NL

Terug naar het blogoverzicht

Thierry Van Goethem

februari 09, 2021

Thierry Van Goethem

Coauteur

Lou Van Beirendonck & Anouck Van Hoydonck

Van MPM-student tot medeauteur: Thierry Van Goethem vertelt

Public & Social Profit sector Leadership

Thierry Van Goethem, zonecommandant bij Hulpverleningszone Waasland, studeerde in 2019 af aan de Executive Master in Publiek Management. Voor zijn masterproef onderzocht hij het belang van leiderschap binnen het cultuurverandertraject van Hulpverleningszone Waasland. Naar aanleiding van een samenwerking tussen AMS en Brandweer Zone Antwerpen om verschillende onderzoekservaringen rond de transitie en recente ontwikkelingen binnen hulpverleningszones te bundelen, werd ook hij gecontacteerd om met zijn onderzoek een bijdrage te leveren aan dit boek. Eind vorige maand werd het boek “Brandweer in transitie” gelanceerd tijdens een webinar van AMS. Een mooi moment voor ons om met hem in gesprek te gaan over zijn bijdrage aan dit boek en de impact van de MPM-opleiding op zijn persoonlijke en professionele leven.

Hoe is jouw artikel in "Brandweer in transitie" tot stand gekomen?

De totstandkoming was eigenlijk het gevolg van het gezamenlijk initiatief dat AMS en Brandweerzone Antwerpen namen, om de ervaringen van 5 jaar brandweer in transitie te bundelen. Ik moet toegeven dat ik onmiddellijk bijzonder enthousiast was over het idee! Sterker nog, ik voelde het zelfs een beetje aan als mijn plicht om mijn onderzoekservaringen te kunnen delen met anderen, zowel binnen de brandweer als daarbuiten. Voortdurend blijven leren is één van onze organisatiecredo’s, mijn leerproces delen met anderen sluit daar perfect bij aan. Toen ik dan ook nog vernam dat de andere brandweergerelateerde onderzoeken mee gebundeld gingen worden was de vraag of ik wou meewerken hieraan zelfs al overbodig geworden voor mezelf. Uiteraard wou ik dat!

Voeg daaraan toe dat er een sterke wetenschappelijke en academische onderbouwing mee in geborgd zat, dat was voor mij het laatste essentiële puzzelstukje om hieraan mee te werken.

Thierry Van Goethem

Waarover ging jouw masterproef?

Mijn masterproef ging over de impact die leidinggevenden hebben op de cultuurverandering binnen Hulperleningszone Waasland. Hoewel het vroeger misschien allemaal wat onbewuster en meer in de onderstroom van onze organisatie zat, is het thema organisatieontwikkeling in onze zone de voorbije jaren echt wel heel expliciet op de agenda gekomen. En als je spreekt over organisatieontwikkeling spreek je automatisch ook over organisatiecultuur en -structuur, maar in belangrijke mate ook over de rol die leidinggevenden daarin kunnen hebben.

Vertrekkend vanuit een cultuuranalyse ben ik voor mijn organisatie daarna verder op zoek gegaan naar de beste fit qua leiderschapsmodel om de gewenste organisatiecultuur te gaan faciliteren en mogelijk te maken.

Hoe heb jij de MPM-opleiding aan de Antwerp Management School ervaren?

Ik moet eerlijk toegeven, onmiddellijk na de afloop van de opleiding zelf was er toch vooral een gevoel van opluchting. Dat had vooral te maken met het idee dat er weer meer agendatijd beschikbaar was, hoewel die nadien quasi per direct werd geclaimd voor allerhande andere professionele verplichtingen. Dat was dan meteen ook de onmiddellijke confrontatie met een ogenschijnlijk banale meerwaarde die zo’n opleiding met zich meebrengt op je werkagenda.

“Twee academiejaren lang, structureel een dag in de week ‘ontkoppelen’ van de werkcontext is op zich enorm verrijkend, zeker als die dagen dan ingevuld worden met deze opleiding."

Twee academiejaren lang structureel een dag in de week ‘ontkoppelen’ van de werkcontext is op zich enorm verrijkend, zeker als die dagen dan ingevuld worden met deze opleiding. Want laat ons realistisch zijn, een executive masteropleiding combineren met een stevige voltijdse job, vraagt om opgeladen batterijen.

Als ik met meer uitgezoomde bril terugkijk op mijn MPM-ervaring, dan blijf ik voornamelijk teruggrijpen naar woorden van dank, waardering en verrijking. Voor en door alle professoren, docenten of experten die we gedurende twee academiejaren lang hebben ontmoet, zowel binnen als buiten de AMS-muren. Maar toch ook aan de medestudenten, de leerzame interacties tijdens de colleges, maar evenzeer tijdens de koffiepauzes hebben op een positieve manier bijgedragen aan wat je meeneemt in je kennisrugzak van deze opleiding.

Wat is het effect van deze opleiding op jou als persoon en op de organisatie waar je werkt?

Ik ben zelf actief op zoek gegaan naar deze opleiding. Enerzijds vanuit een persoonlijke interesse, maar anderzijds toch ook omdat ik professioneel gezien vaak gecomfronteerd werd met bedrijfskundige managementsuitdagingen. Met een voorgeschiedenis als industrieel ingenieur kan je een aantal van die uitdagingen heel rationeel en technisch gaan benaderen – ook al is het uiteraard niet zo strikt in te delen in vakjes en hokjes – toch ervaarde ik hier en daar een gemis aan enkele onderbouwingen op management- en wetenschappelijk niveau voor die organisatorische vraagstukken. Bij managementsopleidingen liggen de accenten immers veel meer binnen die domeinen van bedrijfs- en bestuurskunde en sociologie. In die zin heeft de MPM-opleiding mijn blik uiteraard verder verruimd en steek je hier zowel persoonlijke als professionele zaken van op. Je krijgt als het ware een extra lens aangereikt om naar zowel maatschappelijke als organisatiekundige vraagstukken of problemen te kijken.


Recent werd ik aangesteld als zonecommandant van Hulpverleningszone Waasland. De inzichten die ik uit de MPM-opleiding heb meegedragen zijn uiteraard niet de enige bijdrage daaraan, maar ze hebben zeker een belangrijke rol daarin gespeeld.

Hieronder vind je een overzicht van ons aanbod van opleidingen op maat van de publieke sector:

Public Management - Masterclasses

Public Management - Executive Master