crisis toonde aan dat meer dan de helft van de Belgische ondernemingen heel wat moeilijkheden met strategische vernieuwing had. Eén op vier ondervond zelfs problemen om strategische keuzes te maken.

Focus op kapitaalsbasis en rendabiliteit

In de meeste organisaties zal de focus ook in belangrijke mate op het versterken van de kapitaalsbasis en het herstellen van de rendabiliteit liggen. Het gaat dan om het aantrekken van voldoende kapitaal om de operationele werking te financieren maar ook om uitgestelde investeringen en mogelijke overnames te realiseren. Wat de rendabiliteit betreft, moeten organisaties focussen op het aanzwengelen van de verkoop in combinatie met een doorgedreven inzicht in de winstgevendheid van de activiteiten. Dat er ook hier nog werk aan de winkel is, toont ons onderzoek waaruit blijkt dat slechts 42% van de Belgische ondernemingen precies weet welke producten- en klantensegmenten de meeste omzet en winst opleveren.

Het mag duidelijk zijn dat ook in 2021 een nauwgezette opvolging van jouw cijfers in combinatie met een doorlichting van jouw strategie van bijzonder groot belang zullen zijn om de continuïteit van jouw organisatie te garanderen. Binnen de avondopleiding 'BedrijfEconomie voor Niet-Economen' helpen we jou graag op weg om hier professioneel mee om te gaan.

Ontdek de opleiding BedrijfsEconomie voor Niet-Economen

AMS_campagne_BENE_2021_banners14