NL

Toolkit: Bouwen aan digitale capaciteiten voor de raad van bestuur

Digital & IT

toolkit IT.pngWe leven in een tijdperk waar IT een cruciale factor is in de competitiviteit tussen bedrijven. Empirisch bewijsmateriaal, daarentegen, suggereert dat de raad van bestuur niet altijd betrokken is bij IT-gerelateerde beslissingen en de controle erover. Daarom hebben Universiteit Antwerp – Antwerp Management School, CEGEKA, KPMG België, en Samsung België een toolkit ontwikkeld voor bestuursraden die begeleiding zoeken bij het maken van beslissingen rond het beheer van digitale assets en de verantwoording ervan in hun organisatie.

 

STAP 1: Bepaal de rol van IT in je bedrijf

De eerste stap is de rol van IT in je bedrijf begrijpen. Wij hebben een rooster ontwikkeld met vier “wijzen van IT-gebruik”. Een bedrijf heeft een hoge of een lage nood aan nieuwe IT. Een hoge nood vergt een offensieve IT-strategie, terwijl een lage nood een defensieve strategie vergt. Op de tweede as staat de nood aan betrouwbare IT. Binnen een defensieve strategie, resulteert een hoge nood voor betrouwbaarheid in factory mode, terwijl een lage nood resulteert in een support mode. Binnen de offensieve strategie resulteert een hoge nood aan betrouwbaarheid in de strategic mode, terwijl een lage nood eraan uitloopt in de tunraround mode.

Het is belangrijk om weten in welke sectie je bedrijf past. Alleen dan kan je overgaan naar de volgende stap.

STAP 2: Richt de gepaste bestuursstructuren op

In de volgende stap is het belangrijk dat de organisatorische capaciteiten op die manier worden opgebouwd dat ze voldoen aan de noden van je bedrijf. Die noden worden bepaald door de rol van IT in je bedrijf en zijn bepaald in stap 1.

OFFENSIEVE MODUS

In organisaties in de offensieve modus moet de raad van bestuur overwegen om IT-gerelateerde topics op te nemen als een vast agendapunt. Om dit te bereiken, is het nodig om een lid te hebben met expertise in IT-beleid. Een andere optie is het opzetten van een apart IT-strategie bestuur dat op hetzelfde niveau staat als de raad. Dit helpt om de keuzes i.v.m. IT vlotter te laten verlopen.

DEFENSIEVE MODUS

Aangezien IT minder belangrijk is voor je bedrijf is het voldoende om een IT-overzicht op te nemen als deel van de bijeenkomst van de raad van bestuur. Dit resulteert in een focus op het risicoaspect van IT, maar geeft geen goede kijk op de waarde en de uitvoering van IT.

STAP 3: Verschaf overzicht door kritische vragen te stellen

Eens IT-beleid is geïmplementeerd op het niveau van de raad is het cruciaal om lastige vragen te stellen en, nog belangrijker, actie te ondernemen. We hebben enkele grote vragen opgesteld voor elk kwadrant (zie afbeelding). Door deze vragen te stellen en te beantwoorden, wordt er een klimaat voor verandering gecreëerd tussen de raad en het executive management over IT-gerelateerde topics. Dit impliceert een centrale rol voor de CIO.

 

Download de toolkit hier! 

 


Ontdek onze executive Leading Digital Transformation programma’s. Daarin leiden we executives op om de brug tussen Business en IT te kunnen leggen. 

Ontdek de opleidingen

New Call-to-action