NL

8 basisregels om een bedrijfsstrategie op te stellen

Strategy & Innovation

Streef je als kmo-bedrijfsleider naar een zaak die waarde creëert voor je klanten, jezelf en je medewerkers? Dan ligt de sleutel hiervoor ongetwijfeld in de combinatie van financieel en strategisch inzicht in jouw onderneming.  Met de 8 basisregels van Vincent Molly, geraak je al een heel stuk op weg.

foto vincent molly inspiration night-1Wie financieel inzicht zegt, komt automatisch uit op de jaarrekening van de onderneming. De essentie hiervan schuilt niet in het opstellen van de balans en resultatenrekening of in de fiscale optimalisatie van de winst. Dat is immers de verantwoordelijkheid van jouw boekhouder. Het gaat wel over de interpretatie van de cijfers en wat deze jou leren over het verleden én de toekomst.

Wie strategie zegt, komt automatisch uit op essentiële vragen zoals: wat bied je aan, aan welke klanten, hoe doe je dat en waarom doe je dat? Vooral de laatste vraag is van fundamenteel belang voor een onderneming, omdat het antwoord een expressie is van datgene waarin je gelooft als organisatie en hoe je daarmee een unieke positie zal innemen in de markt.

In de praktijk blijkt dat weinig ondernemers een helder beeld hebben van hoe zij er financieel voorstaan en hoe zij zich onderscheiden van hun concurrenten. Ze gaan vaak uit van hun eigen perceptie, hoewel een beknopte financiële analyse en een open gesprek met voormalige, huidige en potentiële klanten heel wat meer kennis zou opleveren over henzelf en hun sectorgenoten. Bovendien bestaat het gevaar successen uit het verleden proberen te herhalen. Wanneer dit besef ondersteund wordt door de vaststelling dat jouw concurrenten van vandaag niet de concurrenten van morgen zijn, wordt het gevaar des te duidelijker.

8 basisregels voor succes

Voor ondernemers die hiermee aan de slag willen gaan, geven we alvast enkele basisregels mee die je zullen toelaten om jouw inzichten aanzienlijk te verruimen en tegelijkertijd jouw kostbare tijd als bedrijfsleider niet te verkwisten.

1. Verlies je niet in detail

Je boekhouding bevat uitgebreide informatie, maar focus vooral op die zaken die werkelijk het verschil maken voor je zaak. Cijfers groeperen helpt in die zin al enorm om zinvol te kunnen interpreteren.

2. Efficiëntie versus effectiviteit

Je kan binnen je zaak zeer efficiënt bezig zijn door de zaken juist te doen. Dit kan al met beperkte middelen, maar als dit niet de juiste zaken zijn, dan ben je absurd bezig.

3. Onderscheid je

Hoe kan je het verschil maken naar je klanten ten opzichte van je concurrenten, dit helder communiceren en hier dagelijks veel aandacht aan besteden? 

4. Durf keuzes te maken

In het kader van strategie is 'niet kiezen' verliezen. Je moet 'nee' zeggen tegen opportuniteiten die op het eerste gezicht interessant lijken, maar jouw klanten en business op termijn niet dienen.

5. Stel jouw business in vraag

Hoe verdien je geld: wat is jouw businessmodel vandaag en zal dat er morgen nog hetzelfde uitzien? Benut je die opportuniteit niet, dan zullen de talloze start-ups dit wel in jouw plaats doen.

6. Sit and lean back

Je zaak operationeel leiden en dagelijks brandjes blussen vereist heel wat van je aandacht. Maar maak vooral ook tijd vrij om het geheel te overzien en om met de bovenstaande essentiële zaken bezig te zijn.

7. Gebruik extern advies

Vandaag gaat alles razendsnel, wat het bijzonder moeilijk maakt om mee te zijn met de huidige evoluties. Roep hiervoor de hulp in van externen of overweeg idealiter de oprichting van een raad van advies om je hierin bij te staan.

8. Maak een plan

Je kan je snel verliezen in de hoeveelheid aan informatie die er bestaat rond strategie. Zorg voor een stappenplan dat afgestemd is op je kmo om je stapsgewijs doorheen de financiële en strategische analyse van je zaak te loodsen.

Kortom, wanneer je bovenstaande regels in acht neemt, kom je al een heel eind om je zaak verder te laten groeien en ook in de toekomst op de kaart te zetten. En onthou vooral dat succes niet onstaat door het volgen van paden, maar vooral door jouw eigen unieke pad te bewandelen en een spoor achter te laten.

Ontdek onze avondopleiding BedrijfsEconomie voor Niet-Economen en zet jouw boekhoudkundig, financieel en strategisch inzicht op scherp.


Download de brochure